Infobericht aan bezoekers

close

Deze Stamboom is samengesteld door Aart en Hannie Bosman. Voorvragen kunt u een mail sturen naar het volgende mailadresAartBosman@kpnmail.nl of u kunt kijken op de volgendewebsite https://www.stamboom-familie-bosman.nl/


 • Geboren   13 oktober 1883 (zaterdag) - Roermond (Limburg Nederland)
 • Overleden   6 januari 1940 (zaterdag) - Roermond (Limburg Nederland),leeftijd bij overlijden: 56 jaar oud
 • Begraven   9 januari 1940 (dinsdag) - Roermond W.L.h.K, Roermond, Limburg, Nederland

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Halfbroers en -zusters

Via Petrus Mattheus Stapper 1833-1918

 Notities

Geboorte

Burgerlijke Stand Roermond.Geboorte akte 225; 15 october 1883

In het jaar achttien honderd drie en tachtig, den vijftienden october, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Roermond, Hertogdom Limburg, verscheenen Petrus Matheus Stapper, van beroep kleermaker, oud vijftig jaaren, wonende te Roermond, dewelke ons heeft aangegeven, dat op voorgisteren den dertienden october ten zes ure des namiddags te zijnen huize op de varkensmarkt is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff, zijnde echtgenote, zonder beroep, en aan welk hij heeft verklaard de voornamen te geven van: MATHIEU LOUIS MARIE HUBERT GUILLAUME.De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Jan Lodewijk Stapper, van beroep sociëteithouder, oud zeven en zeventig jaren wonende te Roermond, en van Willem Langenhoff, van beroep koperslager, oud twee en zeventig jaren, wonende te Roermond.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-akte aan den declarant en aan de getuigen, hebben zij met ons onderteekend.

w.g. M. Stapper; J.L. Stapper; W. Langenhoff.

De ambtenaar van den Burgerlijken Stand W.G. Frans Andriessens. Akte no 225, Burgerlijke Stand Roermond.

Overlijden

Burgerlijke Stand Roermond.Overlijden akte no 7; 6 januari 1940.

Heden den zesden januari negentien honderd veertig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Roermond Stapper, Mathieu, meubelmaker, oud twee en twintig jaren, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat alhier op den zesden januari dezes jaars, des voormiddags twee uur, is overleden:STAPPER MATHIEU LOUIS MARIE HUBERT GUILLAUME,zonder beroep, oud zes en vijftig jaren, geboren en wonende alhier echtgenoot van Nussbaum, Catherine, zoon van Petrus, Matheus en van Langenhoff, Maria, Gertrudis, Hubertina, beide overleden.Waarvan de akte, die is voorgelezen.

wg. M. StapperDe ambtenaar voornoemd, wg. H. Rietjens.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

beeld
Jan Lodewijk (Jean Louis) Stapper 1806-1890
 Maria Elisabeth Hubertina Hoorens 1813-1886 Chretien Guillaume Hubert Langenhoff 1811-1887 Maria Agnes Tellers 1811-1870
||||


||
Petrus Mattheus Stapper 1833-1918 Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff 1845-1933
|||
Mathieu Louis Marie Hubert Guillaume Stapper 1883-1940 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content