Infobericht aan bezoekers

close

Research; Ad Verschoor

Alle data en personen zijn handmatig ingevoerd en waar mogelijk gecontroleerd.

Uit de lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat (Wikipedia) Verschoor (Mechelen) * Verschoor van Nisse * Verschoor (Sleeuwijk) * 't Hooft Verschoor 

Some well-known Verschoors can be found under "Family Book" (Familiekroniek).

"Commercial use prohibited"

zie ook;  Verschoor Family History Site en cartografie

en https://www.ancestry.com/family-tree/tree/33877519/family ( Verschoor Family Tree )

https://www.facebook.com/geschiedenisinkleur/videos/533011634037088/UzpfSTUzNzg2ODAwNDoxMDE1Nzk1MzQwMTM3MzAwNQ/?notif_id=1591011651709272¬if_t=mention

 

 

 FamiliekroniekSamenvatting

 1 - Historische gebeurtenissen

== ; 1240-1304 Wilem II van Horne wordt ook Heer van Altena en is tevens Heer van Loon op Zand en omgeving.(incl.Schijndel).

1339-1389 Arnold II van Horne Prins-Bisschop van Luik.1371-1378 Bisschop van Utrecht.

1421 St.Elisabethsvloed 19 nov.1421 met overstromingen in de voorgaande jaren.(vanaf begin 1400). in de historische geschriften over deze gebeurtenissen wordt de eerste Verschoor beschreven als Heemraad van het verdronken ambacht van de Eem.(beschrijving in 1415 over Dirck van der Schoer)

ca.1450 Meester Willem van der Schoire,Waard en Raadsheer van Jonker Jan van Almonde, die men seyt van Zevenbergen,wonend Tordrecht.Hij is nazaat van Graaf Willem van Zevenbergen en Jonkvrouwe Hedwich van der Merwede.

vanaf ca.1500 De Reformatie.

ca.1515- >1550 Herman Melisse Schoir (Verschoor),Schout,Taxateur en Heemraad van Sleeuwijk.

1524- 5 juni 1568 Graaf Philips van Horne (van Hoorne) de Montmorency.die verpacht rechtstreeks ca.60 Ha.grond aan Herman Melisse Schoir.

1527-1598 .Philps II van Spanje

20 october 1553 Herman Melisse Schoir taxeert de 10e Penning van de pacht van de landerijen in het rechtsgebied van Sleeuwijk.Dit overeenkomstig de ordonnatie van ZIjne Keizerlijke Majesteit Karel van Spanje

1558 Karel V overlijdt.

23 dec.1560 Herman Melisse Schoir behoort als 1 van de afgevaardigden ,voor het land van Altena, tot het proces voor het Hof van Holland in den Haag.Het gaat hier over civiele- en rechtszaken tegen de stad Woudrichem.Hij en de bestuurders van Emmichoven,Waerthuysen,Gyssen,Opandel ende Neerandel, winnen deze procedure en worden in het gelijk gesteld. Herman Melisse Schoir zegelt hierbij met het bekende wapen Verschoor Sleeuwijk,met eik,met tiara en met afgeleide van het wapen van der Merwede.Bij deze gelegenheid wordt hij "Geërfde van Sleeuwijk" genoemd.

5 juni 1568 De Graaf van Egmont en Philips van Horne worden in opdracht van Philips II van Spanje onthoofd op de markt te Brussel.Willem van Oranje weet net te ontsnappen.

1568-1648 80 jarige Oorlog met 12 jarig bestand van 1609-1621.Vele personen uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden vluchten naar de Noordelijke Nederlanden.zie ook de Franse en Vlaamse voorouders.Enkele broers van de familie Verschoor uit Zevenbergen komen met deze stroom mee en belanden in de Vlaamse wijk te Delft. Ook gevlucht uit Ruca, Bretagne,Frankrijk , Pierre Bedée de Closrouault et des Aulnays. Hij komt ca.1633 aan in Nederland een nazaat van hem ; Anna Bedee trouwt Arie Leeuwestein.(mijn grootouders). Nobiliaire et armorial de Bretagne (Tome Ier). https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Potier_de_Courcy_-_Nobiliaire_et_armorial_de_Bretagne,_1890,_tome_1.djvu/99

1585 de val van Antwerpen, met de splitsing van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 1588 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Maart 1605 Jan Willemszn.Verschoor (1573 Zevenbergen-1639 Delft) ,geeft als President van de VOC in Ned.Indië, opdracht om de kust van Nieuw-Guinea te verkennen.Het schip "'t Duyfken" dwaalt af en ontdekt zo de kust van Australië, als ze aanlandt bij Cape York,Queensland,Australië. https://en.wikipedia.org/wiki/Janszoon_voyage_of_1605%E2%80%9306

1623-1627 Jan Willemszn.Verschoor gaat als Schout-bij-Nacht met de Nassau-vloot naar Peru om daar de zilvervloot te veroveren en te proberen een Nederlandse kolonie te vestigen.De vloot wordt door de Spanjaarden opgewacht en bij Callao verslagen.Via Ned.Indië keert Jan Willemszn.Verschoor in 1627 terug in Nederland met 2 veroverde Spaanse schepen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_l%27Hermite , https://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Wilhelm_van_Verschoor ------------------------------------------------------------------------------------------------- == == ==

1631 Herman Melisse Schoir II (Verschoor),ca.1585-<1655,Hoogheemraad van het Land van Altena is lid van gedeputeerden naar de Staat van Holland en West-Friesland in den Haag.Hij wordt tevens van Katholiek- Protestant.

18 juni 1815 Slag bij Waterloo. De volgende Verschoors namen deel aan die strijd.met het Nederlands-Engelse leger;;Arie Verschoor (soldaat) geb.1793, Cornelis Verschoor (jager) geb, 1796.,Gerrit Verschoor (soldaat) geb.1768, Hendrik Verschoor (jager), Jan Verschoor (pijper), Janus Verschoor (soldaat) geb.1795, Pieter Verschoor (soldaat).

voor 1815 Verschoors in Franse dienst onder Napoleon; Cornelis Pieterszn.Verschoor geb.1785, deserteerde in 1816,Pieter Verschoor geb.1788 Pernis.,Matthijs Verschoor geb.1788 Hardinxveld..Pieter Verschoor geb.1791 Oud-Beijerland, 88e Cohorte,,Nicolaas Verschoor geb.1793 Pernis 88e Cohorte.

zie verder; Prominente Verschoors.

 2 - ALGEMEEN

== . Tak Schoir ,Tak 3,4,9,10,14,15,17 en misschien 12,Verschoor. De eerste Verschoor van deze tak is Melis (Cornelis) Schoir uit Sleeuwijk, geb.ca.1480. Waarschijnlijk is hij een nazaat van Dirck van der Schoer, die Heemraad was van het verdronken Ambacht van Eem".waarvan in 1415 melding wordt gemaakt,en van Willem van Zevenbergen van Schoire. Het gebied Ambacht van Eem,in de Grote Waard,lag tussen Strijen,Papendrecht en Sleeuwijk,waar de nazaten van deze Dirc van der Schoer waarschijnlijk ,heen zijn getrokken,na de St.Elisabeth's vloed en de overstromingen die daarvoor al plaatsvonden.Het gebied had vele jaren te maken met dijkdoorbraken,tot in 1421,het totale gebied van de Grote Waard verloren ging en de latere Biesbosch zich langzaam vormde. De zonen van Melis Schoir uit Sleeuwijk ,worden o.a.vermeld als pachters van land te Sleeuwijk en omgeving, waarbij opvalt dat het bij zijn zoon Hermen Melisse Schoir, gaat om een aanzienlijk stuk land,namelijk 56 morgen (ca.43 Ha.) en 22 morgen land (ca.17 Ha).Hij pachtte dit van Philips de Montmorency.,Graaf van Horne. Deze familie moet dus voor die tijd behoorlijk aanzien hebben gehad.Hermen Melisse was naast landbouwer ook Heemraad en afgevaardigde van Sleeuwijk naar een gerechtelijk proces voor het Hof van Holland, op 23 dec.1560. Het proces was door een aantal dorpen in het land van Altena aangespannen tegen de stad Woudrichem, zie verder pag.van Melis Schoir geb.ca.1480, en pag.van Herman Melissen Schoir geb.ca.1515,en diens kleinzoon ,Hermen Melissen Verschoor geb.1585,Sleeuwijk. De naam schoor of schor, betekent aangewassen grond. De eerste Verschoors waren her en der Heemraad en hielden zich bezig met het terugwinnen van de door de St.Elisabeth's vloed verloren land. De Verschoors in het land van Altena waren in het begin vooral vlasboeren en daarnaast nogal eens bij de gemeenschap betrokken als Schout,Schepen,in kerkfuncties en als Burgemeester. Ook bekleden diverse Verschoors militaire functies.Zie o.a.nazaten Hermen Eliza Verschoor. == == == ==

---------------------------------------------------------------------------Diverse Verschoor werden in de kerk begraven, o.a.-------------------------------------------------------

Willem Hermanszn. Verschoor ca.1545 - 3-10-1609 Zevenaar , voor de ingang van de toren van de kerk.Dirck Eewoutszn. Verschoor ca.1553-1588 in het Hoogkoor van de N.H. kerk te Charlois.Adriaen Eeuwoutszn.Verschoor, 1558-25-5-1630, Charlois. in het Hoogkoor van de Kerk.Cornelia Aerts Schoor (Verschoor) ca. 1600 - 5-12-1675 Oude kerk Delft.Clement Aertszn. Verschoor 1612 Charlois- 21-1-1675 Amsterdam in de Oudekerk.Aert Willemszn. Verschoor ca.1630- 11-5-1691 Charlois in het Hoogkoor N.H.kerk te Charlois.Willem Verschoor ca. 1630- + 23-12-1693 te Delft in de Oude Kerk . grafnr. 212. kunstschilder. in het graf van zijn zus Marija Verschoor en zwager Anthony Thierens .Marija Verschoor 21-8-1622- 15-5-1666 te Delft in de Oude Kerk. grafnr.212 in het graf van Anthony Thierens. (met gedeeld familiewapen Thierens/Verschoor.Dierick Pieters Verschoor ca.1577 - 3-1-1663 Ijsselmonde in het schip van de kerk.Jan Dirckse Verschoor ca,1630- 6-3-1698 Ijsselmonde in graf van zijn vader in het schip van de kerk.Neeltken Dirckx geb.ca 1638- 1680 In de Dorpskerk te Heerjansdam.Reynier Verschoor 1662 - 10-2-1733 Nijmegen, in het Hoogkoor van de Stevenskerk.kind van Adriaan Verschoor 1-12-1683 in de Ned.Herv.kerk te Vlissingen.Hendrik Arijszn. Verschoor 23-2-1727 - 21-11-1809 Pernis in de N.H. Kerk.Geertruij ( Geertruyde Elbertine ) Verschoor 31-12-1707- 5-9-1782 Benthuizen in de N.H. Kerk.

N.b. in Charlois zijn in 1922 enkele graven verwijderd.

