VOUK


1.
o Antonius VOUK 1800 & Marianna FAJDIGA 1792
o Joanna VOUK 1835-1873 &1862 Franciscus PREMRL 1833-
2.
<<
o Maria VOUK 1842- &1867 Josephus KARIŠ 1844-
...
o Catharina VOUK 1849- &1873 Joannes SHIBERNA 1847-
3.
<<
o Maria VOUK &1791 Bartholomaus CERQUENECK
...
4.
<<
o Maria Anna VOUK 1793-1869 & Dominicus Joannes Nep. ZOZULLI 1791-1855
...
5.
<<
o Martinus VOUK &1743 Ursula SPROCHAR
o Martinus VOUK &1750 Maria SPROGER
o Valentinus VOUK 1752-1819 &1778 Teresia NOUAK 1757-1822
o Maria VOUK 1781- &1811 Simon SMERDEU 1784-
...
o Josephus VOUK 1785- & Helena SADU 1796-
o Josephus VOUK 1830-
o Maria Anna VOUK 1832-1836
o Antonius VOUK 1835-1836
o Jacobus VOUK 1839-
o Hellena VOUK 1841-1842
o Anna VOUK 1789-1812
o Maria VOUK 1794-
o Nicolaus VOUK &1747 Helena CREBEL 1722-1796
o Lucas VOUK 1750-1799 &1779 Maria SHUSHA 1760-1798
o Helena VOUK 1782-1845 &1815 Michael DEKLEVA 1779-1842
...
o Joannes VOUK 1784-1826 &1800 Ursula SHUSHA 1782-
o Maria VOUK 1805- &1828 Bartholomaus SPROHAR 1793-
o Catharina VOUK 1814-
o Barbara VOUK 1818-
o Agnes VOUK 1822-
o Agnes VOUK 1792-
o Georgius VOUK 1766-1809
o Laurentius VOUK 1724-1805 &1756 Margaritha URSHIZ 1736-1802
o Simon VOUK 1758-1827 &1793 Barbara VOUK 1775-1853
o Maria VOUK 1794- &1814 Blasius MASLU 1781-
...
o Apollonia Helena VOUK 1803- &1824 Antonius RUNTIZH 1805-
...
o Casparus VOUK 1807- & Ursula SADU 1812-1877
...
o Helena VOUK 1810-1886
o Michael VOUK 1817-
o Ursula VOUK 1765- &1790 Antonius VOUK 1766-
...
o Maria VOUK 1769-
o Catharina VOUK 1773-1796 &1793 Josephus VOUK 1764-
...
o Mattheus VOUK &1747 Ursula VOUK
6.
<<
o Andreas VOUK & ? ?
o Marianna VOUK &1794 Joannes Nepomucenus STUBEL 1771-1831
...
o Mathaus VOUK & ? ?
o Josephus VOUK 1796- &1811 Anna JAMSHIG 1790-
...
7.
<<
o Anna VOUK 1832-1869 & Antonius SPROHAR 1832-1876
...
o Jacobus VOUK 1835-1920 &1869 Maria NADOH 1846-1907
...
o Johanna VOUK 1848-1918 &1878 Andreas VOUK 1843-1899
...
8.
<<
o Stephanus VOUK &1746 Geltrudes BISCHIACK
o Gregorius VOUK 1756-1834 &1772 Ursula BISCHIAK
o Gregorius VOUK 1777-1847 &1804 Catharina BISZHIAK 1787-1805
o Gregorius VOUK 1777-1847 &1806 Maria URSCHIZ 1786-
o Michael VOUK 1808-
o Maria VOUK 1811- & ? ?
o Margaritha VOUK 1837-1837
o Ursula VOUK 1813- & ? ?
o Franciscus VOUK 1839-
o Catharina VOUK 1816- &1844 Antonius SAFRED 1821-1918
...
o Lucas VOUK 1819- & ? ?
...
o Hellena VOUK 1826-
o Martinus VOUK 1782-
o Stephanus VOUK 1786-1812
o Gregorius VOUK 1756-1834 &1786 Maria FIDEL 1760-1822
o Matthias VOUK 1799-
9.
<<
o Martinus VOUK & ? ?
o Urbanus VOUK &1771 Ursula PENKO
o Michael VOUK & ? ?
o Josephus VOUK
o Josephus VOUK & Agnes ?
o Blasius VOUK &1815 Maria FABIANCICH 1795-1880
o Jacobus VOUK &1822 Antonia SOSSICH
o Josephus VOUK &1822 Matthaea MEMON
10.
<<
o Thomas VOUK &1662 Barbara GUSTINZIZ
o Laurentius VOUK /1680-/1726 &1706 Agnes CREBEL
o Jacobus VOUK &1736 Elisabetha VOUCH
o Maria VOUK 1753-1816 &1778 Gregorius VOUCH 1729-1792
o Michael (Miho) VOUK 1782-1854 &1799 Ursula POSHAR 1778-1854
o Andreas VOUK 1800-1800
o Maria VOUK 1808-
o Valentinus VOUK 1810-
o Helena VOUK 1813-1886 & Blasius SPROCHAR 1809-1854
...
o Margaritha VOUK 1815-
o Georgius VOUK 1786-1816
o Maria VOUK 1789- & Antonius DEBELAK
o Antonius VOUK 1820-
o Maria VOUK 1789- & ? ?
o Simon VOUK 1823-
o Margaritha VOUK 1827-
o Gregorius VOUK &1739 Marina COVACIG
