Infobericht aan bezoekers

close

Deze Stamboom is samengesteld door Aart en Hannie Bosman. Voorvragen kunt u een mail sturen naar het volgende mailadresAartBosman@kpnmail.nl of u kunt kijken op de volgendewebsite https://www.stamboom-familie-bosman.nl/


 • Geboren   10 december 1813 (vrijdag) - Roermond, Limburg, Nederland
 • Overleden   5 april 1886 (maandag) - Roermond, Limburg, Nederland,leeftijd bij overlijden: 72 jaar oud
 • Naaister

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Notities

Overlijden

Burgerlijke Stand Roermond.Overlijden akte; 6 april 1886.

Het jaar achttienhonderd zes en tachtig, den zesden april zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Roermond, Hertogdom Limburg, verscheenen, Frans Reijnders, van beroep bakker, wonende te Roermond, oud zeven en zestig jaren, die heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene en Joannes Hubertus Schreurs, van beroep winkelier, wonende te Roermond, oud vier en dertig jaren, die heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene; dewelke ons hebben verklaard dat: Maria Elisabeth Hubertina Hoorens, zonder beroep, echtgenoote van Jan Lodewijk Stapper, dochter van Peter Mathias Hoorens en van Maria Helena Bodart, beiden overleden, oud drie en zeventig jaren, wonende te Roermond, laatstelijk gewoond hebbend te Roermond, is overleden den vijfden april achttienhonderd zes en tachtig te Roermond des namiddags om half zes ure.

Waarna deze tegenwoordige dood-akte is voorgelezen aan de declaranten, die deze met ons hebben geteekend.

w.g. F. Reijnders; J.H. Schreurs

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand w.g. H. Schreurs.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

   
Pierre Mathias Hoorens 1790-1836 Maria Helene Bodart 1793-
|||
Maria Elisabeth Hubertina Hoorens 1813-1886 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content