Message to visitors

close

(Willem Bloemerts, Bloemarts)


  • Born about 1658 - Grave,NB,NLD

 Parents

 Spouses

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

[7128.16 Index notarieel protocol Grave (7128.16)

Schepenakte 120
Huwelijksvoorwaarden tussen Willem Bloemarts en Henderina van Elderom, de bruid bijgestaan door haar vader Johan van Elderom de oude . Getuigen Nicolaes van Beveren en Johannes Schoubroek [tekent zelf Johannes v Schoubroeck]
Datering: 26-8-1690
Plaats: Grave
Toegangsnummer: 7128
Inventarisnummer: 16
Bron: Notarissen.]

[7128.3 Index notarieel protocol Grave (7128.3)

Schepenakte 91
Koopcontract tussen Johan van Elderom verkoper en zijn behuwdzoon Willem Bloemarts en zijn dochter Hendrina van Elderom e.l. kopers van het huis met het huisje waarin Francis de schilder placht te wonen met soldatenwoning daarboven met de grutmolen met bijbehorend octrooi, schuur en twee soldatenhuisjes achter de schuur, het laatste soldatenhuisje schietend naast het erf van Leendert Corneliss en Jenneken e.l. blijft aan verkoper voor het garnizoen van zijn huis, op de hoek van de Hamstraat, met al het tot de molen behorend gereedschap, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns ad vier stuivers, zes gulden vijf stuivers zes penningen geestelijke pacht uit heel het complex, vierentwintig gulden losbaar aan Michiel La Roche en Ida van Gemert e.l. Getuigen Johannes van Schouwbroeck [tekent zelf Schoubroeck] en Jan Vergeest
Datering: 4-10-1692
Plaats: Grave
Toegangsnummer: 7128
Inventarisnummer: 3
Bron: Notarissen.]

[7128.3 Index notarieel protocol Grave (7128.3)

Schepenakte 95
Koopcontract tussen Willem Bloemarts, Theodorus Ellers als echtgenoot van Agnes Bloemarts, Michiel Braber als echtgenoot van Elisabeth Bloemarts en Arnold Bloemarts als broers en zusters en als erfgenamen van hun broer en zwager Johannes Bloemarts religieus in het klooster van St. Agatha verkopers en hun broer Francis Bloemarts koper van het zesde part van hun broer Johannes in het huis en erf in de Hamstraat zoals zij dat van hun ouders hebben geërfd en in de huisjes aan de haven; Arnold Bloemarts verkoopt zijn aandeel in dit huis en in de huisjes aan de haven eveneens aan Francis Bloemarts. Getuigen Johan van Elderom de oude en de notaris zelf. 18 juni 1693. Akte doorgehaald. Verkoop geroyeerd daar Johannes Bloemarts dit erfdeel van zijn ouders bij zijn leven onverdeeld wil laten. Royement ondertekend door verkopers en kopers, 28 juli 1693
Datering: 18-6-1693
Plaats: Grave
Toegangsnummer: 7128
Inventarisnummer: 3
Bron: Notarissen.]

[7128.4 Index notarieel protocol Grave (7128.4)

Schepenakte 129
Arnoldus Bloemarts en Johan van Elderom als gemachtigde van Francis Bloemarts beide kinderen en medeerfgenamen van Nicolaes Bloemarts machtigen hun broer en zwager Willem Bloemarts en Michiel Braber om te Brussel te comparareren voor commissarissen van het hof in de zaak tussen de advocaat Johannes van Paeffenrode en de weduwe van de procureur de Haen. Getuigen Johannes van Eertbruggen en Jochem Janssen
Datering: 5-6-1694
Plaats: Grave
Toegangsnummer: 7128
Inventarisnummer: 4Bron: Notarissen.]

[7128.3 Index notarieel protocol Grave (7128.3)

Schepenakte 112
Koopcontract tussen Thomas van Tongeler voor zichzelf en als oom en momboir van de onmondige kinderen van Jordaen van Norden en Jenneken Rutten gewezen e.l. en zijn medemomboir Ruth Dercx van Mill wonende te Neerloon en Sibilla van Luijnen [tekent zelf Luene] dochter van Ruth Rutten van Luijnen en Metje Tijssen gewezen e.l. met Gerardus van Oeffelt als momboir en met toestemming van de ambtman als overmomboir dd 27 februari 1696 nieuwe stijl verkopers en Willem Bloemarts en Hendrina van Elderom e.l. kopers van het achterhuis van het huis genaamd den Turffwagen aan de vanouds zo genaamde Leeuwse plaats, aan de ene zijde naast het erf van Wouter de Best modo de apotheker Berings, aan de andere zijde aan het erf van kopers, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns ad twee stuivers, vijfendertigeneenhalve stuiver geestelijke pacht; de twee vensters staande in de achtergevel boven de stal zullen door kopers worden toegemaakt, maar naar believen ook weer worden opengemaakt, mits verkoper tegen die gevel mag timmeren. Getuigen mr Hendrick Ter Beeck en Gerard van Bommel. 13 mei 1697. Met kwitantie ondertekend door [de ontvanger] G. Cuper van Holthuysen voor de kosten [q.q.] en kwitantie ondertekend door Rut Dercx van Mil, Tomaes van Tongelaer, Sibella van Luen en het merk van Gertruij Braninge echtgenote van Tomas van Tongeler
Datering: 13-5-1697
Plaats: Grave
Toegangsnummer: 7128
Inventarisnummer: 3
Bron: Notarissen.]

[7041.263 Index schepenprotocol Grave (7041.263)

Schepenakte 129
Jan Porters en Catharijna Clomp e.l. wonende te Schendel in de meierij, Jacobus Vermeer en Anna Maria Holle e.l. wonende te Gennep in het land van Kleef vesten Willem Bloemerts en Hendrijna van Elderum het huis en erf in de Oliestraat, aan de ene zijde de weduwe Gillis Coebergh, aan de andere zijde de kinderen van Jan van Es, achter de uitgang op de wal en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, een gulden 9 denier geestelijke pacht aan het comptoir van ZM verkocht voor driehonderdzestig gulden en daar volgens de koopbrief dd 29 juli voor Harmanus Swart het achterhuis aan de wal vroeger een brouwerij is geweest zijn comparanten met de weduwe Gillis Coebergh die bij het maken van de koopbrief is gecompareerd overeengekomen dat als de tegenwoordige eigenaar er weer een brouwerij in wil maken de weduwe de goot weer op haar kosten zal maken zoals die vroeger is geweest. Substituutscholtis, schepenen Elbert Verhorst en Isaac du Feu. 30 juli 1714. in de marge: de 40ste penning 10-13-0
Datering: 30 juli 1714
Plaats: Grave
Toegangsnummer: 7041
Inventarisnummer: 263
Scan: Register inzien
Bron: Schepenbanken.]

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

       
   
   
   
  Gerrit Simons ca 1603-/1643 Jaexke Jansen ca 1595-1658/
 |
6
 |
7
 


 |
Nicolaes Bloemerts ca 1624-/1695 Anneke Gerrits Simons
|
2
 |
3|
Willem Bloemaerts ca 1658