 3 - 'Verschoors en de zee'

== . Vele Verschoors hadden een beroep op zee als Visser,Schipper, Bootsman, Steward, Machinist, Kapitein, Officier bij de Marine, etc.Vooral van de tak Charlois.Velen kwamen ook om op zee. Op deze site vindt u daar de vele personen van terug die op zee zijn verdronken. ;Aart Arijszn.Verschoor 1715 Puttershoek-22-5-1746 timmerman op het schip Dishoek van de VOC., Aart Verschoor 1716 Charlois-1746 Bootsman; Indische Oceaan,VOC schip Nieuwland vergaat, Adrianus Verschoor geb.18-12-1765 Amsterdam- 30-12-1779 Azië Hooploper op schip Java, Antoine Marie Verschoor (Ir.en reserve 1e Ltnt.Gi,KNIL) 10-2-1903 Haarlem- 26-6-1944,Harugiku Maru,Straat van Malakka,Ned.Indië ,torpedo. Arend Verschoor 10-11-1811- 14-9-1849 verdronken op de Noordzee. Arend Verschoor 4-12-1863. Arend Verschoor visser uit Pernis, 2-12-1833 tot 24-12-1876. Arend Hendrikszn.Verschoor 4-11-1821. Arij Arijszn.Verschoor 2-5-1754. Bastaen Verschoor overl.6-5-1764 Azië schip Jerusalem, Clement Leendertszn.Verschoor Charlois 1708-21-11-1748 op schip Huigenwaard,terugreis van Batavia. Cornelis Verschoor jongmatroos overl.18-12-1791, schip Jachtrust in Azië, Cornelis Jacobszn.Verschoor febr.1723 Rotterdam- 11-9-1801 Rotterdam, verdronken in de Maas. Cornelis Verschoor geb.1741 Giessen-Nieuwkerk -23-12-1799 Azië.Zeeman/soldaat voor de VOC. ,Cornelis Pieter Verschoor . Cornelis Verschoor 22-7-1845 tot 20-7-1893 scheepstimmerman op het Britse schip 'Grijalva",Schip vermist, Cornelis Verschoor 27-11-1845--4-5-1859 verdronken met Barkschip Australië, Dirk Verschoor ca.1745 Neder-Hardinxveld- 22-8-1771 Matroos,VOC Schip Vredelust , Dirk Verschoor 1779-nov.1829 in de Maas verdronken bij Brielle, Dirk Verschoor 10-3-1821- 12-11-1872 verdronken met de sloep "Middelharnis", Elisa Verschoor geb.26-9-1807 te Maassluis-24-1-1854 Falmouth, Engeland, Overboord geslagen en verdronken voor de rede met het schip Borneo. Eliza Verschoor 24-1-1849--27-11-1868 Madura,Ned.Indië,schip Amsterdam, Flip (Filippus) Verschoor 23-8-1901 tot 18-9-1944 op de Junyo Maru door Engelse torpedo.5620 slachtoffers. Gerrit Verschoor 1785-1827 verdronken op zee, Gerrit Verschoor 1823-14-4-1877 verdronken bij Rozenburg, Gerrit Verschoor 27-10-1848- dec.1894. Gerrit Verschoor 23-8-1874- 24-7-1918.Hendrik Verschoor 1803 Pernis-1861 verdronken op zee, Hendrik Arendszn. Verschoor 1861. Hendrik Jacob Verschoor 19-6-1851 tot 26-3-1898 verdronken op de Noordzee, Huibrecht Verschoor 1-11-1827- 28-7-1868 als drenkeling gevonden bij Vlaardingen. Jacobus Verschoor 1733 Charlois-1764 Azië met VOC schip Sloterdijk, vermoord, Jacobus Verschoor geb.1736 Delft-1749 op het VOC schip Westhoven,reis naar Batavia, .Jan Verschoor 1789 Zwartewaal-24-11-1836 schip "De Wisselvalligheid", .Jan Verschoor geb.1754 te Amsterdam en op 28-1-1773 overleden aan boord van het VOC schip Jonge Lieve in Ned.Indië, Jan Verschoor geb.28-9-1836- 4-7-1855. Jan Verschoor 11-12-1880-16-11-1925 kapitein koopvaardij,overleden aan boord van de sleepboot "Gouwzee" ,Johannes Verschoor 1761 Amsterdam- 8-9-1788 Azië schip Valk, Johannes Marcuszn.Verschoor 21-6-1814 ,verdonken op de Maas,bij Maassluis. Klaas Gerritszn.Verschoor febr.1849.Leendert Verschoor 1759 Rotterdam-1791 Azië, matroos, vermist, schip Vrouwe Wijnanda Luberta,VOC , Leendert Verschoor.geb.26-2-1823 Pernis - 1851 op zee verdronken. Leendert Verschoor geb.15-1-1835- ? op zee verdronken. Leendert Verschoor 1837 Gouda-20-5-1908 Rotterdam, verdronken, Leendert Verschoor geb.22-7-1848- verdronken 14-12-1867 overboord gevallen bij Lizard Point, Cornwall, Engeland. Lucas Verschoor Delft 1749 - 11-11-1773 Azië,zeilmaker bij de VOC., Martinus Christiaan Verschoor 2e stuurman op de Fransen v.d.Putte 6-12-1849- -28-8-1878 overboord gevallen en verdronken begraven te Bandjarmasing, Ned.Indië, Marcus Jan Nicolaas Verschoor (van Nisse) 19-2-1942 op de ss Piet Hein, Straat Bandoeng. Martinus Verschoor 18-8-1825 Brielle- 23-10-1846, verdronken in de Noordzee op het schip de Batavier tijdens zware storm van de boegspriet gevallen., Martinus (Martin) Verschoor geb.12-1-1861 was 2e kok aan boord van de ss.Maasdam, toen deze midden op de oceaan in brand vloog.Hij kon in een sloep komen en werd op zee opgepikt door de ss Rhein en naar New York gebracht.Hij vestigde zich later in Amerika . .Matthijs Bastiaensz.Verschoor 1716-14-9-1755 aan boord schip 's Gravezande gestorven, Mattijs Verschoor ,Delft- 17-3-1730 Azië, soldaat bij de VOC., Nicolaas Verschoor.Schout bij Nacht onder Adm.de Ruyter.8-1-1676.in de Baai van Palermo op de Eeendracht. aan verwondingen overleden. Paulus Verschoor geb.29-5-1908 Rotterdam - 25-4-1941 in de Middellandse Zee, op de ss Pennland, HAL., bij een luchtaanval van de Duitsers. Pieter Verschoor 1717 Biervliet- 1768, Pieter Verschoor geb.28-5-1797 verdronken op de Maas bij Rotterdam. Pieter Aertszn.Verschoor 1688 Delft-1747,Konstabelsmaat op VOC schip Huis ter Duine, Pieter Arijszn.Verschoor 15-11-1797- 12-5-1821 op zee verdronken. Pieter Johannes Verschoor 22-12-1821 tot 22-11-1847 schip Ceres overleden te Weltevreden, Ned.Indië, Simon Verschoor 1781 Maassluis-20-8-1833 Den Helder, kwartiermeester op de zm Kenau Hasselaar, verdronken. Teunis Verschoor geb.18-10-1884 Naaldwijk - 29-10-1913 overboordgeslagen 16 mijlen ten NW.van de Waterweg op de Noordzee ..Vincent van der Schoor(e), Delft,,ca.1695- 5-12-1745 schip IDA, VOC, overleden, Willem Verschoor Delft- 2-10-1768 Azië, soldaat bij de VOC. , Willem Verschoor 2-3-1827 - 12-12-1837 verdonken op de Noordzee (10jr.). Willem Verschoor 12-9-1880-23-12-1895 Op zee verdronken. Willem Verschoor 14-11-1915 - 29-8-1958 verdronken op de Maas,Waalhaven, Rotterdam. Willem Eliza Arie,25-9-1828--12-8-1864 Pekangan, Ned.Indië schip Joseph Willem.== == ==

In dienst van de VOC :(Zoals vermeld op de originele scheepslijsten). Jacobus Verschoor , Delft , Adrianus Verschoor , Amsterdam , Daniel Verschoor , Mechelen, Cornelis Verschoor , Briel , Guiliaan Verschoor , ,Westcappel, Abraham Verschoren , Leijden, Sander Verschoor , Ouwerkerken, Pieter Verschoor , Hoogstraten, Pieter Verschoor , Leijden, Mattijs Verschoor , Delft , Johannes Verschoor , Amsterdam, Guillielmus Verschoor , Hulst, Gillis Verschoor , Cortrijk, Aert Verschoor , Pietershoek, Jurgen Verschoor , Alten, Pieter Verschoor . Vlissingen, Cornelis Verschoor . Giesen Nieuwenkerk, Daniel Verschoore , Vlissinge, Magnus Cornelisz: Verschoor , Bergen in Noorwegen, Gillis Verschoore , Kune, Cornelis Verschoor , Gouda, Cornelis Verschoor , Vlissingen, Cornelis Verschoor , Rotterdam, Jacobus Verschoor , Rotterdam, Joost Verschoor , Leijden, Pieter Arentsz Verschoor , Delft, Gijsbert Verschoor , Dordregt , Cornelis Verschoor , Harderwijk, Jacob Verschoor , Delft , Lucas Verschoor , Delft , Matthijs Verschoor , Dordrecht, Joost Verschoor , Leijden , Maarten Verschoor , Oudenaarden, Clement Verschoor , Zaarloos , Pieter Verschoor , Delft , Cornelis Verschoor , Vlissinge, Arij Bastians Verschoor , Saarloos, Jan Verschoor , Amsterdam, Cornelis Verschooren , Gouda, Jan Verschoor , Vlissinge, Martinus Verschoor , Charlois , Dirk Verschoor , Nederhardingsevelt , Bastiaen Verschoor , Dordregt, Pieter Verschoor , Delft, Clement Verschoor , Charloos, Cornelis Jansz Verschoor , Crimpen, Cornelis Verschoor , Rotterdam, Pieter Verschoor , Vlissingen, Cornelis Verschoor , Amsterdam., Cornelis Thomaszn. van der Schoor en Hendrik Thomaszn. van der Schoor ,Oud-Beijerland beiden van de lijn Verschoor. Pernis/Charlois.

Bij de Holland Amerika Lijn waren vele Verschoors in dienst Zie Immigration records Ellis Island, New York en crew lists Holland America Line (NASM) Martinus (Martin) Verschoor geb.12-1-1861 2e kok aan boord ss Maasdam,in 1894 (toen was de HAL nog de NASM).Peter Gerardus Marinus Verschoor geb.4-12-1867 Musicus aan boord ss Rijndam.Johannes Adrianus Verschoor geb.20-10-1877 Machinist,Cornelis Verschoor geb.14-3-1880 Timmerman,Willem Frederik Verschoor geb.24-1-1885 Fireman,trimmer,Andries Verschoor geb.12-5-1891 Steward,Zeger Johannes Verschoor geb. 27-11-1892 Steward,Floris Verschoor geb. 29-11-1896 Chef Steward,Pieter Verschoor geb. 21-11-1898 Seaman,Dirk Verschoor geb.11-4-1900 Ass.Engineer,Johannes (Jan) Verschoor geb.26-2-1902 Steward,Johannes Philippus Verschoor geb.16-8-1902 Steward,Bastiaan Cornelis Verschoor geb.12-1-1903 Steward,Willem Verschoor geb.15-2-1903 Bootsman,Adrianus Verschoor geb.20-11-1903 Scheepstimmerman,Pieter Verschoor geb.10-12-1905 Seaman,Elisa Verschoor geb.12-9-1906 Boilerboy and Seaman,Paulus Verschoor geb.29-5-1908 Trimmer, Steward, ,Martina Verschoor geb.1923 Manicuriste,Pieter Andrias Verschoor geb.3-10-1923 Ass.engineerWillem Verschoor geb.21-5-1932 StewardAd Verschoor geb.25-4-1944 Steward,en meerdere Verschoors, hier niet genoemd.en naast de HAL de volgende varenden,

Machiel Verschoor geb.28-9-1938 . Boy bij de K.P.M.

Gerrit Hendrik Verschoor geb.26-9-1905 . 4th Officer ms Saparoea, Stoomvaart Mij. "Nederland."Adrianus Verschoor geb.14-10-1759 . matroos op de walvisvaarder "de Unie",Johannes Marcuszn. Verschoor ca.1690 . Commandeur op de walvisvaart.Rokus Janszn. Verschoor ca.1725 . Commandeur op de walvisvaart en kapitein op de Juffrouw Catharina.

Arie Verschoor geb. 23-3-1816 . Scheepstimmerman, verbleef in Zuid-Afrika en Londen.met diverse schepen.,Evert Verschoor geb.17-7-1829 . . Captain, Ship Beatrix and ship Maria,Abraham Verschoor geb. 21-2-1895 . Director Royal Rotterdam Lloyd.Hendrik Verschoor geb.11-4-1804 . Schipper van de Hoeker de Waakzaamheid,1836-1841,daarna Stuurman te Vlaardingen,mei 1831 bij belegering kasteel van Antwerpen, kapitein van Hoeker-buisschip Älida"Hij redde het buisschip "de Vrede" met zijn bemanning door het 10 dagen op sleeptouw te nemen in een storm en ontving daarvoor een zilveren medaille en vijftig gulden in 1852.

