Infobericht aan bezoekers

close

Deze Stamboom is samengesteld door Aart en Hannie Bosman. Voorvragen kunt u een mail sturen naar het volgende mailadresAartBosman@kpnmail.nl of u kunt kijken op de volgendewebsite https://www.stamboom-familie-bosman.nl/


Bernard Stapper
Bernard Stapper
 • Geboren   13 oktober 1850 (zondag) - Horst, , , Limburg, Nederland
 • Overleden   11 januari 1928 (woensdag) - Rosmalen, , , Noord-Brabant, Nederland,leeftijd bij overlijden: 77 jaar oud
1 media beschikbaar 1 media beschikbaar

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

Burgerlijke Stand gemeente Horst.Huwelijken akte nr 1.

In het jaar één duizend achthonderd drie en tachtig, den vijftienden der maand januari zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Veghel, provincie Noor-Brabant, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:Bernard Stapper, jongman, oud twee en dertig jaren, geboren te Horst (Limburg) den dertienden der maand october één duizend achthonderd vijftig, van beroep kuiper, wonende te Veghel. Meerderjarige zoon van de echtelieden Jan Stapper, kuiper en van Catharina Petronella Bernardina Detain, zonder beroep wonende te Horst (Limburg).En Hendrina Opsteen, jonge dochter, oud vier en twintig jaren, geboren te Veghel, den negen en twintigsten der maand juli één duizend acht honderd acht en vijftig, zonder beroep wonende te Veghel. Meerderjarige dochter van de echtelieden Matheus Opsteen en Johanna van den Bersselaar, beiden overleden.

Die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:Het bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft,De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten,De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in deze gemeente zonder sluiting hebben plaats gehad,De overlijdens akten van de ouders der Bruid.

Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, “dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn” en hebben wij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard, datBernard Stapper enHendrina OpsteenBovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

De huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van1e Johannes van der Heijdenoud zeven en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Veghel.2e Anthonius Wigmanoud een en zestig jaren, van beroep cipier, wonende te Veghel.3e Josephus van de Laaroud negen en twintig jaren, van beroep Klerk, wonende te Veghel.4e Melchior Johannes Martinus de Bruijnoud vier en veertig jaren, van beroep secretaris, wonende te Veghel.

De getuigen hebben verklaard te zijn geene bloed- of aanverwanten van partijen echtgenooten.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Geboorte

Gemeente HorstGeboorte akte nr 72

In het jaar achttien honderd vijftig, den veertienden october, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Horst, Hertogdom Limburg, verschenen Jan Stapper, van beroep kuiper, oud twee en dertig jaren, wonende te Horst, dewelke ons heeft aangegeven, dat op de dertienden dezer, ten elf ure des avonds te Horst is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem de … en van Catharina Petronella Detain zijn …..lijken wonende en aan welk kind hij heeft verklaard de voornaam te geven van Bernard.

De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Herman Janssen, wonende te Horst, van beroep winkelier, oud zes en veertig jaren, en van Gerard Pel…man, van beroep ambtenaar, wonende te Horst, oud vier en veertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de …. En aan de getuigen, hebben zijn met ons geteekend.

De Ambtenaar van den Burgerlijken StandHoffmans.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Laurentius Stapper 1779-1848 Maria Petronilla Derix 1784-1823  
||



|
Jan (Joannes) Stapper 1818-1892 Catharina Petronella Bernardina Detain 1818-1886
||



|
beeld
Bernard Stapper 1850-1928



 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content