Welkom. Het is goed mogelijk dat er fouten zijn geslopen in deze stamboom. Mocht u correcties of aanvullingen hebben dan ontvang ik die graag. Heeft u aanvullende gegevens over Custers Kusters ook deze ontvang ik graag. Groeten, Lex Kusters.

Sosa : 22,784
 • Born about 1540 - Leuven
 • Deceased 4 February 1617 - Leiden , age at death: possibly 77 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

NOTE:Elzevier is de naam van de beroemde boekdrukkersfamilie. De stamvader is Lodewijk Elzevier, geboren te Leuven, die vanwege de geloofsvervolging Antwerpen verliet, waar hij boekbinder was bij Christoffel Plantijn. Hij vestigde zich in Leiden. Lodewijk had zeven zonen, waarvan vijf het boekdrukkersvak uitoefenden. Na zijn dood in 1594, werd de zaak overgenomen door de oudste zoon Matthys, die de zaak samen met zijn jongste broer Bonaventura voortzette. Toen Matthys stierf, werd zijn zoon Abraham in de firma opgenomen. Bonaventura en Abraham brachten de zaak tot grote bloei. Ze waren de drukkers voor de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
Voor het eerst werd door Elzevier (deze dus uit 1663) een Statenbijbel met Romeinse letter gedrukt. De bijbel van 1663 verscheen onder de naam Johan Elzevier en onder die van de Weduwe Elzevier
Lodewijk Elzevier werd 450 jaar geleden geboren in Leuven als eerste telg uit de bekende Elzevier-familie die zich met de boekhandel ging bezig houden. In de loop der eeuwen werkten vele nazaten van deze eerste Elzevier in de boekhandel te Leiden, maar ook in zelfstandige vestigingen in de belangrijkste andere steden van de Republiek. Zij onderhielden contacten met zo ongeveer de gehele geletterde wereld en ook in onze tijd is de naam van het Elzevier concern geen onbekende. Zelfs de Encyclopaedia Brittanica (15th ed.) wijdt een lemma aan de "Elzevir family" waarin de typografische kwaliteit van hun uitgaven genoemd wordt als de reden waarom ze een "almost legendary reputation among bibliophiles" hadden. Hun reeks 'Republieken' en de uitgaven van de klassieken worden gegeven als voorbeelden die nagevolgd werden door vele andere uitgevers/drukkers.

 Family Tree Preview

     
Johannes ( Hans ) Helschevier ca 1506-   x Jansvr ca 1510-
| ||
Louis Elsevier ca 1540-1617 1. Discover the new Geneanet family tree software

  Discover the new Geneanet family tree software and menus.

  If you don't want to take the tour now, you can always take it later by clicking 'Tour' at the bottom of the screen.

 2. Geneanet Home Page (1/7)

  Click here to go back to the Geneanet home page.

 3. Profile, Messages and Email Alerts (2/7)

  Click here to edit your profile, to read your messages, to edit your Email Alerts, and to log out from Geneanet.

 4. Sign In/Sign Up (2/7)

  You are not logged in to Geneanet.

 5. Family Tree Home Page (3/7)

  Click here to go back to the family tree home page.

 6. Search (4/7)

  Enter a name to make a search in this family tree.

  Pass your mouse over these fields to get access to adanced search options.

 7. Menu (5/7)

  This menu provides tools and options which were formerly available in the left sidebar: personal notes, archival documents and pictures, map, family book, GEDCOM upload, export, etc.

 8. Access Rights (6/7)

  - 'Visitor' can browse family tree but they can't view private data.
  - 'Guest' can browse family tree including private data.
  - 'Admin' can browse and edit family tree.

 9. High Contrast (7/7)

  Turn on High Contrast to make family tree easier to read.

 10. That's All!

  Click the 'Tour' link at the bottom of the screen to take the tour again.