Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultat av min egen forskning i originalkällor. När det gäller anättlingar har jag även använt uppgifter från andra forskare som jag litar på. Jag tackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas fler vill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommer fel i materialet är det emellertid helt och hållet mitt ansvar och jag är väldigt tacksam om jag får det påpekat för mig. Att det förekommer fel i ett så stort material är ofrånkomligt. Det är därför oerhört viktigt att ni aldrig använder mina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrollerat själva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du bara se personer födda tidigare än för 70 år sedan. Om du tillhör familjen eller är anättling så kan du få rättigheter att se hela trädet.


Sosa : 1

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

married
2 children
 Maternal grand-parents, uncles and aunts

 Family Tree Preview

a picture
Erik Anton* Pettersson 1899-1988
  a picture
Karin* Linnea Granath 1900-1996
  a picture
Nils Olofsson 1887-1962
  a picture
Augusta* Eugenia Aronsdotter 1881-1965
| | | |


| |
Nils* Erik Granath   Britt Maywor* Olofsson
| ||
Tommy Jan* Åke* Granath 1. Discover the new Geneanet family tree software

  Discover the new Geneanet family tree software and menus.

  If you don't want to take the tour now, you can always take it later by clicking 'Tour' at the bottom of the screen.

 2. Geneanet Home Page (1/7)

  Click here to go back to the Geneanet home page.

 3. Profile, Messages and Email Alerts (2/7)

  Click here to edit your profile, to read your messages, to edit your Email Alerts, and to log out from Geneanet.

 4. Sign In/Sign Up (2/7)

  You are not logged in to Geneanet.

 5. Family Tree Home Page (3/7)

  Click here to go back to the family tree home page.

 6. Search (4/7)

  Enter a name to make a search in this family tree.

  Pass your mouse over these fields to get access to adanced search options.

 7. Menu (5/7)

  This menu provides tools and options which were formerly available in the left sidebar: personal notes, archival documents and pictures, map, family book, GEDCOM upload, export, etc.

 8. Access Rights (6/7)

  - 'Visitor' can browse family tree but they can't view private data.
  - 'Guest' can browse family tree including private data.
  - 'Admin' can browse and edit family tree.

 9. High Contrast (7/7)

  Turn on High Contrast to make family tree easier to read.

 10. That's All!

  Click the 'Tour' link at the bottom of the screen to take the tour again.