Family Book
TITLE=Voor het eerst voorkomende namen geslacht "van Dullemen" en feiten over het ontstaan van de plaats Dülmen uit de geschiedenis Nordrhein-Westfalen,Duitsland Nom du lien Het geslacht is een ministerieel bestuurs geslacht,welke ook met adel verbonden ismet van Coeverden,van Ittersum, van Brederode,van Oranje Nassau en Karel de Grote, en oorspronkelijk van Munster stamt ca 1100 Het huis Dülmen stond in Westfalen,Duitsland,in de buurt van Lippe,D voor----------------------------------889 Dulmenni---------------------------------------------------------------------------------------------------889 Dulminni--------------------------------------------------------------------------------------------------900/ Het kerkdorp of villa ontstond in de buurt van het huis van Dülmen,op het oude bisschoppelijke hof Dülmen 1000 Houten kerk verangen door stenen kerk 1074 op de paatsvan het bisschoppelijk hof te Dülmen Eerste Kruistocht met Urbanus II Aanvoerders waren Robert van Normandie,Godfried van Bouillon,Balduin,en Robert II van Vlaanderen Raimond van Toulose,Boemond van Tarent en Peter van Amiens (de Kluizenaar)Godfried van Bouillon de leiding Van330.000 deelnemers kwamen er 40.000 aan zij veroverden de stad en stichten koninkrijk Jerusalem Burggraven van Dulmen,Kreis Coesfeld (toen werd "van" en geen "von" Mauritiuskapel op de burcht Dulmen gebouwd Dulmene---------------------------------------------------------------------------------------------------1115 Dulmania--------------------------------------------------------------------------------------------------1121 Dulmen----------------------------------------------------------------------------------------------------1129 1 Bernard en Dietmar van Dülmen,namen op oorkonden als getuigen van Bisschop Werner van Munster-------------1134 voor bevestiging van de oprichting van Klooster Claholt Bernard van Dülmen,getuige op oorkonde van bisschop Werner van Münster------------------------------------1137 Tweede Kruistocht met als aanvoerders Stauffenkoning Konrad III en Ludwig van Frankrijk--------------1147-1149 van de 240.000 man kwamen er 90.000 om die,in 1144 door de Emir van Mossal veroverde kruistochtstaat Edeso te bevrijden (de kruistocht mislukte) Dulmine---------------------------------------------------------------------------------------------------1150 Bernard van Dulmen en zijn zoon Gerard van Dulmen---------------------------------------------------------1151 Burcht gebouwd op bisschoppelijke ambtsboerderij door Bisschop Burchard von Munster-----------------------1155 Bernhard de Dulmania getuige van Bisschoppen Werner en Herman uit Münster---------------------------------1175 Graaf Bernhard van Dulmen beschermde Ulmunsberge (Ufendorf)bij het verkrijgen van stadsrechten------------1178 voor Coesfeld Johannes de Dulmana en Bernardus de Dulman,oorkonde in Latijn over Coesfeld-------------------------------1180 Derde Kruistocht Aanvoerders Keizer Frederik I Barbarosso,Richard Leeuwenhart,Filips II van Frankrijk Van de 350.000 man kwamen er 280.000 aan om vrije toegang tot Jeruzalem te zekeren Verdrag met Saladin na de terugverovering------------------------------------------------------------1189-1192 Johann von Dulmen,zijn broer Heinrich Norendin (stamvader van Norendin) en Henrich,Burggraaf van Dulmen,staan terzijde van Bisschop van Münster naar het heilige land ter kruistocht getrokken,noemde zich na terugkomst Norendin (de Arabische naam Nureddin) zijn nakomelingen noemden zich ook Norendin Johann en Heinrich staan voor de edelman Von Dale---------------------------------------------------------1197 Dulmene---------------------------------------------------------------------------------------------------1231 Suddulleme----------------------------------------------------------------------------------------1274 en 1296 Graaf Eberhard von der Mark maakte een vesting van Dulmen na brandstichting Dulmen verkrijgt stadsrechten van bisschop Otto II--------------------------------------------------------1304 Theodorich van Dulmene getuige in oorkonde van Graaf Engelbert van der Mark Zij droegen een wapenschild,zoals de Merfeld,met een raster erop (parallelogrammen)-----------------------1308 Dulmen verkrijgt stadsrechten van bisschop Ludwig II------------------------------------------------------1311 Stadspoorten gebouwd met de namen Münsterpoort,Coesfelderpoort,Lüdinghauserpoort en Burchtpoort (fotos) De kerk van het "Kollegiatsstift Sint Victor gesticht door Ludwig van Münster (deze bezatin de 14e eeuw het recht om bier te brouwen in Dülmen--------------------------------------------------------------1323 Alheydin van