Anthonis Meliszn. Verschoor (Schoir) geb. ca. 1588 Schipper/handelaar tussen Dordrecht en Lillo (Antwerpen).

en meerdere Verschoors, hier niet genoemd.

Verder voeren vele Verschoors als binnenschipper, als haringvisser, loods en sleepbootkapitein, en schipper op de Oostzee en naar Engeland.

Ook Fran(c)k van der Schoor geb.13-12-1730 te Dordrecht, reder, koopman en eigenaar van plantages te Suriname was van oorsprong een Verschoor. Zijn vader was Leendert Corneliszn. Verschoor geb.1697.


Watersnoodramp 1-2-1953. verdronken; Anthonie Verschoor geb. 21-12-1892 Strijen, Cornelis Verschoor geb.25-06-1925 Strijen, Teuntje Verschoor geb.23-11-1935 Strijen, Hendrika Lena Verschoor-Stoutjesdijk geb.11-10-1931 Puttershoek. Elisabeth Pietertje Verschoor -Engels geb..5-9-1895 Strijen,

 4 - Verschoors als Heemraad en Dijkgraaf

betrokken bij polderwerken en bemaling.Hoogheemraad; Herman Melissen Verschoor 1585, Dierick Jacobszn. van Schoer, en Pieter Diercxz.Verschoor.Heemraad; Dick van der Schoir 1350, Herman Melisse Schoor 1515, (plus Schout), Melis Hermanszn. Verschoor 1545, Melis Ariense Verschoor 1660.,:Lourens Corneliszn. van der Schoor (+ Schout)Waardsman; Jacob Janszn.van Scoer..Dijkgraaf; Harmen Lenaertszn Verschoor.waarschijnlijk nog meer personen, maar niet alle functies zijn tot nu bekend...

 5 - 5 Verschoors tijdens de 2e Wereldoorlog (during World War II )

Nederland telde ca. 250.000 slachtoffers in de 2e Wereldoorlog.(Cijfers NIOD).Ik heb tot nu 32 Verschoors kunnen vinden die omkwamen door Oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog.

5 A

WW II Tweede wereldoorlog ( Forced laborers send to Germany, ca. 95 persons.),(List incomplete),Alle hier genoemde Verschoors waren bloedverwant van Ad Verschoor, meestal ver weg en soms van dichtbij, zoals mijn vader en zijn broer.

de Verschoors als dwangarbeider en gedeporteerd naar Duitsland. ref; Nationaal Archief https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/nieuws/zelf-zoeken-naar-nederlandse-tewerkgestelden-uit-de-tweede-wereldoorlog.totaal ca. 95 personen zijn tot nu bekend,( 7 overleden.). Zie Razzia ; Sliedrecht en Hardinxveld ,op 16-5-1944 totaal 589 man opgepakt en de Razzia van Rotterdam op 10 en 11 november 1944 totaal 52.000 man opgepakt en afgevoerd.Van de Merwedegijzelaars komen in totaal 28 personen nooit meer terug. 2 die alsnog terugkwamen stierven daarna nog aan de ontberingen.( Zie Arrestantenkaart Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam)

Aart Verschoor, geb.30-04-1917 Pernis,Adam Verschoor. 27-04-1918 Poortvliet.Annie Romein-Verschoor.04-02-1895 Hatert. (Verzet).Anton Verschoor 09-05-1911 Leiden,Antonie Dirk Verschoor 23-12-1919 Dordrecht,Arend Verschoor 16-03-1916 Vlaardingen,Arend Verschoor. 12-02-1919 Poortugaal,Arie Verschoor 21-12-1906 Giessendam,Arie Verschoor 05-02-1910 Hendrik-Ido-Ambacht (niet vermeld op mijn site),Arie Verschoor 20-08-1918 Pernis,Arij Verschoor 20-06-1920 Rotterdam,Arij Verschoor 07-02-1922 Bleiswijk,Barend Verschoor 27-02-1898 Vlaardingen.Bastiaan Pieter Verschoor. 13-02-1922 Sliedrecht,Bastiaan Teunis Verschoor, 23-06-1922 Leerdam,Clement Verschoor 08-01-1907 Rotterdam,Coenraad Verschoor 26-01-1913 Dordrecht,Cornelis Verschoor 26-12-1890 Giessendam,Cornelis Verschoor 25-11-1912 Slikkerveer,Cornelis Verschoor 05-12-1917 Den Helder,Cornelis Verschoor 05-01-1922 Velsen + 12-01-1945 Rees, Duitsland,Cornelis Verschoor 14-11-1923 Strijen,Cornelis Johannes Verschoor 04-01-1917 Den Haag,Cornelius Verschoor 28-06-1922 Dordrecht,Cornelius Verschoor 09-10-1923 Hilversum,Dirk Verschoor 17-04-1913 Zoeterwoude,- + 11-08-1944 ,Lünen, Stadskreis, Lünen, Duitsland,Eduard Gerard Verschoor 15-12-1921 Rotterdam,Eliza Verschoor 14-12-1924 Maassluis,Gerardus Franciscus Verschoor 23-07-1916 Rotterdam,Gerrit Verschoor 08-03-1926 Rotterdam,Gerrit Leendert Verschoor 23-08-1923 Ridderkerk,Gijsbert Verschoor 25-02-1895 Giessendam,Gijsbert Verschoor 04-12-1918 plaats ? in Hamburg verpleegd tot 20-03-1942 brandwonden,Gijsbert Verschoor 06-09-1922 Giessendam,Hendrik Verschoor 23-09-1905 Rotterdam,Hendrika Cornelia Wilhelmina Verschoor-Verbeek 13-03-1911 Den HaagHendrikus Verschoor 24-04-1920 Hengelo,Hendrina Catharina Geertruida Verschoor-Wildschut. 08-09-1917 Rotterdam,Hinderikus Verschoor 20-04-1921 Rotterdam,Hugo Verschoor 23-08-1916 Rotterdam,Hugo Verschoor 28-06-1928 Rotterdam,Hugo Cornelis Verschoor 09-07-1908 Rotterdam,Jacob Verschoor 08-05-1909 Rotterdam,Jacob Verschoor 10-04-1914 Schiedam,Jacob Verschoor 04-04-1921 Alblasserdam,Jacob Verschoor 20-10-1923 Dordrecht,Jacob Verschoor 01-08-1927 Giessendam,Jan Verschoor 01-05-1910 Schoonrewoerd,Jan Verschoor 15-08-1910 Rotterdam,Jan Verschoor 11-01-1915 Leerdam,Jan Verschoor 31-03-1916 Den Haag,Jan Verschoor 30-10-1918 Ijsselmonde, + 05-02-1945 München, Duitsland,Johan Verschoor 28-10-1904 Maassluis,Johanna Verschoor-Krischke 15-06-1917 Zittau,Saksen (niet vermeld in mijn bestand),Johannes Verschoor 17-02-1917 Rotterdam,Johannes Verschoor 04-09-1920 Rotterdam,Johannes Verschoor 09-10-1922 Hardinxveld,Johannes Adrianus Verschoor 17-01-1923 Rotterdam,Johannes Coenraad Verschoor 17-04-1909 Maassluis,Johannes Hendrikus Verschoor 14-01-1920 Gouda,Johannes Machiel Andries Verschoor 30-05-1924 Amsterdam,Johannes Marinus Verschoor 29-12-1922 Rotterdam,Johannis Nicolaas Verschoor 12-06-1925 Rotterdam, - + 31-01-1945 Würzburg, Duitsland,Machiel Verschoor 12-12-1887 Woudrichem,Maria Verschoor 28-01-1926 Dordrecht,Marinus Verschoor 16-03-1924 Herkingen,Martinus Verschoor 21-11-1898Marinus Franciscus Verschoor 31-01-1914, Hellendoorn,Martinus Teunis Verschoor 30-03-1919 Rotterdam,Nicolaas Dirk Verschoor 10-04-1918 Rotterdam,Olivia Jenny Verschoor-Hertel 09-06-1921 Schönbeckengrün ? getrouwd met Jan Verschoor (niet vermeld in mijn bestand).Paulina Kortland Verschoor 11-05-1879 Schiedam,Pieter Verschoor geb. ? + 28-2-1945 in Mömbris, Beieren, Duitsland,Pieter Verschoor 17-07-1908 Rotterdam,Pieter Verschoor 30-11-1914 Zaandam,Pieter Verschoor 21-04-1915 Hendrik-Ido-Ambacht,, (niet vermeld in mijn bestand)Pieter Verschoor 30-01-1918 Rotterdam,Pieter Verschoor 04-12-1923 Moerkapelle/Waddinxveen,Pieter Johannes Verschoor 25-04-1913 Dordrecht,Pieter Lambertus Verschoor 02-06-1912 Rotterdam,Teunis Verschoor 31-03-1905 Rotterdam,Teunis Verschoor 10-01-1907 Rotterdam, - + 20-11-1944 Bad Zwischenahn, Duitsland, Nederlands Ereveld Bremen.Theodorus Verschoor 15-12-1923 Rotterdam,Thijs Verschoor 31-05-1923 Rotterdam,Theresia Geertruida Maria Verschoor 30-12-1921 Ambt Delden,Thomas Verschoor 14-03-1920 Amsterdam,Wilhelm Pieter Verschoor 18-12-1923 Strijen,Wilhelmina Catharina Verschoor-Kinnegam 27-01-1923 Rotterdam,Willem Verschoor 04-01-1911 Rotterdam,Willem Verschoor 14-11-1915 Giessendam, (niet vermeld in Nat. Archief, ) (Vluchtte uit Keulen na bombardement op Keulen in oktober 1944 en kwam terug lopend naar Sliedrecht.)Willem Verschoor 27-03-1917 Rotterdam,Willem Verschoor 18-06-1923 Apeldoorn,Willem Pieter Verschoor. 19-01-1923 Rotterdam,Wouter Verschoor 06-07-1908 Rotterdam.

https://www.oorlogsbronnen.nl/mensen?personterm=verschoor&page=5

Verschoors gevangen gezet

arrestaties ;Jan Verschoor geb.26-09-1910 is gearresteerd door de Duitsers op 5-9-1943 te Rotterdam en gevangen gezet te Rotterdam.Adriaan Jan Verschoor (Jan Adriaan) geb.24-9-1924, heeft op 19-10-1941 het huis verlaten, vermoed wordt dat hij in Rotterdam zich heeft aangemonsterd op een Zweedse boot om het land te verlaten.(Politierapport te Amsterdam).Adriana Verschoor geb.5-11-1921, haar paspoort wordt op 10-9-1943 in Amsterdam, in beslag genomen, omdat ermee is geknoeid. Zij wordt ook gearresteerd die dag omdat ze de spertijd heeft overtreden.Cornelis Verschoor geb.21-2-1919, wordt gearresteerd wegens verdenking van heling te Amsterdam en op transport gesteld naar Doorn.29-5-1942.Gustaaf Verschoor geb.30-12-1916 wordt eerst gearresteerd te Amsterdam,en op 15-3-1944 wordt hij te werk gesteld voor de Duitsers als vrachtwagenchauffeur te Deventer.Diverse Verschoors werden in de oorlog in Amsterdam opgepakt, wegens overschrijding van de spertijd of dat ze zich op de openbare weg bevonden tijdens het luchtalarm.Marinus Maria Josef Verschoor geb.30-3-1913 Delden, Op 5-1-1945 in Amsterdam gearresteerd op verdenking van houtkappen.Cornelia Verschoor geb.14-11-1919 opgepakt te Rotterdam door de S.P. wegens geslachtsziekte.Cornelis Jacob Verschoor. geb. 20-7-1909 Loosduinen. ontslagen door de Sicherheitsdienst 5-4-1944. Rotterdam.

