Willemke Melles

  • Veenhuizen 1825-1894, daughter of Melle Hedzers and Sytske Ates Tjoelker, married to Jan Gerrits Kamstra in 1852.
  • der Heide (van) 1908-1992, daughter of Melle Klazes and Maaike Gerbens Oosterhof, married to Jilles Jacobs Koopmans in 1929.
  • der Wal (van) 1895-1982, daughter of Melle Jans and Wikje Jans Posthumus, married to Jan Hendriks Bijma in 1919.