o Ursula VOUK 1745-1811 &1774 Michael VOUK 1734-1807
...
o Antonius VOVK 1753-1826 &1772 Elisabetha VOUK 1749-
o Michael VOUK 1777- &1803 Ursula TREBEZ 1787-1855
o Maria VOUK 1808- &1831 Gregorius SURZ 1808-
...
o Josephus VOUK 1810-1810
o Franciscus VOLK 1811-1883 &1831 Maria SURZ 1805-1885
o Anna VOUK 1832-1869 & Antonius SPROHAR 1832-1876
...
o Jacobus VOUK 1835-1920 &1869 Maria NADOH 1846-1907
...
o Marianna VOLK 1837- &1863 Josephus PRELZ 1838-
...
o Johanna VOUK 1848-1918 &1878 Andreas VOUK 1843-1899
...
o Andreas VOUK 1814-
o Valentinus VOUK 1818- & Helena MAHNE 1822-1878
o Maria VOUK 1855- &1874 Josephus MASLU 1853-
...
o Ursula VOUK 1820-1853 &1849 Martinus DROSHINA 1826-1892
o Stephanus VOUK 1822-1822
o Josephus VOUK 1824-1824
o Martinus VOUK 1826-1827
o Maria VOUK 1780- &1803 Andreas TREBEZ 1777-1857
...
o Agnes VOUK 1782- &1805 Paulus TREBEZ 1781-
...
o Ursula VOUK 1783-
o Josephus VOUK 1788-
o Helena VOUK 1756-1812 &1774 Georgius SHUSHA 1753-1805
...
o Margareta VOUK /1680- &1711 Laurentius OBRESA
11.
<<
o Ursula VOUK 1711-1801 &1729 Jacobus URBANIZH
...
12.
<<
o Joannes VOUK 1721-1803 &1747 Margaritha VOCH 1727-1798
o Joannes VOUK 1748-1820 &1771 Maria MORELI 1752-1814
o Joannes VOUK 1775-1852 &1802 Helena SHUSHA 1779-1818
o Valentinus VOUK 1803-1803
o Maria VOUK 1809-
o Andreas VOUK 1810-
o Bartholomaus VOUK 1818- &1857 Maria VOUK 1819-1857
o Bartholomaus VOUK 1818- &1858 Margaritha GUSTINZHIZH 1830-1909
o Andreas VOUK 1871-1953 &1894 Catharina ŠKERJANC 1872-1953
...
o Maria VOUK 1818-
o Joannes VOUK 1775-1852 &1819 Margaritha SHUSHA 1792-1826
o Georgius VOUK 1820-
o Maria VOUK 1777-1820 &1793 Martinus LAGOJ 1764-
...
o Agnes VOUK 1783- &1802 Valentinus SHUSHA 1770-
...
o Lucas VOUK 1787- &1812 Maria VOUK 1785-
o Lucas VOUK 1814-1855 & Catharina SURZ 1810-1855
o Michael VOUK 1845-1928 &1869 Lucia SPROHAR 1848-1929
...
o Maria VOUK 1819-1855 & Michael SPROHAR 1810-1870
o Antonius VOUK 1823-
o Ursula VOUK
o Margaritha VOUK &1771 Martinus VATOVEZ
...
o Gregorius VOUK 1755-1836 &1780 Helena BISCHIAK 1756-1793
o Helena VOUK 1783-1793
o Maria VOUK 1786-1815 &1807 Michael URBANIZH 1775-
...
o Josephus VOUK 1791- &1815 Anna POSHAR 1795-
o Michael VOUK 1823-
o Josephus VOUK 1825-
o Gregorius VOUK 1755-1836 &1793 Helena POUSIN 1770-1846
o Helena VOUK 1793-1873 &1822 Antonius SREBOUT 1800-1871
...
o Franciscus VOUK 1795- &1828 Marina PRELZ 1807-
o Franciscus VOUK 1836- &1863 Maria KOVAZHIZH 1845-
...
o Georgius VOUK 1840-1898 &1863 Helena KOVAZHIZH 1846-1932
...
o Andreas VOUK 1841-
o Josephus VOUK 1845-
o Mathias VOUK 1848-1915 &1870 Joanna KALUSHA 1846-
...
o Antonius VOUK 1798-1820
o Mathias VOUK 1806-
o Maria VOUK 1810- &1830 Josephus PRELZ 1811-1886
...
o Helena VOUK
o Maria VOUK 1762-1826 &1782 Andreas VATOVEZ 1760-1829
...
o Agnes VOUK 1763-
o Apollonia VOUK 1768-1789 &1786 Paulus KREBEL 1750-1821
o Ursula VOUK &1747 Mattheus VOUK
o Josephus VOUK 1726-1803 &1748 Ursula VOUK
o Martinus VOUK &1780 Maria VOUK
o Ursula VOUK 1757-1811 &1780 Andreas SPROHAR 1760-1809
...
o Michael VOUK 1760-1824 &1786 Catharina URBANIZH 1757-1798
o Maria VOUK 1786- &1814 Lucas VOUK 1795-1852
...
o Georgius VOUK 1788- &1809 Maria SPROHAR 1789-1826
o Agnes VOUK 1812-
o Blasius VOUK 1815-
o Paulus VOUK 1817-
o Maria VOUK 1823- & Antonius SPROHAR 1825-1855
...
o Agnes VOUK 1794-