Dulmen,Rostock-------------------------------------------------------------------------------1350 Johan van Dulmen,grondbezitter vlgs archieven Marke Mastenbroek bij Zwolle--------------------------------1304 Johan van Dulmen,snijder of kleermaker in Zwolle----------------------------------------------------------1305 Henric van Dulmen,Zwolle----------------------------------------------------------------------------------1372 Pest uitgebroken in Dülmen--------------------------------------------------------------------------------1382 Hans van Dulmen,Lüneburg----------------------------------------------------------------------------------1391 Henning Dulemen,Hildesheim--------------------------------------------------------------------------------1392 Armen en Ziekenhuis aanwezig------------------------------------------------------------------------------1414 Nieuwepoort gebouwd in Dülmen-----------------------------------------------------------------------------1448 Henricus van Dulmen,Hamburg.Wapenschild met achtpuntige ster op zwarte dwarsbalk---------------------1453-1466 Henrik (Henricus)von Dulmen,Raadsheer te Haamburg----------------------------------------------------1453-1466 Grote brand verwoest Dülmen gedeeltelijk------------------------------------------------------------------1475 Henric van Dulmen,Tiel ook "anders geheiten Ongeluk"------------------------------------------------------1480 In Dülmen is de Nieuwepoort gebouwd-----------------------------------------------------------------------1488 Burgerschutterij in Dülmen opgericht----------------------------------------------------------------------1551 Gerrit van Dulmen,Grondbezitter van Grondhorst en havezate Schelfhout--------------------------------1550-1650 Arent C. van Dulmenbezitter van de havezate Lemferdinge,Eelde bij Groningen--------------------------1550-1650 Mauritius van Dulmen,Gemeentesecretaris van Zwolle--------------------------------------------------------1550 Herman van Dulmen,bierbrouwer te 's-Hertogenbosch---------------------------------------------------------1550 Simon van Dulmen,Raadsheer te Hamburg----------------------------------------------------------------1578-1581 Families "Van Dulmen" wonen in Neuenhaus,Duitsland---------------------------------------------------1565-1675 Johan van Dulmen,getrouwd met Catharina rentmeestervan de Graven van Bentheim te Neuenhaus en rechter te Emblichheim,Duitsland----------------------------------------------------------------------------------1565 Pest uitgebroken in Dülmen--------------------------------------------------------------------------------1566 ---van Dulmen,Procureur in Middelburg---------------------------------------------------------------------1570 Pest uitgebroken in Dülmen(20 mensenmet de pest met naam genoemd)-----------------------------------------1580 Besmettelijke ziekte uitgebroken,vermoedelijk typhus------------------------------------------------------1581 Simon van Dulmen;wapenschild met achtpuntige ster op witte dwarsbalk,Hamburg-------------------------1578-1581 Gotische bouw van de kerk verder uitgebouwd----------------------------------------------------------1579-1601 Heinrich en Bernd von Dulm,Göttingen----------------------------------------------------------------------1585 Burcht van Dülmen door de Spanjaarden volledig verbrand---------------------------------------------------1588 In de Nederlands-Spaanse oorlog is in het dorp Dülmen veel vernietigd--------------------------------1587-1599 Heinrich Dulmann,Senator te Keulen------------------------------------------------------------------------1595 Van de vesting Dülmen worden de vestingmuren afgebroken en blijven de volgende torens staan; Loorenkentoren,Pulvertoren (Kruittoren,deze heet sinds 1901 Nonnentoren);Tibertoren in 1945 vernietigd en de twee torens van de Lüdighauserpoort------------------------------------------------------1600 Hermanus van Dulmen,Griffier van de Raad van State van Holland--------------------------------------------1598 Jan van Dulmen,Schout van Ruinen--------------------------------------------------------------------------1600 Nieuwe burcht,enkelschepig herbouwd-----------------------------------------------------------------------1600 Harmen Barentsz van Dulmen,geboren in het stift Münster,Duitsland (architect Delft)-----------------------1604 Jan Goossen van Dulmen,schilder te Leyden en lid van St. Lucas te Delft-----------------------------------1615 Na de Dertigjarige oorlog gingen veel arbeiders uit de omgeving van Münster in Nederland werken de z.g. Hallandgänger;veel Nederlandse families vinden hun oorsprong in Westfalen--------------------1618-1648 