Message d'information aux visiteurs

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultat av min egen forskning i originalkällor. När det gäller anättlingar har jag även använt uppgifter från andra forskare som jag litar på. Jag tackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas fler vill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommer fel i materialet är det emellertid helt och hållet mitt ansvar och jag är väldigt tacksam om jag får det påpekat för mig. Att det förekommer fel i ett så stort material är ofrånkomligt. Det är därför oerhört viktigt att ni aldrig använder mina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrollerat själva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du bara se personer födda tidigare än för 70 år sedan. Om du tillhör familjen eller är anättling så kan du få rättigheter att se hela trädet.


Auteur de cet arbre : Jan GRANATH (jgranath)
Välkommen till släktträdet som tillhörJan Granath

Välkommen till mitt släktträd, som innehåller såväl min som min hustrus fars- och modersanor. 

Eftersom det är ett arbete under utveckling avråder jag på det bestämdaste från att använda mitt material utan att ni själva kontrollerat att uppgifterna är korrekta. Hittar ni tveksamheter så är jag mycket tacksam för att få detta påpekat för mig.

Långa källhänvisningar hänvisar till ArkivDigital/NAD. Korta källhänvisningar hänvisar till Genline. De två adressystemen översensstämmer inte med varandra.

På begäran har jag höjt sekretessen på sidan så numera visas inga levande personer eller personer födda senare än för 70 år sedan. Detta gäller även mig själv. Om du tillhör min eller min hustrus släkt och har intresse så kan du få rättigheter som gäst och kommer då att se hela trädet.

Favoris


  Répartition géographique


  Ludvika | Kyrkbyn, Grangärde | Sunnanbyn, Floda | Norrbärke | Säter | Furbo, Norrbärke | Wästansjö, Grangärde | Gessberg, Norrbärke | Västra Fågelvik | Broby, Grangärde | Floda | Norrbo, Grangärde | Holmedal | Grangärde | Ljusnarsberg
  Nombre d'individus : 16 469   Dernière mise à jour le 26/04/2017

  Mormor

  1/8>


  Dernières actualités

  Chargement en cours...


  1. Découvrez les arbres en ligne

   Découvrez les arbres généalogiques en ligne et l'organisation des menus, via une courte visite guidée.

   Si vous ne souhaitez pas faire cette visite immédiatement, vous pourrez y revenir plus tard en cliquant sur le lien "Visite guidée" situé en bas de page.

  2. Accueil Geneanet (1/7)

   Cliquez sur ce logo pour revenir à l'accueil de Geneanet.

  3. Gestion de votre compte (2/7)

   Une fois connecté à Geneanet, vous pourrez consulter ici votre messagerie, revoir et paramétrer vos alertes généalogiques, et gérer vos informations personnelles.

   C'est dans le menu "Mon compte" que vous aurez désormais la possibilité de vous déconnecter.

  4. Connexion et création de compte (2/7)

   Vous n'êtes pas identifié sur Geneanet. Cliquez sur l'un des liens pour vous connecter ou bien pour créer votre compte Geneanet.

  5. Accueil de l'arbre (3/7)

   En cliquant ici, vous retournez à l'accueil de l'arbre que vous visitez.

  6. Outils de recherche (4/7)

   Les champs de saisie vous permettent de chercher une personne dans cet arbre. avec la liste alphabétique des noms.

   En passant la souris sur cette zone, vous affichez les options supplémentaires :
   - lien vers la souche de l'arbre
   - liste de tous les noms de l'arbre
   - options de recherche avancée

  7. Menu généalogique (5/7)

   Ce menu contient tous les outils et actions anciennement placés dans le menu gauche latéral.

   Si vous êtes connecté sur votre arbre, il vous offre un accès rapide aux fonctionnalités de mise à jour de votre généalogie, de paramétrage de votre arbre, etc.

  8. Droits d'accès à l'arbre (6/7)

   Selon les droits d'accès dont vous disposez, vous pouvez changer votre mode de consultation :
   - visiteur : vous pouvez consulter librement l'arbre, sauf les individus marqués comme privés (contemporains) et leurs photos
   - invité : vous pouvez consulter l'arbre entièrement, y compris les individus privés et les photos
   - éditeur : vous pouvez consulter et modifier l'arbre entièrement.

  9. Mode contrasté (7/7)

   Pour un meilleur confort de lecture, cliquez sur ce lien pour activer le mode contrasté sur tous les arbres en ligne.

  10. C'est fini !

   Si vous souhaitez recommencer la visite guidée, cliquez sur le lien "Visite guidée" en bas de la page.