o Michael VOUK 1760-1824 &1798 Agnes KARLOVIZ 1767-1807
o Bartholomaus VOUK 1766-
o Georgius VOUK 1769-
o Blasius VOUK 1773-1819
13.
<<
o Marina VOUK 1766- &1792 Matthaus POSHAR 1765-
...
o Jacobus VOUK 1768-
14.
<<
o Andreas VOUK & ? ?
o Catharina VOUK &1731 Joannes GERMEK 1706-
...
o Jacobus VOUK & ? ?
o Agnes VOUK &1754 Joannes ANTONZHIZH 1734-1803
...
o Margaritha VOUK &1763 Antonius MAHNIZH 1735-1808
...
o Ursula VOUK 1796-1873 &1815 Jacobus MAHNIZH 1793-1863
...
15.
<<
o Maria VOUK 1828-
16.
<<
o Bartholomaus VOUK &1804 Helena ERCIGOI
17.
<<
o Joannes VOUK 1828-1869
o Jacobus VOUK 1830-1845
o Josephus VOUK 1834-1834
o Mina VOUK 1836-1878
o Marianna VOUK 1838-1908 & Georgius GROM 1827-
...
o Catharina VOUK 1840-1915
o Franciscus VOUK 1842- & Agnes POZNIK 1845-
o Francisca VOUK 1875-1932 &1901 Carolus Vincentius JERAJ 1874-1951
...
o Josephus VOUK 1844-1904 &1882 Maria (Mina) DEBELJAK 1859-1917
o Joannes VOUK 1883-1935
o Laurentius VOUK 1885-1962
o Josephus VOUK 1887-1944
o Franciscus VOUK 1889-1926
o Antonius VOUK 1892-1892
o Maria VOUK 1893-1978
o Francisca VOUK 1895-1897
o x
o x
o Apolonia VOUK 1847-1900
18.
<<
o Mathaeus VOUK & Helena FILIPZHIZH 1769-1849
o Thomas VOUK 1801-1884 &1831 Maria KARISH 1808-1873
o Lucia VOUK 1832-
o Gregorius VOUK 1842-1923 &1869 Maria SLAMA 1849-1914
...
o Maria VOUK 1851-1898 &1872 Jacobus ZETIN 1841-1917
o Jacobus VOUK 1809-1877 &1833 Maria MESGEZ 1811-1887
o Helena VOUK 1834-
o Josephus VOUK 1837-1914 &1864 Barbara ZETIN 1840-
...
19.
<<
o Ursula VOUK &1656 Thomas SLETEU
...
20.
<<
o Georgius VOUK & ? ?
o Georgius VOUK 1722-1805 &1749 Lucia VATOVIZ
o Ursula VOUK &1777 Matthaus BLASHEUZHIZH 1746-1801
o Agnes VOUK &1787 Valentinus PRELEZ 1752-1831
o Maria VOUK 1767-1843 &1792 Franciscus SHUSHEL 1772-1823
...
o Lucas VOUK 1770-1825 &1792 Catharina SHUSHEL 1767-1826
o Joannes Bapta VOVK 1801- &1827 Maria ZHEPEK 1801-
o Maria VOUK 1828-
o Michael VOVK 1831-1890 &1862 Margaritha AUCIN 1835-1910
...
o Antonius VOUK 1806- & Maria Anna STAUER 1805-
o Margaritha VOUK 1846-
o Stephanus VOUK 1808-
o Georgius VOUK &1726 Geltrudes CREBEL
o Margaritha VOCH 1727-1798 &1747 Joannes VOUK 1721-1803
...
o Marina VOCH &1749 Stephanus PRELZ
...
o Antonius VOUK 1730-1803
o Martinus VOUK 1737-1792 &1767 Margarita MASLO
o Maria VOUK 1768-
o Jacobus VOUK 1774-1775
o Josephus VOUK &1762 Ursula ?
o Valentinus VOUK 1765- &1797 Lucia KAPEL 1767-1824
o Martinus VOUK 1797-
o Agnes VOUK 1799-
o Gregorius VOUK 1802-1804
o Georgius VOUK 1807-
o Antonius VOUK 1769-
o Josephus VOUK & Helena ? 1743-1818
o Hellena VOUK 1780- &1797 Martinus KAPEL 1778-
...
o Blasius VOUK 1784-1806
o Catharina VOVK &1763 Jacobus TREBEZ
...
o Helena VOUK 1746-1827 &1767 Jacobus MASLO 1735-1818
...
o Elisabetha VOUK 1749- &1772 Antonius VOVK 1753-1826
o Michael VOUK 1777- &1803 Ursula TREBEZ 1787-1855
o Maria VOUK 1808- &1831 Gregorius SURZ 1808-
...
o Josephus VOUK 1810-1810
o Franciscus VOLK 1811-1883 &1831 Maria SURZ 1805-1885
o Anna VOUK 1832-1869 & Antonius SPROHAR 1832-1876
...
o Jacobus VOUK 1835-1920 &1869 Maria NADOH 1846-1907
...
o Marianna VOLK 1837- &1863 Josephus PRELZ 1838-
...
o Johanna VOUK 1848-1918 &1878 Andreas VOUK 1843-1899
...
o Andreas VOUK 1814-
o Valentinus VOUK 1818- & Helena MAHNE 1822-1878
o Maria VOUK 1855- &1874 Josephus MASLU 1853-
...
o Ursula VOUK 1820-1853 &1849 Martinus DROSHINA 1826-1892