Grote brand verwoest Dülmen gedeeltelijk------------------------------------------------------------------1622 Overgave van Breda aan de Spanjaarden; stadssleutel in handen van de Spanjaarden--------------------------1625 Dulmensis en Dulmen op de promotielijsten van de Artistenfaculteit van de Universiteit Trier,Dld-----1604-1794 Grote brand verwoest Dülmen voor een derde gedeelte-------------------------------------------------------1629 Hans Dulleman,schoenmaker uit Blomberg,Duitsland als nieuwe burger in Hannover----------------------------1649 Arnold Dulmann,Hamburg------------------------------------------------------------------------------------1658 Herman van Dulmen,getr met Geurtien;na diens overlijden vertrekken alle kinderen naar "Den Nederlanden" (deze grensplaats heette vroeger Nieuwenhuis,Nienhuys en nu Neuenhaus)------------------------------------1675 Dingena van Rosevelt in Nieuw Vossemeer,woonplaats van de voorouders van President Roosevelt van de U.S.A.---------------------------------------------------------------------1679 Michael Dullemann,een "Rosenheimer" Seiler,ging naar Linz-------------------------------------------------1711 Leendert Rosevelt en Gilles van Dulmen an Oud-Vossemeer lenen geld aan Adriaen Huspot---------------------1736 24 "Huizen van de vrijheid" door brand in Dülmen verwoest-------------------------------------------------1740 Nieuwe begraafplaats bij de kruiskapel in Dülmen aangelegd------------------------------------------------1750 De familienaam "Van Dulmen" werd in verschillende Nederlandse plaatsen veranderd in "Van Dullemen"-----ca-1700 Het Ambt Dülmen werd ingedeeld bij de Graafschap van Croy--------------------------------------------1803-1806 Hertog von Croy zu Dülmen heeft wilde paarden/pony's op zijn landerijen sinds eeuwen de enige wilde paarden in Europa; elk jaar op de laatste zaterdagavond in mei vangt men traditioneel de wilde paarden in de Merfelder Bruch bij Dülmen-------------------------------------------------------------------------------------tot heden Elisabeth von Dulmen,Pruisische geheimraad van Berlijn en Emmerich----------------------------------------1805 Kerk is nu Katholieke Pfarrerkerk Sint Victor;Kollegiatstift St Victor opgeheven--------------------------1811 Kerktoren door Bliksem getroffen en afgebrand-------------------------------------------------------------1827 Kasteel gerenoveerd----------------------------------------------------------------------------------1834-1844 Eugenie Prinzessin van Croy geboren 18 oktober 1854 op het kasteel Dülmen---------------------------------1854 Gemiddelde levensverwachting man 35,58 jaar;vrouw 38,45 jaar-----------------------------------------1871-1881 Gemiddelde levensverwachting man 44,82 jaar;vrouw 48,33 jaar-----------------------------------------1901-1910 Kerktoren te Dülmen in 1909 vernieuwd en vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1945----------------1909 Kerktoren opnieuw opgebouwd--------------------------------------------------------------------------1949-1951 Kasteel Dülmen vernietigd (nog steeds in handen van de Hertog van Croy-Dülmen)----------------------------1945 Gemiddelde levensverwachting man:72,6 jaar;vrouw 79,0------------------------------------------------1988-1990
Index
 1. Discover the new Geneanet family tree software

  Discover the new Geneanet family tree software and menus.

  If you don't want to take the tour now, you can always take it later by clicking 'Tour' at the bottom of the screen.

 2. Geneanet Home Page (1/7)

  Click here to go back to the Geneanet home page.

 3. Profile, Messages and Email Alerts (2/7)

  Click here to edit your profile, to read your messages, to edit your Email Alerts, and to log out from Geneanet.

 4. Sign In/Sign Up (2/7)

  You are not logged in to Geneanet.

 5. Family Tree Home Page (3/7)

  Click here to go back to the family tree home page.

 6. Search (4/7)

  Enter a name to make a search in this family tree.

  Pass your mouse over these fields to get access to adanced search options.

 7. Menu (5/7)

  This menu provides tools and options which were formerly available in the left sidebar: personal notes, archival documents and pictures, map, family book, GEDCOM upload, export, etc.

 8. Access Rights (6/7)

  - 'Visitor' can browse family tree but they can't view private data.
  - 'Guest' can browse family tree including private data.
  - 'Admin' can browse and edit family tree.

 9. High Contrast (7/7)

  Turn on High Contrast to make family tree easier to read.

 10. That's All!

  Click the 'Tour' link at the bottom of the screen to take the tour again.