Message to visitors

close

3910 voorouders uit 50 (52) parentaties, 7807 familienamen, 30.747 personen. Uitleg en overzichten staan bij mijn broer Bert. Voorouders zijn aangegeven door een groen cirkeltje met punt, op persoonspagina's onder de naam en dit symbool gevolgd door een groen balkje met daarin de tekst: Sosa: gevolgd door het kwartiernummer. Aanklikken van dit nummer, en elders het aanklikken van het groene cirkeltje met punt, levert de kortste afstammingslijn van die voorouder tot de kwartierdrager op. Klikken op verwantschap, dan kiezen kortste weg, vervolgens de kwartierdrager aanklikken en daarna zie, levert één of meer fraaie schema's op van de relatie van ieder persoon uit dit bestand tot de kwartierdrager. Je moet gewoon alles aanklikken, en je staat versteld van wat er tegenwoordig op dit gebied mogelijk is. Wie wil kan mij mailen en krijgt elke gewenste stamboom als pdf toegestuurd. Aanvullingen en verbeteringen zijn te allen tijde van harte welkom. Gegevens met bronvermelding overnemen mag ook, maar gebeurt zelden.


 • Born 21 December 1579 (Friday) - Den Haag
 • Deceased in 1665 , age at death: 86 years old
 • Vrouwe van Stavenisse en Kerkwerve

 Parents

 • sosa Pieter HANNEMAN, born in 1544, baptized 12 March 1544 (Sunday) - Den Haag, Deceased in 1593 age at death: 49 years old , buried in January 1593 - Den Haag (Grote Kerk), Juris utriusque doctor 1578, ontvanger van Delf- en Schieland vanaf eind 1572, rentmeester-generaal van Noord-Holland 1573-1576, deken Sacraments Gildehuijs 1577-1591 te Den Haag, griffier van het Hof van Holland 1583-1593, kerkmeester St. Jacobskerk 1586
  Married in 1575 to
 • Adriana VAN KERKWERVE, Deceased 22 April 1589 (Saturday)

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On 's side sosa Pieter HANNEMAN, born in 1544, baptized 12 March 1544 (Sunday) - Den Haag, Deceased in 1593 age at death: 49 years old , buried in January 1593 - Den Haag (Grote Kerk), Juris utriusque doctor 1578, ontvanger van Delf- en Schieland vanaf eind 1572, rentmeester-generaal van Noord-Holland 1573-1576, deken Sacraments Gildehuijs 1577-1591 te Den Haag, griffier van het Hof van Holland 1583-1593, kerkmeester St. Jacobskerk 1586

 Notes

Individual Note

Adriana Hanneman (1579-1665).

— Uit Kees Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Kapitaal, macht, familie en levensstijl (Amsterdam, Rijksmuseum / Nieuw Amsterdam, 2006), p. 170

No. 91: f 400.000

(noot: Fiscaal vermogen in 1654: Nationaal Archief, Archief Grafelijkheidsrekenkamer nr. 717, kohier duizendste penning. Met dank aan Otto van der Meij. Het fiscaal vermogen bedroeg in 1631 f 200.000: H.E. van Gelder, 'Haagse Cohieren I, (1627)' in Jaarboek Die Haghe (1913), p. 39).

Adriana Hanneman, 1579-1665, weduwe van Jacob van der Wiele, heer van Te Werve en Grijsoord

In 1593 kwam het Huis te Werve in Rijswijk door vererving en huwelijk in bezit van de met Adriana Hanneman gehuwde, uit Amsterdam afkomstige Jacob van der Wiele van der Werve (overleden 1642) (noot: S. van Leeuwen, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst van Oudbatavien : ten deele uyt W. van Gouthoven en andere schryvers ... te samen gesteldt, deel II, p. 1172 ('s-Gravenhage 1685); J. Stöver e.a., Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland (Zutphen 2000) p. 302). Adriana Hanneman was een dochter van de katholiek gebleven griffier van het Hof van Holland, rentmeester-generaal der domeinen in Noord-Holland en meesterknaap van de houtvesterij van Holland, Pieter Hanneman (en diens vrouw Adriana van Kerkwerve (overleden 1589), JK). Een bekend familielid van haar was de portretschilder Adriaan Hanneman, zoon van Adriana's broer Jan (moet zijn: buitenechtelijke halfbroer Jan (rond 1565 - voor 20-01-1607); er was ook een volle broer Jan (1576-1599), JK), die zijn vader Pieter in al diens functies opvolgde (noot: O. ter Kuile, Adriaan Hanneman, 1604-1671: een Haagse portretschilder (Alphen aan den Rijn 1976), pp. 52-53).