o Stephanus VOUK 1822-1822
o Josephus VOUK 1824-1824
o Martinus VOUK 1826-1827
o Maria VOUK 1780- &1803 Andreas TREBEZ 1777-1857
...
o Agnes VOUK 1782- &1805 Paulus TREBEZ 1781-
...
o Ursula VOUK 1783-
o Josephus VOUK 1788-
o Gregorius VOUK
21.
<<
o Matthaus VOUK 1754- &1776 Maria SPROHAR 1752-1814
o Antonius VOUK 1780- &1810 Helena VOUK 1785-
o Jacobus VOUK 1812-
o Michael (Miho) VOUK 1815-1881 & Maria (Marinka) SPROHAR 1824-1900
o Gregorius VOUK 1849-1918 &1883 Maria VOUK 1861-1898
...
o Andreas VOUK 1854-1907 &1888 Helena VOUK 1855-1889
o Catharina VOUK 1889-
o Maria VOUK 1889-
o Andreas VOUK 1854-1907 &1891 Francisca SUSHA 1865-1938
o Nicolaus VOUK 1893- &1925 Johanna ŠPROHAR 1893-
...
o Antonius VOUK 1897-1918
o x
o x
o x
o x
o Maria VOUK 1819-1857 & Stephanus VOUK 1819-1855
...
o Maria VOUK 1819-1857 &1857 Bartholomaus VOUK 1818-
o Laurentius VOUK 1823-
o Georgius VOUK 1783-1862 &1813 Maria VOUK 1797-1864
o Antonius VOUK 1819-1883 & Anna SPROHAR 1822-
o Franciscus VOLK 1844-1907 & Francisca BLASHOVIZ 1848-1925
...
o Helena VOUK 1855-1889 &1888 Andreas VOUK 1854-1907
...
o Jacobus VOUK 1821-
o Maria VOUK 1824-1888 & Stephanus SPROHAR 1811-1884
...
o Maria VOUK 1787-1822 &1808 Josephus SPROCHAR 1784-
...
o Agnes VOUK 1754- &1783 Valentinus GUSTINZHIZH 1758-1808
...
o Helena VOUK 1757-1824 &1773 Urbanus KREBEL 1741-1814
o Martinus VOUK 1762-1817
o Andreas VOUK 1765-
22.
<<
o Andreas VOUK 1806-1884 & Maria DODIZH 1812-1857
o Antonius VOUK 1840- &1865 Theresia SIGULIN 1841-1875
o Rosina VOUK 1873-1934 &1898 Joannes SIGULIN 1874-1949
...
o Maria VOUK 1875-1918 &1897 Josephus SIGULIN 1875-1917
...
o Antonius VOUK 1840- &1876 Ursula VOUK 1843-1897
o Maria VOVK 1842-1922 &1872 Phylipus SISKOVICH 1842-1919
...
23.
<<
o Sebastianus VOUK 1739-1812 &1768 Maria BISCHIAK
o Sebastianus VOUK 1739-1812 &1778 Helena SHELESNIK 1755-1797
o Maria VOUK 1790-1833 &1807 Andreas BISZHIAK 1784-1851
...
o Sebastianus VOUK 1739-1812 &1798 Elisabetta BISCHIAK 1768-1808
24.
<<
o Hana VOUK &1751 Blasius JACULIN
o Ursula VOUK &1734 Stephanus SADNIC
25.
<<
o Marina VOUK &1724 Jacobus ZEPER
26.
<<
o Antonius VOUK 1725-1806 &1757 Ursula VOUK
o Maria VOUK 1762- &1781 Georgius POSHAR 1746-
...
o Margaritha VOUK 1769-
o Ursula VOUK 1769- &1795 Simon VOUK 1757-1803
o Lucia VOUK 1772- &1798 Nicholaus GUSTINZHIZ 1767-1827
...
o Maria Anna VOUK 1775- &1803 Antonius VOUK 1782-
...
o Stephanus VOUK 1778- &1800 Agnes MIKULIZH 1778-
27.
<<
o Mathia VOUK & ? ?
o Hellena VOUK &1772 Michael KREBEL 1737-1811
...
o Catharina VOUK 1752-1818 &1774 Bartholomaus VOUK
...
o Catharina VOUK 1752-1818 &1785 Gregorius KREBEL 1757-/1818
...
o Ursula VOUK &1784 Lucas NADOH
o Marina VOUK 1762-1834 &1780 Simon BEK
...
28.
<<
o Josephus VOUK 1750- & Margaritha ? 1749-
o Hellena VOUK &1795 Thomas KUKEZ 1771-1848
o Stephanus WOUK 1783-1852 & Catharina GRESHAK 1781-
...
o Agatha VOVK 1791-1855 &1807 Andreas HRESHZHAK 1784-
...
29.
<<
o Simon VOUK &1745 Agnes GODINA
o Maria VOUCK 1758- &1776 Matthaus TREBEZ 1749-1794
...
o Helena VOUK &1784 Josephus KOZIANZHIZH
30.
<<
o Joannes VOUK & ? ?
o Gregorius VOUK &1806 Catharina SLAMA 1786-1854
o Ursula VOUK 1808-1891 &1837 Andreas GERK 1813-1880
...
o Catharina VOUK 1815-1885 &1838 Lucas SIGULIN 1816-1903
o Joannes VOUK & Ursula SADNIK 1781-1842
o Maria VOUK 1802-1853