2 Verschoors gedood bij de verdediging van Rotterdam.Omgekomen door schotwond.

Gerhardus Franciscus Verschoor geb.05-09-1921 Rotterdam - + 13-05-1940 gedood door de Duitsers.Willem Verschoor geb. 29-12-1897 Rotterdam. - + 10-05-1940 Doodgeschoten door de Duitsers bij de Putsebocht te Rotterdam.

5 B

5.1 - ========================================

Verschoors op oorlogsmonumenten omgekomen 1940-1945 ==''' (On War memorials and monuments,''' 7 persons.'''),( 7 overleden).

Antoine Marie Verschoor op Oorlogsmonument te Haarlem.

10-02-1903 26-06-1944 41 Elt.Gi., ovl. Straat van Malakka a/b Harukik Maru .

945865 .

Haarlem 2752 31  1060894 Voorschoten 1006 .

Dirk Verschoor op Oorlogsmonument te Voorschoten.

17-04-1913 11-08-1944 31  Ploegbaas 1086576 Den Haag 2345 

Huibert Verschoor op Oorlogsmonument te Apeldoorn.(Verzet).08-03-1903 14-04-1945 42  645458 Apeldoorn 

Jacob Verschoor op Oorlogsmonument te Schiedam.10-04-1914 23-03-1945 30  IJzerwerker 1067075 Schiedam 1178 

Jan Verschoor geb. 24-3-1929 overl. te Ermelo 6-2-1945. Begraven te Doornspijk, Gelderland.

Marcus Jan Nicolaas van Verschoor van Nisse op gedenkplaat Marine.

18-06-1918 19-02-1942 23  Ltz.III KM, ovl. Str.Badoeng a/b Hr.Ms. Piet Hein .

948550 

Den Helder 0473PH 

Paulus Verschoor 29-5-1908- 25-4-1941 Middellandse Zee (HAL) op monument te Katendrecht.( Freed from Concentration camp)

Bevrijd uit Duits Concentratiekamp in 1945. Tonny Geertruida Maria Houtman-Verschoor, Hengelo. geb. 12-1-1914, Borne, Ov.,Ned.Bevrijd uit Duits Concentratiekamp Dachau,Elisabeth Antoinette Verschoor geb.17-09-1907 Voorburg, Aankomst Dachau 15-10-1944, bevrijd 29-04-1945.(Verzetstrijdster)Bevrijd ui Duits Concentratiekamp Dachau, Jacob Verschoor geb.01-08-1927 verzetstrijder en sabotagepleger, Opgepakt 15-2-1945, 29-04-1945 bevrijd.

5.2 - ================================

5.3 - ================================

5 C'___________________________________________________________________WW II Verschoors in Amerikaanse dienst aangemeld in 1942, voor de bevrijding van Europa. Draft Registration 1942,( Verschoors from Draft Registration 1942 fighting against the Nazi's, 20 persons. ),

vermeld verblijfplaats in 1942 tijdens aanmelding voor het leger,

Adolpe Verschoor , geb. 01-5-1888 , Illinois,USA,Charles Albert Verschoor, 18--7-1888, Michigan,USA,John Martin Verschoor, 31-12-1890, Michigan,USA,Leonard Henry Verschoor, 23-09-1893, Michigan,USA,Peter Verschoor, 0712-1895, Michigan,USA,Benjamin (Bernhard) Verschoor, 1-11-1886, California,USA,George William Verschoor, 14-04-1888, Ohio,USA,Henry Verschoor, 16-07-1888, Nebraska,USA,John Joseph Verschoor, 19-03-1892, South Dakota,USA,George Herman Verschoor, 24-02-1888, New York,USA,Ot5 Cto Leopold Verschoor, 12-04-1891, New York,USA,Jan (John) Verschoor, 14-01-1897, Arizona,USA,Arie Verschoor, 14-07-1893, Colorado,USA,Fred Verschoor, 01-04-1896, Iowa,USA,Peter Anthony Verschoor, 21-01-1888, Iowa,USA,Roman Verschoor, 21-01-1884, Iowa,USA,Abraham Verschoor, 21-02-1895, New York City, NY,USA,Lawrence Verschoor, 17-06-1919, Massachusetts,USA,Martin C. Verschoor, 19-08-1885, Massachusetts,USA,Elisa Verschoor, 12-09-1906, New Jersey,USA,

5 D===================================================================Krijsgevangenen in WW II in Duitsland, de volgende Verschoors; (Verschoor , Prisoners of war, 7 persons),

List incomplete.

Pieter Bastiaan Verschoor Krijgsgevangene Ridderkerk 10-8-1915.Krijgsgevangendossier Pieter Verschoor Krijgsgevangene Hellevoetsluis 16-11-1895.Krijgsgevangendossier Leendert Pieter Verschoor Krijgsgevangene Nieuw Lekkerland 22-8-1908.Krijgsgevangendossier Johan Antonius Verschoor Krijgsgevangene Hillegom 4-12-1917.Krijgsgevangendossier Hugo Stephanus Verschoor Krijgsgevangene Rotterdam 7-2-1910.Krijgsgevangendossier Dirk Verschoor Krijgsgevangene Rotterdam 12-7-1918.Krijgsgevangendossier Cornelis Johannes Verschoor Krijgsgevangene Den Haag 4-1-1917.

Krijgsgevangenen in Nederlands Indië deportatie naar Birma spoorweg.. (2 overl.)

list incomplete.

Bernardus Verschoor.sld. geb. 02-10-1911. bevrijd te Bangkok,Jacobus Verschoor. sld. bevrijd te Saigon,Jan Verschoor. sld. 14-09-1911,- + 28-03-1945, D, Kanchanabur,Lambertus Verschoor. kpl. bevrijd te Bangkok,Pieter Lucas Verschoor. 1Kapt;, 19-08-1904. bevrijd te Bangkok,

Filippus Verschoor sgt. 23-08-1901- +18-09-1944, Bengkulu,Sumatra, (Eerst in Java kamp.tijdens transport met het Japanse schip Junyo Maru omgekomen toen het schip werd gebombardeerd en zonk, met 6.500 man aan boord..( ruim 4 x zoveel slachtoffers dan met de ss. Titanic)

De Oorlogsgravenstichting meldt nog "9 " Verschoors die omkwamen tijdens de Oorlog met Duitsland of Japan, die nog niet eerder vermeld zijn. ( List incomplete).

Anna Grootenhaar-Verschoor geb. 25-04-1915 Rotterdam, - 10-06-1945 Bataviakamp, Tijdeng, Ned.Indië.Arend Verschoor geb. 24--01-1905 Almkerk- 10-05-1940 Den Haag. (Huzaar).Antoine Marie Verschoor geb. 10-02-1903 Haarlem- 26-06-1944 Straat van Malakka ,Ned.Indië/ (1eLtnt.Ir.).,Cornelis Verschoor geb. 05-01-1922 Velsen - 12-01-1945 Haldern, Landkreis Rees, Duitsland. (Student).Jan Verschoor. geb. 14-09-1911 Haarlemmermeer. - 28-03-1945 Bondebon,Birma, (Kannonnier der Art. KNIL.).Johannes Wilhelmus.Verschoor. geb. 10-06-1921 Dussen- 11-04-1947 Tjimahi, Ned.Indië (soldaat).Louis Jean Baptist Verschoor. geb. 06-02-1887 Malang,Ned.Indië- 22-12-1948 Banjoewangi, Java, Ned.Indië. Maart 1942 gevangen genomen.Marcus Jan Nicolaas Verschoor-van Nisse. 18-06-1918- Petoemboekan, Sumatra, Ned.Indië. 19-02-1942 Straat Badoeng a/b . Hr.Ms. Piet Hein. (Ltz. III).Pieter Lucas Verschoor. geb. 19-08-1904 Rotterdam. - 06 10- 1995 Wassenaar. .(Kapitein Dept.van Oorlog, Krijgsgevangene in Ned. Indië door de Japanners.te Malang.Rudolf Frederik Carel Verschoor. geb. 01-01-1893 Haarlem. - 08-09-1945 Batavia,Java, Ned.Indië. kamp Vincentius.

zie ook; https://home.hccnet.nl/h.strube/noi.html .

5.4 - ================================================

5 E ( Verschoors killed during bombings, 5 persons.),

5.5 - ==============================

Omgekomen door Engelse bomscherf, Jan Verschoor geb.24-3-1929 te Rotterdam. Omgekomen te Nunspeet in het noodziekenhuis op 6-02-1945.

Een Bombardement Met Triest GevolgOok bombardementen blijven de gemeente Zwijndrecht niet bespaard. Het eerste bombardement vond plaats in de nacht van 11 op 12 juli 1940. Er vielen tenminste drie Britse brisantbommen en een lading 4 lbs brandbommen op en in de omgeving van de Ringdijk, nabij het Noordpark, wat door de Duitsers ingericht was als militair terrein met munitieopslag. Eén van de brisantbommen viel precies op het huis van de familie Verschoor aan de Ringdijk,waarbij alle vijf de familieleden gedood werden.

Johannes Verschoor 1908-1940,Willemijntje van Gameren 1909-1940,Gerrit Verschoor 1932-1940,Cornelia Metje Verschoor 1937-1940,Jacob Verschoor 1937-1940.

5 F

Lid van de N.S.B. Politiechef Majoor Gerardus Johannes Pieter Verschoor geb. 8-7-1889 Nijmegen. Hoofd van Politie te Haarlem en Delft..Martinus Nicolaas Verschoor geb.7-4-1903, Hij is bij de Duitse Krtiegsmarine in dienst en laat ten onrechte in Amsterdam zijn gearresteerde vrouw vrij., Zij wordt weer opgepakt en per auto naar Rotterdam vervoerd.Dirk Verschoor geb.8-4-1901 Strijen. Opgepakt 23-5-1945 wegens lidmaatschap N.S.B.

5 G

De fam. Conens tijdens de 2e Wereldoorlog. (during WW II).Aangemeld in Amerikaanse Dienst. ( World War II Drafts 1942). In Amerikaans leger voor bevrijding van Europa.

John Francis Conens geb, 10-07-1883 San Francisco,Cal., USA,Herman Joseph Conens . 10-07-1883 San Francisco, Cal., USA,Gerhard Louis Conens , 18-08-1879 San Fransicso, Cal., USA,Frederic Joseph Coens, 12-08-1877, Quincy,Illinois, USA,John Joseph Coens, 01-05-1880 , Quincy,Illinois, USA,Henry Herman Coens, 14-11-1884, Quincy,Illinois, USA,Frank Jospeh Coens, 28-08-1896, Quincy,Illinois, USA.

In dienst Duitse Wehrmacht.Peter Hermann Conens 17-04-1924 Rhede,Emsland, Dl. - + ca.juni 1948 in Russische gevangenschap. Mingechevir, Azerbaidzjan, USSR.

De bombardenmenten op Nederland leverden de meeste slachtoffers op in Rotterdam en Nijmegen. Rotterdam 650 tot 900 en Nijmegen ca. 800.De Luftwaffe voerde op 8 steden in Nederland bombardementen uit en de rest werd gedaan door de Geallieerden. Den Helder werd 160 keer gebombardeerd.Vooral de plaatsen in Zeeland kregen het zwaar te verduren in November 1944.

Voor informatie zie ;https://home.hccnet.nl/h.strube/bombardementen.html en https://www.niod.nl/nl/veelgestelde-vragen/duitse-en-geallieerde-bombardementen-op-nederland-cijfers ende website Oorlogskroniek door Johan H.Strube.

Als dwangarbeider en slachtoffer was ook Arie Leeuwestein geb. 29-09-1923 te Sliedrecht. ( de broer van mijn moeder) opgepakt 5-1-1943 en bevrijd 03-05-1945. (Verzet).

 6 - Verspreiding.

==Diverse Verschoors varen voor de VOC, en enkele van de tak Sleeuwijk, die via Zevenbergen naar Delft gaan, varen eerst voor de Delftse Kamer van de VOC en later voor de Zeeuwse Kamer van de VOC,zij vestigen zich op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen.Anderen van deze Delftse tak varen later voor de Amsterdamsche Kamer van de VOC en vestigen zich in Amsterdam.