(Voor de duidelijkheid als volgt in schema:

Pieter HANNEMAN 1544-1593 werd – buitenechtelijk respectievelijk binnenechtelijk – de vader van
Jan Pieters HANNEMAN ca 1565-/1607 en Adriana HANNEMAN 1579-1665, de eerste de vader van
Cornelis Jans HANNEMAN 1599-ca 1668 en Adriaen HANNEMAN 1604-1671, de eerste de vader van
Philip Cornelisz HANNEMAN ca 1628, vader van
Grietje Philips HANNEMAN ca 1660, moeder van
Joris Willemse VAN DER DOES 1687-1749, vader van
Grietje Jorisse VAN DER DOES 1718-1782, moeder van
Teunis Jacobse BUIJS 1746-1799, vader van
Jacoba Teunisse BUIJS 1772-1856, moeder van
Cornelis VAN DER HARST 1804-1865, vader van
Guurtje VAN DER HARST 1854-1925, moeder van
Jacoba Cornelia SOMMER 1884-1975, moeder van
Hubertus Jacobus Cornelis KAL 1918-2010, vader van
Johannes Pieter KAL 1946-, Hubertus Nicolaas KAL 1948-, Pieter Leendert KAL 1951-.)

Adriana Hanneman huwde eerst met Joost de Nobelaer, heer van Grijsoord, die in of voor 1603 overleed. In het testament beschreef Adriana de rijkdom aan juwelen die zij van haar eerste man ontvangen had (noot: De Nederlandsche Leeuw (1950), p. 101. Gemeentearchief Den Haag, akte notaris Leonard Kettingh, 30 oktober 1603). Behalve Huis te Werve bezat het echtpaar een huis aan het Lange Voorhout in Den Haag. Door dit eerste huwelijk was Adriana Hanneman familie van Joosts broer Cornelis de Nobelaer (overleden 1655) en diens kinderen, onder wie de door hun rijkdom opvallende Cornelis, heer van Cabauw (nr. 54) en Baldina de Nobelaer, vrouwe van Puttershoek (nr. 187).

Jacob van der Wiele van der Werve en Adriana Hanneman waren beiden katholiek en zij stelden de kasteelkapel ter beschikking voor de katholieke eredienst. Hun zoon en twee dochters trouwden rijk. Willem en Elisabeth huwden kinderen van de schatrijke Amsterdamse koopman en burgemeester Jacob Poppen (nr. 19). De andere dochter huwde de eveneens welgestelde Rotterdammer Huybert van der Meer (nr. 209).

Na het overlijden van Jacob van der Wiele van der Werve bewoonden zijn zoon Willem en diens echtgenote Elisabeth het Huis te Werve, althans in de zomer. In de winter woonden zij aan de Herengracht (nu nr. 364) in een door Pieter Post gebouwd huis dat zij huurden van een katholiek familielid, Jacob Cromhout (1608-1669) (noot: K. Ottenheym, Philips Vingboom : architect (1607-1678) (Zutphen 1989), pp. 87-88). Te Werve kwam na het overlijden van Willem tot 1693 in handen van hun dochter Maria, die gehuwd was met Govert Wuytiers (nr. 47). Dit echtpaar kocht vanwege de grote toeloop van kerkgangers een boerderij tegenover het huis die zij inrichtten als kerk.

(p. XIII: Tot slot ontkomen we uiteraard niet aan de vraag hoe de 17de-eeuwse fortuinen zich verhouden tot de grote vermogens in onze tijd. De vraag is eenvoudiger gesteld dan beantwoord. De meest directe benadering is de koopkracht van guldens uit de 17de eeuw uit te drukken in euro's van tegenwoordig. In onderstaande tabel is de relevante informatie samengevat (noot: Voor de berekening is gebruik gemaakt van de informatie over prijzen en het rekenmodel op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (www.iisg.nl/hpw).)

Koopkracht van guldens van toen in euro's anno 2005

1600: 200.000 guldens = 2,6 miljoen euro's
1625: 200.000 guldens = 2,1 miljoen euro's
1650: 200.000 guldens = 1,6 miljoen euro's
1675: 200.000 guldens = 1,7 miljoen euro's
1700: 200.000 guldens = 1,7 miljoen euro's