o Helena VOUK 1814-1868 &1843 Andreas ABRAM 1809-1852
o Andreas VOUK 1840- &1861 Catharina GERK 1837-
...
o Joannes ABRAM 1843-1888 &1869 Maria MESGEZ 1842-
o Catharina ABRAM 1845-
o Josephus ABRAM 1849-
o Maria ABRAM 1851-1853
o Helena VOUK 1814-1868 &1855 Jacobus SIGULIN 1819-
o Joannes VOUK 1816-1843
31.
<<
o Georgius VOUK & ? ?
o Appolonia VOUK &1650 Stephanus CREBEL
o Appolonia VOUK &1666 Gasparus SAMSA
o Elisabet VUUCH &1663 Jacobus MATEUEZ
o Marina VUCH &1670 Michael MATEUEZ
o Marina VUGH &1668 Stephanus DRASINA
o Laurentius VOUK & ? ?
o Joannes VOUK &1656 Marina MASLO
o Marina VOUK &1696 Blasius PRELIZ
...
o Gregorius VUCH &1706 Ursula SUSSA
o Ursula VOUK 1711-1801 &1729 Jacobus URBANIZH
...
o Maria VUCH 1721-1794 &1753 Valentinus MASLU
o Michael VOUK & ? ?
o Michael WUCH &1712 Marina SMERDEU
o Antonius VOUK 1725-1806 &1757 Ursula VOUK
o Maria VOUK 1762- &1781 Georgius POSHAR 1746-
...
o Margaritha VOUK 1769-
o Ursula VOUK 1769- &1795 Simon VOUK 1757-1803
o Lucia VOUK 1772- &1798 Nicholaus GUSTINZHIZ 1767-1827
...
o Maria Anna VOUK 1775- &1803 Antonius VOUK 1782-
...
o Stephanus VOUK 1778- &1800 Agnes MIKULIZH 1778-
o Helena VUCK &1754 Mathaus URSICH
...
o Catharina VUCH &1706 Lucas URSICH
...
o Marina WOUCH &1731 Antonius GUSTINCIG
...
o Joannes VOUK &1730 Agnes SAMPSA
o Urbanus VOUK & ? ?
o Mathaus VOUK & ? ?
o Petrus VOUK 1757-1799 & Ursula ? 1763-
o Maria VOUK 1785- &1811 Casparus DOUGAN 1789-1811
o Maria VOUK 1785- &1812 Lucas VOUK 1787-
...
o Ursula VOUK 1791- &1811 Franciscus DOUGAN 1786-1819
...
o Ursula VOUK 1791- &1831 Josephus FRANK
o Agnes VOUK 1794-
o Mathaus VOUK &1775 Maria ? 1719-1795
o Thomas VOUK 1722-1803
o Nicolaus VOUK & ? ?
o Gregorius VOUK &1747 Marina VUCH 1729-1808
o Lucas VOUK 1750- &1784 Ursula SREBOUT 1760-1823
o Helena VOUK 1785- &1810 Antonius VOUK 1780-
...
o Maria VOUK 1794-1796
o Maria VOUK 1797-1864 &1813 Georgius VOUK 1783-1862
...
o Ursula VOUK 1799- &1823 Josephus SPROCHAR 1784-
...
o Maria VOUK &1780 Martinus VOUK
o Maria VOUK &1789 Michael ZHEUGNA 1750-
o Agnes VOUK 1758-1800 &1784 Michael SREBOUT 1757-1833
...
o Blasius VOUK & ? ?
o Matthaus VOUK 1720-1800 &1748 Geltrudis POSSAR
o Maria VOUK
o Antonius VOUK 1766- &1790 Ursula VOUK 1765-
o Helena VOUK 1792-
o Andreas VOUK 1797-1866
o Matthaus VOUK 1801-1888 & Agnes SUSHA 1799-1887
o Simon VOUK 1819-1886 &1851 Helena POSHAR 1823-1912
o Johanna VOUK 1857- &1884 Antonius KREBELJ 1858-1931
...
o Francisca VOLK 1858-1896 &1890 Antonius SPROHAR 1867-1935
...
o Josephus VOUK 1863-1928 &1891 Maria DOLGAN 1870-1924
...
o Catharina VOUK 1804- &1827 Michael SHUSHA 1804-
...
o Josephus VOUK 1809-1826
o Matthaus VOUK 1770-
o Elena VOUK &1745 Andreas BISCHIAK
...
o Lucas VOUK 1726-
o Gregorius VOUK & ? ?
o Catharina VOUK &1742 Hyeronimus SORZ
o Gregorius VOUK & Marina ? 1729-
o Michael VOUK 1759- &1789 Maria TREBEZ
o Catharina VOUK 1795-1876 &1816 Jacobus POZHKAI 1793-1878
...
o Lucas VOUK 1797-1873 &1821 Catharina DOUGAN 1802-1827
o Lucas VOUK 1797-1873 &1828 Maria Anna ZHEPEK 1803-
o Franciscus VOUK 1837-1905 &1863 Ursula MAHNE 1839-1916
...
o Blasius VOUK 1801-
o Andreas VOUK 1803-
o Marinka VOUK 1805- &1828 Josephus ZHEPEK 1800-
...
o Blasius VOUK 1729-1796
o Lucas VUCH &1753 Margaritha GUSTINCIG
o Matthaus VOUK 1754- &1776 Maria SPROHAR 1752-1814
o Antonius VOUK 1780- &1810 Helena VOUK 1785-
o Jacobus VOUK 1812-
