Infobericht aan bezoekers

close

Deze Stamboom is samengesteld door Aart en Hannie Bosman. Voorvragen kunt u een mail sturen naar het volgende mailadresAartBosman@kpnmail.nl of u kunt kijken op de volgendewebsite https://www.stamboom-familie-bosman.nl/


Roelof Bosman
Roelof Bosman
Sosa :8
 • Geboren 8 januari 1844 (maandag) - Elburg, , , Gelderland, Nederland
 • Overleden 15 oktober 1914 (donderdag) - Elburg, , , Gelderland, Nederland,leeftijd bij overlijden: 70 jaar oud
 • Voerman, vervoerder
2 afbeeldingen beschikbaar 2 afbeeldingen beschikbaar

 Ouders

 
 • Herbergier
 •  

   Relaties en kinderen

   Broers en zusters

   Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes

   Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes

   Notities

  Aantekeningen

  In het Gemeente Archief van Elburg wordt een interessant briefje bewaard, geschreven door burgemeester Ketjen van Elburg waarin hij het opneemt voor Roelof Bosman (1844-1914) onze overgrootvader.

  De brief is gedateerd op 25 augustus 1874 en is een reactie op een proces verbaal wegens het niet op tijd rijden van zijn vrachtwagen van Vaassen nar Elburg.

  De inhoud van de brief is als volgt; 'Onder terugzending van bijgaand request om gratie van Roelof Bosman voerman alhier mij geworden bij ware missive no. 480 heb ik de eer U Edelachtbare ter voldoening aan de voorschriften van het Koninklijk besluit van 21 Oktober 1856 Staatsblad no. 95 te berigten dat aan R.Bosman voor zijne veroordeling op 2 juni door het katongeregt alhier meermalen is gewaarschuwd dat wanneer hij niet beter op zijn tijd met zijn vrachtwagen aankwam er eene vervolging tegen hem zoude worden ingesteld aan welke waarschuwing echter geen gevolg gegeven werd dat beide keeren dat tegen hem proces-verbaal is opgemaakt de grindweg over welke slechte toestand hij zich beklaagt goed droog en hard was en hij zelf ook ter gerechtzitting heeft verklaard van Epe te zijn vertrokken ten 2 uur namiddags in plaats van ten 12 uur zoals zijne concessie hem voorschreef en dat dus zijn beweren dat de slechte toestand aan den grindweg de oorzaak was van zijn te laat aankomen te Elburg geheel bezijden de waarheid is. De requestrant oud 30 jaren is overigens van goed gedrag ten wiens laste ook van vroeger niets bekend is. Ook is hij onvermogend en doet zeer zijn best het dagelijksch brood voor zijne vrouw en 2 kinderen te verdienen en is het niet te ontkennen dat hem uiterst zwaar zoude vallen de hem opgelegde boeten te betalen te meer daar hij voor eenigen tijd een zijner twee paarden heeft verloren welk verlies hij tot nu toe onmachtig was te vergoeden om die reden en de omstandigheden dat hij na zijne veroordeeling immer goed op zijn tijd in Elburg aankwam neem ik de vrijheid in overweging te geven dat hem een gedeelte der boeten wordt kwijtgescholden. De tabel bedoeld bij het tweede lid van artikel 4 van voren aangehaald Koninklijk Besluit Gaat hiernevens

  W.g Mr. W.F. Ketjen(Burgemeester van Elburg in de periode 1871-1875)

   Bronnen

  • Geboorte: Arent Thoe Boecop Nummer 65, December 1998

    Foto's en archief documenten

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Overzicht van de stamboom

  sosa Roelof Berendsen Bosman 1777-1827 sosa Janna ten Hoope 1778-1860 sosa Gerrit Veerman 1770-1846 sosa Harmijntje van Dragt 1778-1854
  ||||


  ||
  sosa Barend Bosman 1808-1864 sosa Gerrigje Veerman 1814-1855
  ||  |
  beeld
  sosa Roelof Bosman 1844-1914