Melis Ariense Verschoor geb.ca.1660 te Sleeuwijk, trok de rivier over en trouwde 3x, en zorgde voor nazaten in de Alblasserwaard. Zijn nakomelingen waren in het begin vooral schippers. Ook gingen later diverse Verschoors naar Amerika. Zie o.a.; Pieter Joppe Verschoor geb.1844,Dussen, deze familie ging naar Iowa,USA Ir.Philippus Jacobus Verschoor geb/1863,'s Hertogenbosch,via St.Maarten naar Ohio,USA Arie Verschoor geb.1893,Almkerk,via Haarlemmermeer, naar Los Angeles,Cal.,USA Van tak 4 uit Charlois.Ging Daniel Verschoor geb.1840 Rotterdam,in 1861 naar Oost-Indië.Zijn schip verging voor de kust van Zuid-Afrika ten oosten van Kaapstad.Hij bleef in Zuid-Afrika en zijn nazaten bekleden daar functies o.a.als Professor aan de Universiteit van Kaapstad.Een nazaat van hem, genaamd, Michael David Verschoor ging in 1988 naar Australië en zijn zoons werken in Honkong en Australie. Jan Verschoor geb.1871 te Strijen van tak 4.Charlois,gaat met zijn gezin in 1911 naar Brazilië en zorgt daar voor nazaten.Een dochter van hem vestigt zich later in de USA. Tijdelijk verblijven de volgende personen in Indonesië; Uit tak 4; Jan Verschoor geb.1860 te Hellevoetsluis,hij is marine-officier en is daar van 1906-1911 zijn dochter wordt bekend als Annie Romein-Verschoor (schrijfster).Jan Reinier Frans Verschoor van Nisse is Resident in Indonesië en zijn zoon komt om als zijn schip in 1944 wordt getorpodeerd door de Japanners. == == ==

 7 - Missing links

== ; Er missen nog aansluitingen in de stamboom m.n.de volgende personen; Dirc van der Schoer ,geb.ca.1350,Heemraad van het verloren gegane Ambacht van der Eem,tijdens de St.Elisabeth's vloed.Hij wordt vermeld in 1415.Mogelijk is hij naar Hardinxveld gegegaan,gezien de later daar gebruikte naam Dirk Verschoor gedurende vele generaties. Was hij de voorouder van Jan Verschoor geb.ca.1650,die woonde te Hardinxveld,met de zonen, Dirk Verschoor geb.ca.1670 en Gijsbert Janse Verschoor.geb.1675 ?. In 1422 wordt wijnkoopman Willem Scoerenszn.vermeld in Dordrecht.Hij behoorde tot de patriciërs familie van Schoer in Dordrecht deze moet haast familie zijn van Jan Schorenszn.van Scoer geb.ca.1370 en later wonend te Ridderkerk. In 1478 wordt Cornelis Jan Schorenszn.trésorier van Dordrecht,waarschijnlijk behorend tot dezelfde familie.We vinden in Brielle,Zuid-Holland een Pieter Janszn.van der Schoor,geb.ca.1580 - 1641,Hij is Burgemeester van Brielle en Regent van het Weeshuis Merula in den Briel en Lid Raad en Vroedschap van Brielle..In zijn testament laat hij opnemen dat hij 3000 Pond overmaakt ,waarvan elk jaar van de rente een maaltijd geserveerd moet worden aan alle weeskinderen ,op zijn sterfdag.Hij is waarschijnlijk een Verschoor van de tak Charlois,maar de juiste verbinding ontbreekt.Hij wordt verder wel vermeld in de Rechterlijke Archieven van Schiedam en die van het Weeshuis Merula en in de American Libraries met een overzicht van de Brielse Vroedschap van 1618-1794.En bijdrage voor de Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde pag.25.Of de familie Verschoor (van Schore) die uit Leuven kwam ook verwant is aan de andere takken Verschoor is tot nu onduidelijk.De eerst genoemde is Franco van Schore geb.ca.1390.En kwam uit Schore bij Leuven.Ook deze familie had eerst bestuurlijke functies en onderscheidde zich vooral later in militaire functies.Zie o.a.bij Adm.Michiel de Ruyter.Dit is later de tak Verschoor-van Nisse.(tak 12 Verschoor). Informatie over deze "missing links", is zeer welkom. == == == ==

 8 - FAMILIEWAPEN EN HERKOMST

== Familiewapens van == de Verschoor takken == ;

Coat of arms and origin.

The Schoor or Schorre was the land behind the dyke near the river or sea that was reclaimed.Most Verschoors of Charlois/Pernis and Sleeuwijk were responsible for the maintenancy of embankments between 1400 and 1750 in the area of the Northern part of the province Noord-Brabant and the Southern part of Zuid-Holland.Their profession, responsibility for impoldering the land, the building of watermills and to protect the dykes of the new land. They were member of the town council.Before 1650 mostly the name was spelled like; Schoir, Schoor, van Schore, van Schorre, van der Schoor(e), van Schoor, Ver Schoor. After 1650 it mostly became Verschoor, and some kept the old spelling.

After 1600 several Verschoors became Merchants and sailed the sea or had a leading role in the community like mayor, sheriff, alderman etc. (see Prominente Verschoors).

1.=Verschoor Sleeuwijk,Almkerk,Dussen; eik,pauselijke tiara,21 bysanten ,(verwijzend naar de afstammingen van van der Merwede en waarschijnlijk het verband met paus Felix V, zie verbanden met van Zevenbergen,Verschoor,van Horne van Egmond). Anthony Thierens brouwer en schepen te Delft, neemt in 1658 de eik van het wapen van Verschoor over van zijn vrouw Marija Verschoor.Hij plaatst dit in het rechterdeel van zijn wapen dat van oorsprong een rode leeuw en een anker daaronder had.) wapen Verschoor-Zevenbergen;boven 1ster,midden ,2 hengselkruisen,onder, 1 hengselkruis.(eerste generaties; Burgemeesters(8 van de 11 ), (Hoog-)Heemraden,Schouten,Schepenen,later Militaire Officieren,Schippers).wapen bekend van 23/12/1560 zegel Herman Melisse Verschoor.zie ook Schoir,Sleeuwijk en Schoor en van der Schoor Delft. Oorsprong Groote Waard ,Land van Heusden en Altena. Zie Het Blauwe Boekje voor Nederlandse Adel en Patriciaat en NIGHO,Zeist, voor familiewapen en uitleg.

2.=Verschoor Pernis,Charlois, (tak 5,6,7,8,11).Molenrad, Dordrecht,2 molenraden,Strijen liggende leeuw ,daaronder Franse Lelie.(eerste generaties,Burgemeester,(Hoog-)Heemraden, Schouten, Schepenen, Kooplui,Schippers).Deze tak is waarschijnlijk verwant aan de vorige.Ook gezien het feit dat het wapen waarin een rad of stuurwiel wordt afgebeeld veelvuldig voorkomt in het land van Altena. Zie ook wapen Aaltena,wapen van der Schoor Dordrecht etc.Het wapen van Giessendam na 1421 en waarschijnlijk,Giessenmonde voor 1421 hadden hetzelfde molenrad, als wapen.Gezien dezelfde vernoemde voornamen en dezelfde beroepen tijdens dezelfde periode.wapen bekend van 24-9-1543 zegel van Dirck Eeuwoutszn.Verschoor. zie ook Schoor en van der Schoor, Strijen en Maassluis.Oorsprong Groote Waard,Land van Heusden en Altena.

3.=Verschoor (van der Schore) Leuven,Groenlo,van Nisse.(tak 16), eerst 2 gouden leeuwen op groene achtergrond (sinople),later 3 gouden leeuwen,daarna in Nederland wereldbol.(eerste generaties,Burgemeester,Schouten,Schepenen,Militaire Officieren),Oorsprong Zuidelijke Nederlanden..Zie Blauwe Boekje voor Nederlandse Adel en Patriciaat 1952 en 1986 en NIGHO,Zeist, voor familiewapen en uitleg.

4.=Verschoor ,de Hoek,Bergambacht,Ouderkerk aan de Ijssel,Ammerstol,Oorsprong Hoekse Schoor,bij Bergambacht.,(tak 2) geen wapen.(eerste generaties,landbouwers).