o Michael (Miho) VOUK 1815-1881 & Maria (Marinka) SPROHAR 1824-1900
o Gregorius VOUK 1849-1918 &1883 Maria VOUK 1861-1898
...
o Andreas VOUK 1854-1907 &1888 Helena VOUK 1855-1889
o Catharina VOUK 1889-
o Maria VOUK 1889-
o Andreas VOUK 1854-1907 &1891 Francisca SUSHA 1865-1938
o Nicolaus VOUK 1893- &1925 Johanna ŠPROHAR 1893-
...
o Antonius VOUK 1897-1918
o x
o x
o x
o x
o Maria VOUK 1819-1857 & Stephanus VOUK 1819-1855
...
o Maria VOUK 1819-1857 &1857 Bartholomaus VOUK 1818-
o Laurentius VOUK 1823-
o Georgius VOUK 1783-1862 &1813 Maria VOUK 1797-1864
o Antonius VOUK 1819-1883 & Anna SPROHAR 1822-
o Franciscus VOLK 1844-1907 & Francisca BLASHOVIZ 1848-1925
...
o Helena VOUK 1855-1889 &1888 Andreas VOUK 1854-1907
...
o Jacobus VOUK 1821-
o Maria VOUK 1824-1888 & Stephanus SPROHAR 1811-1884
...
o Maria VOUK 1787-1822 &1808 Josephus SPROCHAR 1784-
...
o Agnes VOUK 1754- &1783 Valentinus GUSTINZHIZH 1758-1808
...
o Helena VOUK 1757-1824 &1773 Urbanus KREBEL 1741-1814
o Martinus VOUK 1762-1817
o Andreas VOUK 1765-
o x
o Matthaus VOUK & ? ?
o Ursula VOUGH 1723-1794 &1752 Thomas ZHEPEK 1720-/1771
...
o Margaritha VUCH &1754 Gregorius SPROHAR 1722-1805
...
o Franciscus VOUK 1735-1815 &1757 Marina DOUGAN 1743-1813
o Valentinus VOUK 1762-1799 &1793 Helena BLASEUZHIZ 1773-1854
o Michael VOUK 1796-1809
o Maria VOUK 1766- &1794 Blasius TREBEZ 1758-
...
o Thomas VOUK 1769-
o Simon VOUK 1772-1793
o Antonius VOUK 1776-1855 &1807 Helena VOUK 1778-
o Matthaus VOUK 1808-1878 & Margaretha KOVAZHIZH 1815-1886
o Joannes VOUK 1844-1880 &1869 Joanna BLASHOUIZH 1845-1929
o Antonius VOUK 1871- &1903 Ursula KALUŽA 1873-1928
...
o Anna VOLK 1879 &1903 Josephus VOLK 1871-1948
...
o Gregorius VOUK 1811-
o Antonius VOUK 1814-
o Agnes VOUK 1816-1876 & Mathias KOVAZHIZH 1812-1852
...
o Maria VOUK 1819- &1859 Antonius VATOVEC 1819-
o Michael VOUK & ? ?
o x
o Marina VOUK 1721-1799 &1738 Martinus BLASOUIG 1711-1794
...
o Ursula VOUK &1748 Josephus VOUK 1726-1803
...
o Michael VOUK 1734-1807 &1762 Ursula SUSSA
o Lucas VOUK 1765-1822 &1791 Helena CERQUENIK 1769-1855
o Lucas VOUK 1794-1855 &1814 Catharina POSHAR 1785-1821
o Maria VOVK 1815-1901 &1843 Georgius KLUN 1820-1887
...
o Martinus VOUK 1816-1901 & Maria SAMSA 1818-1878
o Maria VOUK 1844- &1870 Joannes ZUZEK 1835-
o Apolonia VOUK 1847-1906 &1876 Andreas GUSTINZHIZH 1849-1926
...
o Marietta VOUK 1849-
o Agnes VOUK 1852-
o Antonius VOUK 1855-1929 &1881 Hellena VATOVEC 1857-
...
o Joanna VOUK 1857-1941
o Lucas VOUK 1820-
o Thomas VOUK 1801-
o Maria VOUK 1810- &1836 Casparus GODINA 1812-1846
...
o Michael VOUK 1734-1807 &1774 Ursula VOUK 1745-1811
o Ursula VOUK 1779-
o Josephus VOUK & Maria ? 1721-1794
o Ursula VOUK &1757 Antonius VOUK 1725-1806
...
o Maria VOUK 1743-1817 &1772 Martinus GUSTINZHIZH
...
o Mathias VOUK 1746-1817 &1774 Ursula SAMSA
o Lucas VOUK 1776-1810 &1806 Catharina VOUK 1781-
o Joseph VOUK 1808-1870 & Marianna SPROHAR 1818-1869
o Agnes VOUK 1842-1913 &1866 Joannes GUSTINZHIZH 1833-1903
...
o Jacobus VOLK 1848-1898 &1873 Hellena VOLK 1854-
...
o Ursula VOUK 1783-1832 &1806 Lucas VOUK 1784-
...
o Mathias VOUK 1746-1817 &1790 Margaritha CASTELEZ 1743-1820
o Andreas VOUK 1748-1811 &1779 Maria BISCHIAK 1750-1815
o Stephanus VOUK 1780- &1807 Maria NOVAK 1789-1844
o Marina VOUK 1808-
o Georgius VOUK 1810- &1832 Helena NEDOG 1805-
