Infobericht aan bezoekers

close

Deze Stamboom is samengesteld door Aart en Hannie Bosman. Voorvragen kunt u een mail sturen naar het volgende mailadresAartBosman@kpnmail.nl of u kunt kijken op de volgendewebsite https://www.stamboom-familie-bosman.nl/


Sosa :56
 • Geboren   12 mei 1784 (woensdag) - Zwolle, , , Overijssel, Nederland
 • Overleden   15 januari 1854 (zondag) - Zwolle, , , Overijssel, Nederland,leeftijd bij overlijden: 69 jaar oud
 • Bakker

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

Korenmolenaar, Slachter en Bakker.

Aantekeningen

Historisch complex.

Voormalige R.K. kloosterkapel, later Ned. Hervormde Kerk.

Als zodanig buiten gebruik in 1998. Nu horeca.

Monumentomschrijving RijksdienstVoormalige BETHLEHEMKERK. Tweebeukige bakstenen hallenkerk, waarvan de noordbeuk (XVb) veelhoekig, de zuidbeuk, oorspronkelijk korter doch later verlengd, recht gesloten is. In de zuidmuur drie reliefs van rode zandsteen. De kerk is in steen overwelfd. Ronde zuilen met lijstkapitelen scheiden de beuken. Orgel uit 1826, G.H. Quelhorst. Het gebouw is niet meer als kerk in gebruik. Refter van het vroegere klooster Bethlehem plm 1350 gebouwd, talloze malen gewijzigd en 1915-1917 bij restauratie geheel vernieuwd. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1826 gemaakt door G.H. Quellhorst en C.F.A. Naber.

Bethlehemkerk vanuit het ZO. Foto: A. Roks 2009RefterDe naam het Refter is afgeleid van het ‘refectorium’ of ‘eetzaal’ van het klooster. Of het Refter dienst heeft gedaan als eetzaal valt te betwijfelen. Het heeft waarschijnlijk dienst gedaan als bureau van de ontvanger van de inkomsten uit de bezittingen van het klooster. Deze bezittingen lagen rondom de stad. In de buurschap Assendorp lag onder andere de ‘Belheems hof’. Het gebouw heeft een U-vormige plattegrond, maar was oorspronkelijk gebouwd met een L-vormige opzet. De zuidelijke vleugel is in de jaren 1915-1917, tijdens de restauratie, toegevoegd. Het gebouw heeft een onderkelderde hoofdvleugel van 26 m lang met de nok evenwijdig aan het Bethlehem kerkplein. De scheidingsmuren en de indeling van de kelders en de kap wijzen op de bouw in twee verschillende fasen. Het noordelijke deel met een kelder van dwars geplaatste gordelbogen met troggewelven en de afwijkende telmerken op de spanten is gebouwd in de late 15de of begin van de 16de eeuw. De zuidelijke kelder met ribloze kruisgewelven met pijlers in de middenas en het daarop aansluitende tongewelf moet kort daarna zijn gebouwd. Opvallend is dat alle 11 spantjukken bewaard zijn gebleven. De buitenste schil van het metselwerk is in zijn geheel tijdens de restauratie van 1915-1917 vernieuwd. Ook de huidige toegang met trap is volgens een steen met het jaartal 1917 in dat jaar vernieuwd. Na de reformatie is het gebouw gebruikt als vergaderzaal van het gilde van de lakenverkopers. In de 18e eeuw heeft het pand dienst gedaan als schouwburg. In 1812, onder het Franse bewind werd het gebouw ingericht tot kazerne. Het is later nog museum van naturaliën, Gemeentelijke Handelsschool en kantoor van de VVV geweest.

Huwelijken Maria Hendrika Krooneman

In de Betlehemsekerk in Zwolle

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

sosa Hendrick Volkers 1697- sosa Janna Brinckmans sosa Berent Holthuis 1714- sosa Catharine Apol
||||


||
sosa Harmen (Herm Jan) Volkers 1738-1802 sosa Harmina Holthuis 1740-1829
|||
sosa Jacobus Volkers 1784-1854 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content