• Born 29 June 1870 - Menaldum (Gem. Menaldumadeel) (FR)
  • Deceased 25 April 1899 - Pieterzijl (Gem. Grijpskerk) (GR),aged 28 years old
  • Buried - Visvliet (Gem. Grijpskerk) (GR)

 Parents

 Spouses

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

1895 Ternaard, notaris F. Witteveen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van vastigheden te Nes, Nijkerk, Anjum
en Dantumawoude, verdeelde waarde fl. 53.610
- Duifke Ates Noordenbos te Visvliet
- Auke Imus Sevenster te Visvliet
- Gerbrichje Ates Noordenbos te Nijkerk
- Dirk Hartman Bolman te Nijkerk
- Sierk van der Woud te Ternaard
- Rintje Jackles Bleinsma te Holwerd

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 129084
Repertoirenr.: 58 d.d. 11 september 1895
---------------------------------------------------

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Imus Livius Sevenster Gerritje Aukes van Tuinen
|||
Auke Imus Sevenster 1870-1899