o Catharina VOUK 1833- & Martinus BRANISU 1819-
o Ursula VOUK 1835-
o Hellena VOUK 1838-
o Joannes VOUK 1841-
o Michael VOUK 1843-1843
o Andreas VOUK 1843-1843
o Maria VOUK 1844-1844
o Maria VOUK 1845-1854
o Josephus VOUK 1848-
o Catharina VOVK 1812-1885 &1832 Andreas NEDOH 1801-1875
...
o Joannes VOUK 1820-
o Jacobus VOUK 1823-1890 &1850 Anna VATOUZ 1825-1897
o Gregorius VOUK 1782-
o Maria VOVK 1784- &1807 Georgius NOVAK 1786-1812
...
o Maria VOVK 1784- &1813 Lucas FIDEL 1789-
...
o Ursula VOUK 1788-1817
o Lucas VOUK 1790-
o Nicolaus VOUK 1751- &1797 Agnes SNIDERZIZH 1778-1849
o Andreas VOUK 1802-1855 &1828 Helena MAHORČIČ 1802-1832
o Andreas VOUK 1802-1855 &1833 Maria MAGAINA 1807-
o Theresia VOUK 1811-
o Michael VOUK 1754-1823
o Andreas VOUK & Ursula ?
o Josephus VOUK 1740-1794 &1772 Helena COLUSHA
o Antonius VOUK 1782- &1803 Maria Anna VOUK 1775-
o Michael VOUK 1805-1808
o Agnes VOUK &1777 Valentinus FEREM 1757-/1807
...
o Simon VOUK 1757-1803 &1795 Ursula VOUK 1769-
o Lucas VOUK 1755-1819 & Margaritha ? 1760-1817
o Maria VOUK 1781-1801 &1798 Michael SEGULIN 1776-
o Helena VOUK 1793- &1813 Martinus SPROHAR 1785-1854
...
o Agnes VOUK 1800-1800
32.
<<
o Stephanus VOUK &1717 Agnes SUSSA
o Matthias VOUK 1721-1794 &1757 Gertrudis SPROHAR 1731-1798
o Ursula VOUK 1758- &1784 Gregorius SPROHAR 1753-1821
...
o Georgius VOUK 1762- &1784 Ursula SPROHAR 1759-1823
o Lucas VOUK 1795-1852 &1814 Maria VOUK 1786-
o Stephanus VOUK 1819-1855 & Maria VOUK 1819-1857
o Andreas VOUK 1843-1899 &1870 Marianna STAVANJE 1849-1877
o Andreas VOUK 1843-1899 &1878 Johanna VOUK 1848-1918
...
o Josephus VOUK 1766- &1794 Maria ? 1763-
o Matthaus VOUK 1798-
o Margaritha VOUK 1801-
o Joannes VOUK 1803-
o Petrus VOUK 1806-
o Georgius VOUK 1809-
o Marina VUCH 1729-1808 &1747 Gregorius VOUK
...
o Ursula VUCK &1755 Lucas DECLEVA
...
o Ursula VUCK &1775 Andreas POKLAR
o Simon VOUK &1755 Maria DECLEVA 1738-1814
o Josephus VOUK 1764- &1793 Catharina VOUK 1773-1796
o Agnes VOUK 1796-1797
o Blasius VOUK 1769-
o Bartholomaus VOUK 1771-1826 &1797 Ursula MASLU 1781-1811
o Martinus VOUK 1802-1812
o Hellena VOUK 1805- &1831 Matthias STAVAGNA 1800-
...
o Andreas VOUK 1807- &1831 Hellena STAVAGNA 1812-1876
o Franciscus VOUK 1833-1919 &1867 Maria MALOVEZ 1843-1907
o Franciscus VOUK 1873- &1898 Francisca MEDVED 1873-1963
...
o Bartholomaus VOUK 1771-1826 &1812 Maria SAMSA 1776-1860
o Martinus VOUK 1813-1882 &1839 Maria KREBEL 1816-1894
o Hellena VOLK 1854- &1873 Jacobus VOLK 1848-1898
...
o Maria VOUK 1861-1898 &1883 Gregorius VOUK 1849-1918
...
o Gregorius VOUK 1816-
o Simon VOUK 1819-
o Matthias VOUK 1821-
o Barbara VOUK 1775-1853 &1793 Simon VOUK 1758-1827
...
o Gregorius VOUK 1778-
o Lucas VOUK 1740-1822
o Helena VOUK 1744-1816 &1767 Blasius VOUK 1735-1808
...
o Thomas VOUK &1731 Geltrudes LENARCIG
o Martinus VOUK 1732-1797 &1769 Catharina MALEZIHAR 1744-1822
o Maria VOUK 1770-1817 &1802 Michael SEGULIN 1776-
o Matthaus VOUK 1772- &1807 Helena BLASEUZHIZ 1773-1854
o Martinus VOUK 1807-
o Margaritha VOUK 1810-
o Catharina VOUK 1813-1897 & Casparus SNIDERZHIZH 1818-
...
o Ursula VOUK 1775- &1803 Simon SURZ 1774-
...
o Helena VOUK 1778- &1807 Antonius VOUK 1776-1855
...
o Blasius VOUK 1735-1808 &1767 Helena VOUK 1744-1816
o Matthaus VOUK 1770-1837 & Agnes GRILL 1780-1866
o Ursula VOUK 1798- &1822 Thomas MASLO 1800-
...