Alle Verschoors of aanverwante van der Schoore(n) hebben hun oorsprong in een gebied genaamd"Het Schoor".1.Die uit Brabant waarschijnlijk van het Zevenbergse schoor, wat gezien de verbinding met de Graven van Zevenbergen zeer aannemelijk lijkt..2.Uit de plaats Schore in België bij Leuven, waar 1 tak Verschoors vandaan komt..5,6,7,8,11 De tak uit Pernis,Strijen,Charlois, die mogelijk verwant is met die uit Sleeuwijk. Alle andere Verschoors of van der Schoors, lijken van deze 3 takken af te stammen. Behalver tak 2. Deze Verschoors komen van het Hoekse Schoor tussen Lekkerkerk en Bergambacht.Daar had Symen Verschoor een boerderij buitendijks aan de Lekdijk. Die uit Pernis,Cromstrijen , het land van Altena en de Alblasserwaard, hadden ook meestal het beroep van Heemraad in alle takken, tot ca.1650. We vinden takken terug in Zeeland - Verschoor van Nisse, van Cromstrijen en Charlois, Verschoor in Papendrecht en Alblasserdam, de tak van Sleeuwijk en Verschoor Mechelen . De tak van Pernis,Charlois,Papendrecht en Ammerstol zijn verwant en mogelijk daarvoor ook verwant met de tak uit Brabant/Sleeuwijk.Niet alleen omdat ze dezelfde beroepen hadden als Heemraad en Schout maar ook omdat ze door de eeuwen heen dezelfde uiterlijke kenmerken hadden,zoals tamelijk hoog voorhoofd en vaak grote opvallende oren.Ook zien we veel personen met artistieke aanleg in beide takken.Dit door de eeuwen heen. Zie tak 3,4,9,10,14,15,17,voor Verschoor tak Sleeuwijk. Het familiewapen van de tak Sleeuwijk, toont sterke overeenkomsten met het wapen van de Heren van Clootwijck, en in dezelfde kleurstelling, zij het op een kwartdeel van het totale wapen. Hetgeen kan duiden op afstamming, waarschijnlijk in vrouwelijke lijn, omdat het hoofdmotief een andere is, n.l. een eik.. In het wapen van Verschoor wordt een uitgerukte eik getoond.Op de orginele lakzegel is wel een eik te zien, maar die is niet uitgerukt.Zoals ook wordt vermeld in het Nederlands Familieblad 1886,pag 233. Daarin wordt ook vermeld dat de getoonde eikels in zilver zijn uitgevoerd. De Heren van Clootwijck waren nazaten van de Heren van der Merwede. Van der Merwede voerde hetzelfde wapen, maar dan in tegengestelde kleuren. Evenals de familie van Muijlwijck, die dezelfde afstamming had. Van der Merwede bezat land van Rotterdam tot Gorinchem en Huize "te Merwede",ten zuiden van Dordrecht. Veel land van de familie ging verloren door de vloed in 1421. Van Clootwijck bezat voor de St.Elisabeth's vloed hetzelfde grondgebied als de Verschoors daarna. De Verschoors bezaten enkele honderden jaren de Hofstede Clootwijck, welke in 1771 werd verkocht aan Gerrit Ouwerkerk, voor 2440 Gulden,die een schoonzoon was van de vorige eigenaar, Arien Antonissen Verschoor. De Hofstede Clootwijck bevatte toen nog slechts 4 morgen en 2 hont oppervlakte,(van de oorspronkelijke 56 plus 22 morgen land)door diverse erfdelingen.Hofstedes bleven meestal familiebezit. Verder zien we veel huwelijken tussen van Clootwijck,van Muilwijck en de Verschoors en/of aangetrouwde families daarvan. Het wapen toont in de linkerhelft een eik met goudkleurige achtergrond. Rechtsboven de Pauselijke Tiara, met daarachter gekruiste sleutels. _ dit met een zilveren achtergrond.De Tiara met gekruiste sleutels,waarvan de baarden naar boven wijzen en de ene sleutel in goud en de ander in zilver uitgevoerd is een algemeen aanvaard wapen van de Paus. Er moet dus een verbinding zijn op zijn minst naar een hoge Katholieke voorouder. Alleen een Paus ,een Aartsbisschop of iemand met Kardinaalswaardigheid was geoorloofd een Tiara met gekruiste sleutels in het wapenschild te dragen.Ref.'Rietstaps HANDBOEK DER HERALDIEK,E.J.Brill,Leiden 1987 ISBN 9004083529. Een voorbeeld van een Paus met kinderen is de laatste tegenpaus Felix V (alias Amadeus VIII van Savoye (de Savoie (von Savoyen) 4/9/1383-7/1/1451) hij had eenzelfde afbeelding op het wapen N.L.de pauselijke tiara en daarachter 2 gekruiste sleutels!! zie deze site. Deze Paus had tenminste 9 kinderen met Maria van Bourgondië......Mogelijk zit bij dit nageslacht de ontbrekende link..Een feit is dat een dochter van paus Felix V was Margaretha van Savoye geb.ca.1416-1479.Zij huwde in 1453 Ulrich von Würtemberg- 1480.Hun dochter Philiipina > 1453- 4-6-1475 Weert, huwde Jakob II van Horne 1450-1530.Deze Jakob II huwde 1476 Johanna van Brugge Gruythuysen.Zij kregen een zoon Jan van Horne die huwde met Anna van Egmont.Deze Anna van Egmont had uit een eerder huwelijk met Joseph de Montmorency een zoon n.l.Philips de Montmorency, waar Hermen Melisse Schoir de grond van in leen had.En deze Hermen Melisse Schoir voerde o.a. de pauselijke Tiara in het wapen.Dit waarschijnlijk om zijn afstamming te duiden, met de van Hornes en via hen met de Paus Felix V.. Het wapen gelezen volgens de regels van de heraldiek.Is de eik de oorspronkelijke mannelijke hoofdlijn.De tiara de afstamming van de echtgenote en de byzanten zeer waarschijnlijk de lijn via een vrouwelijke voorouder van Herman Melisse Verschoor (Schoir). en het aantal van 21 bysanten i.p.v.15 mogelijk de breuklijn aangeven met van der Merwe/Clootwijck. Op de site vindt u aangegeven Willem van Zevenbergen geb.ca.1450 als vader van Melis Schoir geb.ca.1480. Willem van Zevenbergen werd ook Willem van der Schoir genoemd en was een nazaat van Willem van Zevenbergen geb.ca.1330 die gehuwd was met Hedwich van der Merwe geb.ca.1330. Dit zou het wapendeel van de familie van der Merwe//Clootwijk verklaren.Het zou ook verklaren waarom Willem Hermens van der Schoor, Burgemeester werd van Zevenbergen,evenals de vernoeming van Willem in beide takken later in Delft en Sleeuwijk/Dussen en de functies van Burgemeester aldaaar en inners van de tiende Penning. Felix V was paus van 1439-1449.. Dat de familie van Horne (van Hoorne) dicht bij Herman Melisse Schoir stond wordt ook aangetoond met het feit dat hij de grond rechtstreeks pachtte van de graaf.Normaal gesproken stond daar een leenman tussen.ZIjn zoon ging naar de Staten van Holland in den Haag als afgevaardigde van het gebied Sleeuwijk en als" geërfde".Ook dit duidt op een door goede afkomst verkregen bezit van landerijen en grond. Er zijn sterke aanwijzingen voor afkomst van de Heren van Horne (van Hoorne) en er is bewijs voor afkomst van Clootwijck./van Muijlwijck. In dit verband is ook het volgende opmerkelijk; Adriaen Danielszn.van der Merwede ca.1250-1298, die zich als eerste van Clootwijck noemde, en 70 morgen land bezat in het land van Altena, huwde met NN.Jonkvrouwe van Daelhem .(dit gebied lag tussen Luik en Maastricht en behoorde inderdaad tot de Graven van Horne.)Hij bezat als eerste de adelijke hofstede Clootwijk en bij het huwelijk wordt vermeld,dat;" Hij troude aan Hoorn"", (Hij werd door zijn huwelijk verbonden met de Graven van )Horne /van Hoorne.Na 1421 werd van de 70 morgen land,slechts de bovengenoemde ca.55 morgen weer ingedijkt door Adriaan Rijerszoon van Klootwijk.Na het huwelijk van Willem I van Horne met Helwig van Altena , trokken de van Horne's inderdaad naar het land van Altena.De vrouw van Adriaen Daniels van Clootwijck is dan mogelijk de dochter van Willem II van Horne.De van Horne's hadden tevens,de Prins-Bisschoppen van Utrecht en Luik in hun voorouderlijke lijn.n.l.Herman van Horne en Arnold van Horne. Verder in het wapen van Verschoor-Sleeuwijk... . Het verschil met van Clootwijck/van der Merwe is het aantal byzanten, die had er 15 in het wapen, met dezelfde symetrische verdeling,dezelfde kleur byzanten en dezelfde kleur op de achtergrond. Het aantal 21 kan ook heel simpel te verklaren zijn; Als de byzanten als een driehoeksgetal getoond worden (omdat het wapen in een driehoek uitloopt) dan volgt na een volgende generatie i.p.v.15 de 21 byzanten.Oftewel 1 rij erboven maakt automatisch 21.We zien hetzelfde bij het wapen van Oem. eerst verdeling van "plaggen" 1.2.3.4 = 10 plaggen,en een geslacht later 1.2.3.4.5 = 15 plaggen,er komt dan 1 rij bij.(zie deze site) Byzanten zijn genoemd naar de geldstukken, die de kruisridders meebrachten uit Byzantium, en ter teken van de kruistocht, deze munten in het wapen voerden.In feite waren Byzanten religieuze iconen. Ze zijn bijvoorbeeld nog zichtbaar in de kerkelijke raamschilderingen op Kreta. Van der Merwede en van Clootwijck waren kruisridders. Daniël III van der Merwede die met Boudewijn van Vlaanderen in 1204 Byzantium innam,was de eerste die als aandenken aan de 4e Kruistocht en aan de inname van Byzantium,15 Byzanten aan zijn wapen toevoegde. Al deze feiten wijzen in de richting van familieverbanden en afkomst met van Clootwijck. Zoals opgemerkt gebuikten de van Muijlwijcks ook de bijsanten in het wapen en Willem Nicolaeszn.van Muijlwijck was getrouwd met Rutgera van Bysanten,te Dordrecht. Dit was een familie van Schepenen te Dordrecht, die ook bijsanten in het wapen droegen. n.l.Jan van Bysanten Schepen van Dordrecht 1350 had 7 bijsanten in het wapen.En Abel van Bysanten,Schepen van Dordrecht 1352-55 had 5 bijsanten in het wapen.Waarschijnlijk waren het broers.Simon Janszn.van Besanten,Schepen van Dordrecht,zegelde in 1410 en 1412 met 9 bijsanten.Het lijkt erop dat met elk kind er 1 bijsant bij kwam in het wapen. Van Muijlwijck had er evenals van Clootwijck 15, en de Verschoors 21. Mogelijk ligt bij deze familie van Bysanten,samen met de van Muijlwijcks/Clootwijck en van der Merwede, de oorsprong van het wapen. Deze familieverbanden zijn ook in deze stamboom vele malen te vinden op deze site. Tak 5,6,7,8,11. Verschoor.Deze tak uit Charlois had als familiewapen een molenrad.In 1422 wordt in Dordrecht melding gemaakt van wijnkoopman Willem Scorenszn.(uit de patricërsfamilie van Schoer,te Dordrecht) deze voerde 2 molenraden in zijn wapen en is waarschijnlijk een broer van Jan Schorenszn.geb.ca.1370 uit de tak Charlois die in Ridderkerk overleed en wiens nakomelingen later weer naar Charlois gingen.N.B. Het oude wapen van Giessendam was ook een molenrad. ------------------------------------ Byzanten waren geldstukken uit het Byzantijnse rijk die in Constantinopel gebruikt werden ook ten tijde van de kruistochten. Zij waren rond en komvormig met op de voorkant de afbeelding van Jezus en op de achterkant de afbeelding van de Keizer. Met name de van de Merwe's , maar ook andere Kruisridders voerden die na de kruistochten in hun familiewapen om aan te geven dat ze op kruistocht waren geweest. De familie Verschoor van Sleeuwijk heeft dit wapen van der Merwe met Byzanten overgenomen in het familiewapen door huwelijk met een dochter van Willem van der Merwe met van Zevenbergen en vervolgens Verschoor (Schoir)..-------------------------------------------------------

Ook het wapen van Anthony Thierens in de Oude Kerk van Delft bewijst dat de Verschoors van Zevenbergen, Delft en Sleeuwijk dezelfde afkomst hadden. Rechts in dat wapen zien de het oorspronkelijke wapen van Verschoor de eikenboom. Net als in het wapen van Sleeuwijk. De Verschoors uit Delft kwamen volgens het archief van Delft uit Zevenbergen.

Verder is het volgende opmerkelijk.Nicolaas Verschoor 1621-1676,(tak 18 Verschoor), Kapitein van de troepen bij Lent en door de Fransen genoemd de Gouverneur van Fort Lent,was gehuwd met Mechteld van Benthem(Bentheim) Hij vocht ook met Adm.de Ruyter en kwam om in de baai van Palermo.Arnold van Bentheim geb.1538 trouwde in 1561 met Magdalena Sophie van Brunswijck.De Verschoors die in Hardinxveld woonden,noemden zich ca.1600 Bruijnswijck en Bruijnswijcker toen ze naar Werkendam gingen,(zie Aert Corneliszn.Schoor ca.1580-1632).......... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =

 9 - PROMINENTE VERSCHOORS

in deze stamboom ; Meester Willem Willemszn. van der Schoir van Zevenbergen ca.1454-1505 Koopman,Raadsman,Meester in de rechten,Schepen van Dordrecht,Waard (beheerder van de goederen ) van de Graaf Jan van Almonde, ,Melis Schoir ,Sleeuwijk. Hermen Melisse Schoir (Schoor) ca.1515 Schout Afgevaardigde van Sleeuwijk,bij het Hof van Holland,tijdens proces tegen Woudrichem, 23-12-1560. Willem Hermanszn.Verschoor ca.1545 Burgemeester van Zevenbergen. Jan Willemszn. Verschoor sept.1573 Zevenbergen - 8 aug.1639 Delft, President VOC te Bantam,Ned.Indië, 1605-1607.Schout-bij-Nacht,van de Nederlandse vloot naar Peru 1623-1627.Hij wordt in de Spaanse en Franse literatuur vermeld als piraat.Hij voer onder Jacques l'Hermite. March 1605 Jan Willemszn.Verschoor ordered Willem Janszn.to explore the coast of New Guinea.When he travelled south he landed at Cape York Peninsula of northern Queensland.He travelled south as far as Cape Keerweer,where he battled the aboriginals.Several of his men were killed and the Dutch had to retreat and went back to Banda,Indonesia.They were not aware that they had discovered Australia.8 months after that, the Spanish followed.(Source a.o.Wikipedia).Pieter Janszn. van der Schoor (Verschoor) ca.1580- 1642 Burgemeester te Brielle. Cornelis Pieters Verschoor ca.1600-28-11-1672 Buurmeester van Westmaas, Jacobus Verschoor 1648-1700 Vlissingen-Middelburg, Theoloog,,predikte een eigen richting van de Waalse kerk, zijn volgelingen werden de Verschooristen genoemd en gaven een munt uit ter zijne nagedachtenis.Hermen Anthoniszn. Verschoor 24-2-1692 Pres.Schepen President Schepen van Sleeuwijk. Pieter Joppen Anthoniszn.Verschoor 14-5-1741 Burgemeester van Dussen 1782. Antonie Hermans Verschoor 4-9-1746 Burgemeester Eerst President Schepen en later Burgemeester van Sleeuwijk en de Werken. Johannes Hermanus Verschoor 21-9-1760 Predikant Predikant van Arkel en Rietveld. Adolph George van der Schooren (Verschoor),mrt.1777, Rotterdam- 15-10-1844, Koopman in wijn, Burgemeester van Leidschendam. Peter Verschoor 20-4-1777 Dussen Burgemeester Dussen-Muilkerk. Bastiaan Pieterszn.Verschoor 4-2-1781 Eethen,. Loco-Burgemeester Eethen. Adriaan Dinon Verschoor 23-5-1790 Arts Arts te Gorinchem. Herman Eliza Verschoor 18-7-1791 Burgemeester Op zijn 22e Burgemeester van Sleeuwijk en de Werken.Lid Prov.Staten van Noord-Brabant 1831-1877 Lid Eerste Kamer van 1864-1877. Jan Jacob Verschoor 28-9-1797 Generaal Majoor der Infanterie. Johan Willem van der Schooren, 29-3-1804 Veur- 17-11-1870 Den Haag, Koopman in Houtwaren, Lid.Provinciale Staten van Zuid-Holland. Antonie Verschoor 4-2-1830 Burgemeester Heer van Sleeuwijk en Burgemeester van Sleeuwijk en de Werken. Kol.Johannes Hermanus Verschoor 16-9-1836 Adjudant van Zijne Majesteit Koning Willem III, Peter Verschoor 12-4-1837 Dussen-5-11-1920 Waalwijk,Wethouder,Loco-Burgemeester,Waterschapsbestuurder, Bestuurslid van de Brabantse Maatschappij van Landbouw., Mr.Joh.Hermanus Verschoor 8-5-1840 Sleeuwijk. Rechter te Breda.Abraham Verschoor 27-2-1860-? r Burgemeester van Schiebroek. Abraham Verschoor 22-3-1867-27-8-1905,Rotterdam. Burgemeester van Schiebroek , 1894-1905 Dr.Adrien Pierre Jaac Ann Verschoor 13-11-1872 Medisch Directeur Geneesheer. Ir.Hermanus Eliza Verschoor 25-1-1874 Hoofdinspecteur Exploitatie der Ned.Spoorwegen. Mevr.Comstance Margaretha Verschoor-Isabree Moens 15-7-1886-7-4-1978 Zeist. Ridder in de Orde van Oranje Nassau.Jacobus Johannes Didericus H..Verschoor 28-7-1887 Maj.Generale Staf Hoofd Officier in de Orde van Oranje Nassau een.Hoofd Luchtbescherming van Amsterdam.Anna Helena Margaretha (Annie) Romein-Verschoor geb.4-2-1895 Schrijfster en Historica. Cornelia Verschoor 17-1-1903 Ziekenhuisdirectrice in Ned.Indié. geb,te Sliedrecht. Huibert Verschoor 8-3-1903 Verzetsstrijder overl.12-4-1945 Neuengamme,Duitsland monument met zijn naam erop aan de Frankenlaan te Apeldoorn. Prof.Mr.Dr. Isabella Henriétta Verschoor 29-7-1915 Professor Mede auteur van het boek "Space Law", Internationaal bekend in ruimterecht.. Antonie Verschoor 12-4-1916 Ondernemer en verzetsstrijder Rally van Monte Carlo en Tulpen Rally. Jenneke Mijnlieff-Verschoor 27-3-1925 Dichter en schrijfster van diverse bundels. Ralp Andrew Verschoor 20-02-1926 - 31-7-2016, Burgemeester van Escalon (3 rd Mayor), Cal.,USA., Jan (Johannes Cornelis) Verschoor geb.5-7-1943 Beeldhouwer, Museum Directeur.. Didi Verschoor geb.31-5-1946 Schrijfster van ca.30 kinderboeken. Hendrik Verschoor 6-10-1952 Directeur Ridder in de Orde van Oranje Nassau. George P.Verschoor, geb.1956 Hoosick Falls,NY.,USA.,Producer,Directeur,Showrunner.TV Producties als Extreme Makeover Home Edition, The Real World etc. National Geografic,MTV.,ABC etc.,Sandy (Sandra Maaike Jayne) Verschoor,25-5-1959 Burgemeester (Mayor) van Adelaide, Australië. https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Verschoor

 10 - PROMINENTE AANGETROUWDEN

tak 3,4,9,10,14,15,17. Verschoor tak Sleeuwijk Hendrik Petersen Ruijmschotel ca.1600 Schout . Schout van Sleeuwijk. Ir.Adrianus Goekoop 2-2-1783 Ingenieur Officier van Bruggen en Wegen Benjamin Anne de Jong 8-6-1784 Secretaris van Stad en Lande van Ravenstein Baron Jacob Lod.Sweerts de Landas 13-3-1790 Directeur der Posterijen, laatst te Gorinchem. Maj.Saris Leonard J.Queijsen 9-1-1821 Adjudant van Zijne Majesteit Koning Willem III Ridder in de Orde van de Ned.Leeuw Officier in de Orde van de Eikenhoorn Commandeur van de Belgische Leopoldsorde Gouverneur der Residentie. Baris Cornelis Wisboom 10-11-1834 Fabrikant.Ridder van Oranje Nassau. Cornelis Bastiaan Wisboom 11-6-1858 Burgemeester.Burgemeester van Hardinxveld.Willem Kwakkelstein 1866 Vlaardingen, Reder, Ltn.Gen Herman Andre Frederik Gustaaf van Emel Scherer 30-8-1875 Ltn.Generaal.Ridder van Oranje Nassau Ridder Ned.Leeuw. Margaretha Geertruida Zelle 7-8-1876 "MATA HARI".Aangetrouwd aan de kleinzoon van Dina Cornelia Verschoor.Ralph Mac.Leod. Dr.William Inserni 4-2-1922 Kinderarts.Medicus te Corpus Christi,TX,USA. Johannes Hendrikus Koekkoek 12-7-1942 Sigarenfabrikant''.'Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. , Mw.Mr. L.E. Verschoor-Bergsma ,Senior Rechter. == == == ==

 11 - Prominente voorouders van Ad Verschoor

== (tak Sleeuwijk) == Verschoor tak 3,4,,9,10,14,15,17,Sleeuwijk In rechte lijn stam ikzelf af van de tak (17) Verschoor Sleeuwijk.En via mijn moeder stam ik via Leeuwestein ook af van Verschoor Charlois (tak 5,6,7,8,11, Verschoor) .(Deze tak had als familiewapen een molenrad,Verschoor) Via indirecte lijn stam ik op 2 manieren af van Sijmon Willemszn.Verschoor,tak 2. de latere tak uit Ouderkerk aan de Ijssel. via Verschoor-Versloot-Noorlander-Kreukniet,Bedee-Leeuwestein-Verschoor en via Verschoor-Noorlander-Stam-Scheffe-Verschoor... Adriaan Corneliszn.Stuij geb.feb.1717 Heemraad,Kerkmeester en Schepen van Wijngaarden. Anthonij Cleijn geb.ca.1650-16-3-1704,Brouwer te Leerdam, Schepen en Burgemeester van Leerdam, Arien Ernstenszn.van Oostrum geb.ca.1640 Burgemeester van Jaarsveld,Schepen van Jaarsveld. Eijmbert Bastiaenszn. Bouman geb.1621 Burgemeester 1678 en Heemraad van Wijk,NB.1661. Jan Pieters Versluijs geb.ca.1620 .Kerkmeester 1654,Schoolmeester 1654,Armenmeester 1662,Waarsman 1665-1670,Schepen en Heemraad 1670-1675,1678-1692,1697-1699,Kapitein van Nieuw-Lekkerland 1672-1675,Sluismeester vanaf 1675. NN.de Burghgraaf geb.ca.1610 de Burggraaf van Meerkerk en omstreken. Pieter Gerritszn.van den Dool geb.ca.1611 Schepen en Diaken van Noordeloos 1665-1670. Jan Leenaerts van der Woude geb.ca.1605 Schepen van Hardinxveld 1633-1658. Balten Corneliszn.Bos (Bosch) geb.ca.1600 Chirurgijn te Strijen. Jacob Lambrechtszn.Snoeck geb.ca.1599 Heemraad van Sleeuwijk in 1650 Jacob Bastiaens Boonstoppel geb.ca.1594 Burgemeester van Polsbroek. Jan Corneliszn.Huijsman geb.ca.1592 Waarsman,Heemraad en Schepen van Nieuw-Lekkerland.1646-1666. Cornelis Willemszn.Boer geb.ca.1590 Schepen,Heemraad,molenaar van 2 molens in Nieuw-Lekkerland. Cornelis Arienszn.Eyckelboom geb.ca.1587 Heemraad,Stedenhouder. 1623-1650 van Molenaarsgraaf. Hermen Melisse Verschoor geb.1585 Hoogheemraad,lid van afgevaardigden naar de staat van Holland en West Friesland. Cornelis Janszn.van de Ghijsse geb.ca.1567 Heemraad en Waterheemraad van Giessendam,Bouwman van "De Koperen Knop",Binnendams,Giessendam.Bezat 62 morgen land. Jan Pieterszn.de Raet geb.ca.1555 Schout en Schepen van Rhoon,Leenman in het land van Putte. Gerrit Corneliszn.Stuij geb.ca.1554 Heemraad,Schepen van Streefkerk,Leenman van Liesveld. Herman Melisse Schoir Schout 1553 Taxateur van de 10e penning,Heemraad van Sleeuwijk in 1560. Arien Dirckszn.Boel geb.ca.1546 Schepen,Heemraad te Goudriaan Jacob Cornelis Kappetein geb.ca.1545 Heemraad 1584 van Maasdam. Schout van Maasdam vanaf 1581 ,gedurende 31 jaar.Werd begraven in de kerk te Maasdam.Zijn grafzerk is te zien in het streekmuseum te Heinenoord. Lenaert Corneliszn.Sterrenburgh geb.1542 Heemraad,Schepen van Oud-Alblas. Cornelis Corneliszn.Mijs geb.1541.Burgemeester van Willemstad, Noord-Brabant.Jacob Muys van Holy ca.1540-1592 Burgemeester van Dordrecht,Ontvanger Generaal van Holland en West-Friesland, Cornelis Claeszn.Calis 1535-1612 Stedehouder van Oud-Alblas,Cornelis Janszn.Jongbloet (Jonckbloet) geb.ca.1530.Schout van Oud-Alblas. Joannes van Doetecom geb.ca.1530-1605 Vermaard etser en kaartenmaker. Claes Brandszn. geb.ca.1520 Schepen,Heemraad van Bleskensgraaf 1555,1559,1562. Dirck Aelbrechts Schout van Meerkerk 1522,1523 Hendrick Hendricks Pijs geb.<1500 Leenman/Burggraaf van Vianen,wonend te Meerkerk. . Pieter Schilders, geb. ca.1495- ca. 1560, Schout van Vlijmen. Vastaert Aertszn. geb.ca.1495 Heemraad,Schepen,Leenman van Noordeloos Jan Jacobszn.Snoeck (Snouck) geb.ca.1465 Secretaris van Gorinchem en het land van Arkel 1501-1507,Heiligengeestmeester 1519/1520,en Thressaurier(trésorier) van Gorinchem.van hem is als eerste het familiewapen van Snoeck bekend. Pieter Voppenszn. overl.> 1462 Landpoorter van Dordrecht, 1445-1450,Heemraad van Ouderkerk 1453,1455 Dierick Jacobszn.(Dirck) van Schoer (Verschoor) geb.ca.1445, Ridderkerk.Hoogheemraad in polder Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland 1470.Schepen van Charlois.1484-1498. (Verschoor tak 2,Charlois) Godefroy van Beaumont geb.ca.1340 Dordrecht .overl.ca.1420.Was waarschijnlijk een bastaardzoon van Jan van Henegouwen,Heer van Beaumont,(broer van Graaf Willem III). Hendrik Janszn.van Naerssen geb.ca.1334-1401 Burgemeester van Dordrecht 1377-1382,verder Schepen,Raad van Dordrecht,Gasthuismeester,Hospitaalmeester en Tresorier van Dordrecht. Jonker Gijsbert van Hemert geb.1300-1456 Heerlijkheid Nederhemert 1424 Heijmen van Rijswijck geb.ca.1235 Ridder ,Heer van Rijswijk. Jan I van Arkel geb.ca.1220 overl. 15-5-1272 Ridder, Heer van Arkel,Graaf.(voorouder via 5 lijnen). Heinrich "Der Reiche"von Nassau ca.1185-12-1-1251.Graaf van Nassau,Stamvader van Wilem van Oranje en het Koningshuis van Oranje.Bouwde rond 1240 de Dillenburg,Hessen,Duitsland Dirk I van Voorne geb.ca. 1140 Heer van Voorne 1156-1189,ridder. Dirk I van Voorne is the 13e Gr.Grandfather of King George of England,23 Gr.Grandfather of Lady Diana, 21e Gr.Grandfather of Winston Churchill, (26e Gen.)Grandfather of Ad Verschoor.'Amelrik van Heeswijk geb.ca.1140 Heer van Heeswijk en ridder. Daniël van der Merwede ovl. 1172 Bezat Daniëlsambacht in Brielle.(voorouder via 8 lijnen). Rodrigo Diaz "EL CID", de Vivar ca.1043-1099 Ridder. Dirk II van Holland geb.930 Graaf van Holland en Friesland. Boudewijn van Vlaanderen (Boudewijn met de Ijzeren Arm)' geb/ca.840.Graaf van Vlaanderen en Boulogne. (voorouder via 15 lijnen). '''Elmund of Kent ''' ''' geb.ca.745 Koning van Engeland,Koning van Kent 784 '''Karel de Grote (Charlemagne)''' ''' ''' geb. 742 voorouder via 9 lijnen. '''Gebicca van Bourgondië (des Bourgondes)(von Burgund).''' geb.ca.353 Worms,Rheinhessen,Duitsland. Koning der Bourgondiërs. '''Guntharig I van de Goten ''' geb.ca.115,ovl.ca.175 Koning der West- en Oost-Goten. == == == == ==

