• Born about 1645
  • Deceased 10 May 1715 - Sint Oedenrode,aged about 70 years old

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Family Note

Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965

Nederlands Hervormde


Sint Oedenrode


Lidmaten, Attestaties, Ge...uwen 1650-1792, 1741-1805


Afbeelding 152, 223 van 314


10 januari 166687 De erfgenamen van wijle Jenneke Dircx van Tartwijck te weten Alefonsa van Tartwijck geassisteert met Hendrik van den Brant haere vercoore momboir in deese voorde een hellichte. Lendert ende Jan soone van wijle Willem Kemps soo voor hen selve als mede hen fort ende sterck maeckende voor Elisabeth haere suster huijsvrouwe van Aert van de A. Jan Janse Kemps mede voor juffrouw Maria Kemps sijne suster huijsvrouw van heer capitijn … onder het regiment van de heer Sombrie. Elisabeth Kemps met Lendert Kemps. Johannis van Heretum ende Wouter van Tillaer als man ende momboir over de twee onmundige kinderen van Johannis van Herentum verweckt bij Helena Kemps sijne gewesene huijsvrouw. Hebben vercoft aen Aert der Kijnderen een stuck teul als groeslant, gelegen ter plaetse opt Varenhout. Haer vercoopere bij versterf van de voornoemde Jenneke Dirck van Tartwijck erffelijck aengecomen. Alnogh vercoft aen Johannis van Herentum de jonge een stuck teullandt, gelegen ter plaetse op de Hoef. Haer vercoopere bij versterf van Jenneke van Tartwijck laetse weduwe van wijlen Hendrick Kemps erfelijk aengecomen.

Datering: 1715


Pagina: 173


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 135


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode126 Taxatie van de naer gelaeten goederen die welcken Handrick Kempts metter doot geruijmpt ende naer gelaeten heeft ende is die selve Kempts opden 28e januaru 1696 sonder wettige geboorte naer e laeten binnen der vrijheijt Sint Oedenrode deeser werelt gepasseert ende Jenneken van Tartwijck sijne weduwe naer de lantsregten voor de hellichte in tochte is blijvende besitten.

Datering: 1696


Pagina: 257


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 164


Scan: Register inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode44 Taxatie van de naer gelatene goederen die welcke Jenneke van Tartwijck weduwe van wijlen Handrick Lambert Kempts metter doot ontruijmt ende achter gelaten heeft ende is die voorschreven Jenneke sonder wettige geboorte binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode op den tiende meij 1715 comen te overlijden. O.a. de hellichte van huijs ende hof, gelegen binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse in de Aude Vrijheijt aende Mercktvelde, de eene sij Willem Cranen, de ander sijde het gemene lant. Item alsnog een huijs daer neffen aen gelegen, neffens erve het huijsken van gemene lant.

Datering: 1715


Pagina: 167


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 171


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Petrus Joannes van Heessel ca 1570- Margareta Evert van den Broeck
|||
Theodorus Christianus van Tartwijk ca 1619- Alfonsa Petrus van Heessel 1619-
|||
Joanna Theodorus Christianus van Tartwijk ca 1645-1715