Family Book -------------------------------------------------------------------------------- HOE IEMAND ( IKZELF ) DIE IN TOTAAL GEEN INTERESSE HAD NAAR ZIJN VOOROUDERS KAN GEBETEN WORDEN DOOR EEN STAMBOOMVIRUS. -------------------------------------------------------------------------------- voorwoord.......... Toen mijn zuster Lydia, ze was toen ongeveer 15 jaar oud, de foto's van onze ouders bekeek vond ze een onbekende foto met personen en een houten barak op de achtergrond. Op de vraag die ze stelde aan ons moeder wie deze personen waren kreeg ze te horen dat dit een broer was van ons grootvader ( = vader van ons moeder ) die in 1923 van Putte ( Grasheide ) naar Canada was geemigreerd. op de achterkant van de foto stond een adres : De Belser, sascatchewan, Winter, Canada. Naar dit adres stuurde mijn zuster een briefje en kreeg wonderlijk genoeg antwoord van en zekere Carolyn De Belser, evenals zijzelf geboren in 1948. Vele jaren ging er een correspondentie over- en weer, van België naar canada en omgekeerd. Daar de correspondentie tussen Lydia en Carolyn een beetje verwaterd was, vooral wegens tijdgebrek nam ik deze correspondentie van mijn zuster over en schreef in 1996 mijn eerste briefje naar Carolyn ..................................................................................................................................................................................... Er broeit een stamboomvirus.......... Kan je mijn verwondering voorstellen toen ik op 8 november 2000 een brief ontving van Carolyn dat alle afstammelingen DE BELSER uitgenodigd werden op een canadeese familiereunie. Ze hoopten dat een aantal Belgische familieleden zou kunnen aanwezig zijn en ik deze zou willen verwittigen. ( 15 Belgen waren op deze reunie ). Toen de beslissing gevallen was deze verre reis te ondernemen schreef ze me op 15 januari 2001, dat indien we kwamen oude familiefoto's en een stukje stamboom mee te brengen naar deze reunie. Zo kwam het dat ik in februari 2001 te Putte op zoek ging naar onze voorouders, wat niet zo moeilijk was daar de Heemkring van Putte copies van geboorte-,huwelijks- en overlijdensakten tot 1900 in kaften had opgesteld in de bibliotheek van Putte. Nog altijd was mijn interesse naar mijn voorouders matig. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Toen kreeg ik ( bekend bij de genealogen onder ons ) de beroemde stamboomvirusbeet.......... Mijn stamboom kende een groot succes ginder op deze familiereunie in dat verre Canada, maar nog altijd ging mijn interesse niet verder dan de nakomelingen van zusters en broers van mijn grootvader. Op 3 augustus2001, de laatste dag van deze reunie, gaf Carolyn me een e-mail gestuurd door een zekere Philip De Belser uit Geel aan de Canadeese Marvin De Belser. Bij thuiskomst nam ik contact op met deze Philip die me vertelde dat het zijn tante Gusta uit Westerlo was die opzoekingen deed naar haar voorouders. En toen...de stamboomvirusbeet, samen gingen we op zoek naar onze gezamelijke voorouder , en gevonden : Egidius De Belser ( De Belder ), geboren in 1731 te Heist Op Den Berg, Waarvan één zoon de voorvader is van Gusta en één zoon de voorvader is van mezelf. Ondertussen is deze stamboom gegroeid tot een enorm geheel waar ik, indien ik binnen 20 jaar nog leef, nog altijd een grote bezigheid aan zal hebben die ondertussen niet gebleven is bij de naam De Belser, maar ook Verbeeck,..Van Hissenhoven,.. en van Den Eynde. ( Dit zijn de namen van ouders en schoonouders )...................................................................................Index