Als gevolg van inflatie was een fortuin van 200.000 gulden in de tweede helft van de 17de eeuw aanzienlijk minder waard dan hetzelfde vermogen in 1600. Uit de tabel wordt duidelijk dat onze ondergrens van 200.000 gulden in 1600 vergelijkbaar is met 2,6 miljoen euro van nu en in 1700 met 1,7 miljoen euro. Het vermogen van 1,5 miljoen gulden dat Louis de Geer omstreeks het midden van de 17de eeuw bezat, is dus grofweg equivalent aan 12 miljoen huidige euro's en bij de 920.000 gulden, die Jacob Poppen in 1624 naliet, moeten we denken aan 9,7 miljoen euro. (Opmerking JK: Jacob Poppen (1576-1624), ondernemer, drooglegger van de Beemster en burgemeester van Amsterdam, was bij zijn dood de rijkste man van Amsterdam. Op een lijstje uit het Historisch Nieuwsblad van 15 oktober 2004, 'De tien rijkste Nederlanders van weleer' – met als rijkste de twee eeuwen later levende koning Willem I (1772-1843) met omgerekend 261.322.412 euro – staat hij negende met 10.119.822 euro. Hij dreef met zijn zwager Geelvinck ook een compagnie op Guinee, waar zij, als het zo uitkwam, ook Spaanse en Portugese schepen beroofden. Zijn zoon Johannes (Joan) Poppen trouwde met Elizabeth van der Wiele, dochter van Adriana Hanneman. Deze liet in 1642 door Philip Vingboons (roond 1607 - 1678) het Poppenhuis bouwen, Kloveniersburgwal 95, een van de fraaist geproportioneerde stadspaleizen in classicistische stijl in Amsterdam.) Voor prins Willem III laat zich langs dezelfde weg een vermogen van ongeveer 212,5 miljoen huidige euro's berekenen.

Het voordeel van deze rekenmethode is de eenvoud, maar het nadeel is dat weinig rekening wordt gehouden met het type samenleving waarin de 17de-eeuwse rijken leefden en werkten. Vanuit dat perspectief kan het interessant zijn te weten hoe de fortuinen van de rijken zich verhouden tot het jaarinkomen van een ambachtsman. Die verdiende in het westen van de Republiek zo'n 300 gulden per jaar. Een vermogen van 200.000 gulden was dus globaal gelijk aan 670 jaarlonen, de 1,5 miljoen gulden van Louis de Geer aan 5000 jaarinkomens van een ambachtsman. Vandaag de dag verdient een ambachtsman ten minste 21.000 euro per jaar (noot: Het laatste getal is aan de voorzichtige kant: tussen minimum- en modaalloon in 2005). Vanuit dat perspectief is een vermogen van 200.000 gulden in de 17de eeuw vergelijkbaar met ruim 14 miljoen euro nu (70 x f 200.000). Louis de Geer bezat dan in huidige euro's een fortuin van 105 miljoen en prins Willem zelfs 1,75 miljard. Uit de enorme discrepantie tussen de uitkomsten van de twee berekeningswijzen blijkt hoe moeilijk het is een beeld te krijgen van de rijkdom waarover onze top 250 beschikte.)

(Toegevoegd op GeneaNet 17 september 2009, notitie toegevoegd 16 augustus 2011)

 Sources

 • Birth, Spouse 1, Spouse 2, death: Onno ter Kuile, Adriaen Hanneman 1604-1671, een haags portretschilder (Alphen aan den Rijn, Vis-Druk, 1976), pp. 52-53

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Pieter HANNEMAN ca 1460-1525   sosa Catharina Jans VAN WARREN   sosa Dirk Godschalcks NN ca 1485-/1530   sosa Dignum Corstiaanse GOUDT ca 1485-1559        
|
8
  |
9
  |
10
  |
11
    


   
|   |    
sosa Jan HANNEMAN 1510-1573   sosa Alijt van Godschalk Dirks NN ca 1510-1573   Adriaan Cornelisz VAN KERKWERVE   Johanna Lievens DE HUIJBERT
|
4
  |
5
  |
6
  |
7 


|   |
sosa Pieter HANNEMAN 1544-1593   Adriana VAN KERKWERVE †1589
|
2
  |
3|
Adriana HANNEMAN 1579-1665


 1. Discover the new Geneanet family tree software

  Discover the new Geneanet family tree software and menus.

  If you don't want to take the tour now, you can always take it later by clicking 'Tour' at the bottom of the screen.

 2. Geneanet Home Page (1/7)

  Click here to go back to the Geneanet home page.

 3. Profile, Messages and Email Alerts (2/7)

  Click here to edit your profile, to read your messages, to edit your Email Alerts, and to log out from Geneanet.

 4. Sign In/Sign Up (2/7)

  You are not logged in to Geneanet.

 5. Family Tree Home Page (3/7)

  Click here to go back to the family tree home page.

 6. Search (4/7)

  Enter a name to make a search in this family tree.

  Pass your mouse over these fields to get access to adanced search options.

 7. Menu (5/7)

  This menu provides tools and options which were formerly available in the left sidebar: personal notes, archival documents and pictures, map, family book, GEDCOM upload, export, etc.

 8. Access Rights (6/7)

  - 'Visitor' can browse family tree but they can't view private data.
  - 'Guest' can browse family tree including private data.
  - 'Admin' can browse and edit family tree.

 9. High Contrast (7/7)

  Turn on High Contrast to make family tree easier to read.

 10. That's All!

  Click the 'Tour' link at the bottom of the screen to take the tour again.