Voor opmerkingen, inlichtingen, aanvullingen :                  huizerommelpot@telenet.be 

Vooral data uit Beide Limburgen en Zeeuws-Vlaanderen

 Zie ook  dezeildijk, zelfde gegevens, andere instelling voor privacy en geen foto's

Anniversaries April