Velkommen! 

   Personvern-filteret fjerner opplysninger om nålevande under 80 år, når du har tilgang som "besøkende".  Du kan få tilgang til alle data som "gjest". - Send meg ein meil eller melding til 41808479, så blir du invitert som "gjest".

Welcome! 

 When you are "contact" visitor, living persons (under 80 years) are hidden. As a "guest" you can see all information. Send me a message, and you will be invited as "guest".


 Harald


(Johan Teodor Storaker)


 • Født den 20. februar 1837 - Storaker, Halse, Mandal, Vest-Agder, Norge
 • Død den 6. desember 1872 - Lunde, Søgne, Vest-Agder, Norge , alder 35 år

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Søsken

(vis)

 Kronologi


 Notater

Notater om personen

Johan Theodor Storaker var en norsk, omreisende allmueskolelærer og folkeminnesamler fra Lunde i Søgne. Han underviste blant annet på Lister og Mandals amts høiere almueskole som ble drevet på Lunde fra 1860 til 1868 og på Søgne lærerskole, dannelsesanstalt for omgangsskolelærere, som ble drevet på Lunde fra 1866 til 1879.

Storaker begynte tidlig å samle opplysninger om folketro og folketradisjoner. Som lærer på et seminar for skoleholdere hadde han god tilgang på slik informasjon, og han fikk etterhvert opparbeidet seg et stort kontaktnett fra hele landet. Noe av materialet sendte han til Eilert Sundt, som også sørget for å trykke Storakers artikkel om «Overtro og Sagn i Lister og Mandals Amt» i Folkevennen for 1862. Sundt oppfordret ham samtidig til å fortsette samlingen og gjorde også selv flittig bruk av det tilsendte tradisjonsstoffet i sine egne skrifter Om Husfliden i Norge (1867-68), Om Renlighedsstellet i Norge (1869) og Om Huslivet i Norge (1873).

Storaker døde allerede i 1872, bare 35 år. Peter Chr. Asbjørnsen skrev da en artikkel «Om Overtroens Væsen og Betydning» i Morgenbladet No. 74A-1874, hvor han samtidig viste til verdien av Storakers innsamlingsvirksomhet og oppfordret det offentlige av nasjonale og forskningsmessige grunner til å gå til innkjøp av materialet. Daværende bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Ludvig Daae, fulgte opp og fremsatte et konkret forslag om kjøp av samlingen, slik at også enke Storakers enke, Else Storaker, kunne få litt å leve av. Det akademiske Kollegium og Regjeringen godtok forslaget og kjøpte inn hele materialet, som nå befinner seg ved Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, for 300 spd.

Deler av samlingen ble senere redigert og utgitt av professor Nils Lid gjennom 8 emnemessig ordnede bind som kom i Norsk Folkeminnelags skriftserie over en 20 års periode fra 1921 til 1941.

Storakers samlinger består for det meste av kontekstløse utsagn om folketro. Dette var en materialtype som forskere som Wilhelm Mannhardt, James Frazer og Nils Lid med iver brukte for å rekonstruere førkristne og primitive trossystemer, mens en senere generasjon av funksjonalistiske folklorister har vært svært kritiske til denne plukk og rekonstruer-metoden. Et godt eksempel på denne kritikken er Albert Eskeröds avhandling Årets äring : etnologiska studier i skørdens och julens tro och sed. Stockholm, 1947

 Oversikt over anetavlen

Gunder Tostensen Finsdal ca 1728-   Olaug Torkildsdatter Håland 1729-   Torkild Torkildsen Håland 1739-1805   Marte Olsdatter Skjøllingstad 1743-   Simon Eriksen Storaker 1738-1820   Ragnhild Jørgensdatter Berge 1746-1811    
|
8
  |
9
  |
10
  |
11
  |
12
  |
13
  


 


 
|   |   |  
Tobias Gundersen Håland 1765-1840   Torborg Torkildsdatter Holtebakken 1772-   Jørgen Simonsen Storaker 1767-1848   Tarjer Torkildsdatter Håland
|
4
  |
5
  |
6
  |
7 


|   |
Nils Tobiassen Håland 1812-1892   Karen Kirstine Jørgensdatter Storaker 1820-1868
|
2
  |
3|
Johan Teodor Nilsen Storaker 1837-1872


 1. Sjekk ut programvaren til det nye Geneanet slektstreet

  Sjekk ut programvaren og menyene til Geneanets nye slektstre.

  Dersom du ikke ønsker å gjøre det nå kan du alltid gjøre det senere ved å klikke 'Tour' neders på skjermen.

 2. Geneanet hjemmeside (1/7)

  Klikk her for å gå tilbake til Geneanets hjemmeside.

 3. Profil, meldinger og e-post varsler (2/7)

  Klikk her for å redigere din profil, lese dine meldinger, redigere dine e-post varsler og for å logge ut fra Geneanet.

 4. Logg på/Påmelding (2/7)

  Du er ikke pålogget Geneanet

 5. Slektstre hjemmeside (3/7)

  Klikk her for å gå tilbake til slektstreets hjemmeside.

 6. Søk (4/7)

  Legg inn et navn for å gjøre et søk i dette slektstreet.

 7. Meny (5/7)

  Denne menyen gir deg verktøy og mulighetr som tidligere var tilgjengelige i venstre sidefelt: personlige notater, arkivdokumenter, bilder, kart, slektsbøker, GEDCOM opplasting, eksport, etc.

 8. Tilgangsrettigheter (6/7)

  - 'Besøkende' kan surfe i slektstre men ikke se private data.
  - 'Gjest' kan surfe i slektstre inkludert private data.
  - 'Administrator' kan surfe og redigere slektstre.

 9. Høy kontrast (7/7)

  Slå på høy kontrast for å gjøre slektstreet lettere å lese.

 10. Det var alt!

  Klikk på 'Rundreise' lenken nederst på skjermen for å ta rundreisen påny.