o Matthaus VOUK 1800- &1822 Ursula URBANIZH 1793-
o Maria Anna VOUK 1822-
o Matthaus VOUK 1825-
o Ursula VOUK 1828-
o Maria VOUK 1833-
o Maria VOUK 1802- &1831 Thomas MEDVED 1797-
...
o Matthias VOUK 1804-1855 &1835 Ursula NADOH 1803-
o Maria VOUK 1837-1855
o Francisca VOUK 1844-
o Ursula VOUK 1847-
o Antonius VOUK 1806-1807
o Barbara VOUK 1808-
o Jacobus VOUK 1812-1891 &1843 Hellena KOLUSHA 1805-1856
o Marianna VOUK 1843-
o Franciscus VOVK 1849-1938 &1874 Maria ŽETKO 1853-
...
o Jacobus VOUK 1812-1891 &1856 Agnes KASTELIZ 1819-1896
o Matthaus VOUK 1770-1837 &1794 Ursula SPROHAR 1769-1796
o Georgius VOUK 1773-
o Antonius VOUK 1776-1819
o Maria VOUK 1780- &1796 Joannes GRIL
o Ursula VOUK 1784-
o Catharina VOUK 1786-1858 &1807 Josephus TREBEZ 1785-1854
...
o Bartholomaus VOUK &1774 Catharina VOUK 1752-1818
o Ursula VOUK 1775-1811 &1796 Bartholomaus KREBEL 1770-
...
o Catharina VOUK 1781- &1806 Lucas VOUK 1776-1810
...
o Catharina VOUK 1781- &1818 Valentinus SPROHAR 1795-1873
o Joannes Nepomucenus VOUK 1819-
o Maria (Marinka) SPROHAR 1824-1900 & Michael (Miho) VOUK 1815-1881
...
o Lucas VOUK 1784- &1806 Ursula VOUK 1783-1832
o Martinus VOUK 1807-1842
o Laurentius VOUK 1810- &1832 Margaritha TREBEC 1811-1898
o Joannes (Ivan) VOUK 1836-1876 &1865 Maria KALUSHA 1847-1915
...
o Matthaus VOUK 1841-
o Andreas VOUK 1843-1923 &1886 Maria KALUSHA 1847-1915
...
o Maria VOLK 1847- &1866 Josephus KREBEL 1839-
...
o Bartholomaus VOUK 1813-
o Maria VOUK 1816-
o Maria VOUK 1750-1824 &1768 Lucas MASLU 1743-1817
...
33.
<<
o Margaritha VOUK &1737 Georgius GUSTINCIG
34.
o Ursula VOUK 1843-1897 &1876 Antonius VOUK 1840-
35.
o Ursula VOUK & Simon VOUK
...
36.
<<
o Gregorius VOUK & Catharina ?
o Ursula VOUK 1763- &1790 Paulus KREBEL 1750-1821
...
o Simon VOUK & Ursula VOUK
...
o Ursula VOUK & Josephus SHIGUR
...
o Franciscus VOUK & Marianna ?
...
o Michaela VOUK 1787-1847 & Michael ZERKVENIK 1787-1839
...
o Antonius VOUK & - KRAJL
o Ursula VOUK 1806-1865 & Joseph TERPIN 1798-1843
...
 1. Discover the new Geneanet family tree software

  Discover the new Geneanet family tree software and menus.

  If you don't want to take the tour now, you can always take it later by clicking 'Tour' at the bottom of the screen.

 2. Geneanet Home Page (1/7)

  Click here to go back to the Geneanet home page.

 3. Profile, Messages and Email Alerts (2/7)

  Click here to edit your profile, to read your messages, to edit your Email Alerts, and to log out from Geneanet.

 4. Sign In/Sign Up (2/7)

  You are not logged in to Geneanet.

 5. Family Tree Home Page (3/7)

  Click here to go back to the family tree home page.

 6. Search (4/7)

  Enter a name to make a search in this family tree.

  Pass your mouse over these fields to get access to adanced search options.

 7. Menu (5/7)

  This menu provides tools and options which were formerly available in the left sidebar: personal notes, archival documents and pictures, map, family book, GEDCOM upload, export, etc.

 8. Access Rights (6/7)

  - 'Visitor' can browse family tree but they can't view private data.
  - 'Guest' can browse family tree including private data.
  - 'Admin' can browse and edit family tree.

 9. High Contrast (7/7)

  Turn on High Contrast to make family tree easier to read.

 10. That's All!

  Click the 'Tour' link at the bottom of the screen to take the tour again.