 12 - DE FAMILIE CONENS

== De familie Conens vindt zijn oorsprong in Emsland,Noord-Duitsland net over de grens bij Groningen. De naam Conens komt van de voornaam Coen of Conrad.Conen/Cones/Coen, is in oorsprong het kind van Conrad/Konrad is,dus een patroniem. Omdat er velen waren met de naam Conraad/Coenraad hoeven dus alle mensen met de naam Conens niet direkt familie te zijn.De vernoeming met achternamen lag in Noord-Duitsland ook wat ingewikkeld,omdat de familienaam op het "Hof",bleef (Hofstede met erf). Als er dus een jongeman trouwde met de erfdochter van de boerderij,dan liet die jongeman zijn oorspronkelijke achternaam varen en nam de achternaam aan van de erfdochter op die boerderij. In Emsland waren de meeste mensen Katholiek en iets ten noorden van Rhede,in Ost-Friesland,meestal Protestant. Zoals gebruikelijk hadden de Katholieken meerdere voornamen, en men had de gewoonte in Duitsland om de 2e voornaam te gebruiken als roepnaam.Hetgeen bij nazoeken van mensen die b.v.naar het buitenland trokken,nogal eens tot verwarring kan leiden,omdat men daar dan weer met de eerste voornaam ingeschreven stond of omdat men zich liet inschrijven met de roepnaam,c.q. de tweede voornaam. Zo kon het gebeuren dat Johan Herman Conens die ca.1873 naar Amerika ging,zich Herman Conens noemde, en zijn broer Herman Johannes,die in hetzelfde jaar vanuit Rhede,Duitsland,naar Sappemeer in Groningen trok,zich ook Herman Conens noemde. Johan Herman Conens reisde in Amerika via Missouri naar San Francisco.ZIjn gezin woonde eerst op 527. 7th street,vlakbij het gezin Bohle waar ze familie van waren en die samen met hen waren geemigreerd vanuit Emsland. Bij de aardbeving van 18 april 1906 in San Francisco werd het gehele gebied waar ze woonden verwoest, en de familie kon ternauwernood ontsnappen aan de schokken en de ontstane branden. Ze verhuisden een jaar later naar 1170 Florida,San Francisco. De broer van Johan Herman en van Herman Conens; Gerard Conens emigreerde ook naar San Francisco, hij bleef zover bekend ongehuwd en ging naar Alameda waar hij een poosje Sheriff was.Hij was tevens banketbakker en na de dood van zijn vader trok hij weer in het huis van zijn moeder in San Francisco.Gerard veranderde zijn naam in George en werd soms ook Gerald genoemd. We zien bij de familie Conens enkele malen gebeuren dat men de achternaam van de erfdochter van een Hof aanneemt als men trouwt en op dat Hof gaat wonen. En zo kan het zijn dat Conens in rechte mannelijke lijn geen Conens blijft,maar eerst door verbastering naar Coens,met een aftakking naar Conen,dan Robben,dan Henrichs,dan Jansen,dan Diekmann,en dan to den Dichuss. Het waren veelal landbouwers die in de eerste plaats granen verbouwden en daaarnaast timmerlieden waren.De verst vindbare tak komt uit Heede,Emsland.En trok later naar Rhede,Emsland. Door de 30 jarige oorlog tot ca.1650 zijn er echter veel gegevens verloren gegaan in dit gebied. Veel dorpen waren met de grond gelijk gemaakt en veel kerkarchieven verbrand. Derhalve zijn er voor die periode nauwelijks gegevens te vinden, behalve b.v.in Wietmarschen,iets zuidelijker in het klooster ,waar nog verre voorouders woonden van aangetrouwde familie. Ook in Münster zijn nog wat data te vinden voor deze periode. In dit gebied van Heede,betaalde men vroeger met Hollandse Guldens en sprak men ook Neder-Duits net als in Groningen,Drente en Twente. Veel Duitsers trokken uit dit gebied ,vooral in de zomer naar de Nederlandse gebieden om daar voornamelijk op het land te werken of in de scheepsbouw.(Die Heuerleute).Zo konden zij ondanks dat het gebied door oorlogen was verwoest en niet veel opbracht ,hun kost verdienen. Op die manier bleven er ook veel achter in Groningen en Drenthe,vooral toen de venen in die gebieden werden afgegraven en er een industrie ontstond van scheepsbouw ,veel woningbouw,en veel land te huur en te koop werd aangeboden..De meeste moerasgebieden aan de Duitse kant moesten toen nog ontwikkeld worden.En daarom trokken "de Kolonisten"uit Duitsland naar Nederland. De meeste Groningers en Drenthen hebben dan ook Duitse voorouders. Herman Conens kwam als timmerman naar Sappemeer.Waar hij o.a.betrokken was bij de bouw van de Katholieke Kerk. Zijn zoon,ook Herman Conens genoemd, was kunstschilder en gaf daar ook onderwijs in.Hij ontwierp en bouwde de woning in Hoogezand, waar hij een fotozaak begon,naast zijn schilderactiviteiten.Verder maakte hij klokken en muziekinstumenten, en heeft een korte periode een verffabriekje gehad.Ook in Sappemeer had hij een fotozaak,kortom een veelzijdige man. Hermann Rolffs Conen ca.1685-1731 Rhede, stond bekend als "Kirchspielführer." Een tak van Conen uit Heede ging naar Dalfsen als Bierbrouwer en was bekend als kerkorgelspeler. Een tak van Conen uit Heede,werd Conens ,ging naar Rhede en o.a.Elizabeth Conens stond bekend als Kerkorgelspeler; Een tak van Conens ging vanuit Rhede naar Sappemeer waar Herman Conens 60 jaar het kerkorgel bespeelde en daar een Pauselijke onderscheiding voor kreeg. We zien dat muziek in de familie en genen zit. == == == == ==

Een tak van deze familie loopt ook naar Delft, Waar Jacob Claes van Bleyswijck raadsheer van Delft een voorouder was, in 1396 legde hij de eerste steen, voor de Nieuwe Kerk van Delft. Ook Duyst van Voorhout behoort tot de voorouders.

 13 - Verantwoording

== Referenties,Bronnen; Sources Van de honderden referenties die gebruikt zijn hieronder een (onvolledige) serie ; 1.Genlias.nl. 2.Rootsweb.com 3.Ancestry.com 4.Familysearch.org 5.Genanet.com - vele kontakten. 6.Ellis Island passenger records 7.Immigration Records U.S.A.. 8.Netherland Favos.nl 9.California Birth and Death Records. 10.California State Roster 1909. 11.Wolrd War I Draft Registration. 12.Civil War Index. 13.General Index to Pension Files 1861-1934. 14.Iowa Newspaper Archives. 15.San Francisco Phone and Street Directory. 16.San Francisco City Directories.o.a.1890. 17.U.S.Census 1880.1910. 18.U.S.Military Records. 19.White Pages USA.. 20.A.People Search USA, 20 B.ZABASEARCH. 21.Kircharchive Heede,Emsland. 22.Kircharchive Münster. 23.Das Telefonbuch Deutschland. 24.Das Elend unserer Emslands-Bauern im 30 jährigen Kriege,von Studienrat Geppert,Meppen. 25.De gelaagde ruimte,Identificatie van drie landschappen. 26.Emslanders to the America Mid-West. 27.Begraafplaatsen Alblasserwaard en Land van Altena. 28.Streekarchief Land van Heusden en Altena. 29.Zeeuws Archief Middelburg 30.Brabants Historisch Informatie Centrum,Historisch Onderzoek en Vonnissen. 31.Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. 32.Gemeentearchief Rotterdam digitale stamboom. 33.Het Groene Hart Archieven 34.Wikipedia. 35.Handboek der Heraldiek,E.J.Brill,Leiden 1989. 36.Blasons de France. 37.Dr.E.Winkhaus, Ahnen zu Karl den Grossen und Widukind,Ennepetal-Altenwerde 1950. 38.P.L.Lainé,"Genéalogie de la maison de Briey,Paris 1911". 39.Stokvis,,"Manuel d'Histoire, de généalogie et de chronologie, 2 vol,Leiden 1890-93". 40.Chenaye-Desbois & Badier,"Dictionaire de la Noblesse",19 vol.Parijs 1863-76. 41.Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne (fam van Schore,Leuven-Verschoor van Nisse). p.536,537,566,567,568,569,642 en 643.Tak 12 Verschoor.41a Nederlandse Adel & Patriciaat,Blauw en Rode Boekjes, betreffende de families Verschoor-Sleeuwijk en de families Verschoor-Mechelen-Groenloo-van Nisse afstammend van, van Schoore Leuven. 42.Histoire de la maison de Chastillon sur Marne (Chatillon) 1621. par André du Chesne.avec les genealogies et Armes des illustres Familles de France & des Pays-bas.Uit Library of Congress in Washington,USA,. ter beschikking gesteld door Mary d'Isendoorn à Blois,Duncan,BC,Canada;Livre 1,2, et 3. 43.Histoire de la Belgique,par Henri Pirenne 3e ed.Bruxelles 1909. 44.Histoire de la Lorraine,par Robert Parisot,Paris 1919. 45.Histoire de rois et ducs de Bourgogne,par André du Chesne 1619. 46."Schwennicke (Detlev)., "Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten.Band I,Teilband I, 47.Die Frankische Könige und Kaiser,Stammherzoge und Kurfürsten 1998. 48.Genealogie-Mittelalter.de. etc.etc. tevens dank aan de vele mensen die hebben bijgedragen aan de stroom van gegevens, o.a.49.Bernd Josef Jansen,Aschendorf,Duitsland,(nu Münster),50.Patricia Conens,California,51.James Verschoor,Iowa,USA,52.Patrick Déret,Frankrijk,53.J.M.Pire,België,54.Olivier Soudet,Frankrijk en de velen hier niet genoemd. familiewapens o.a. CBG en Wikipedia en Blasons de France.

De familie de Cocq/de Kock.Reinald II de Châtillon is vele malen de voorouder van Ad Verschoor ( 28x)Daar hij zowel via vader, als moeder diverse keren voorouder is.Daarnaast is hij maar liefst 57 x voorouder via de aangetrouwde familie.(Dinand en Lia de Kock).Omdat hij derhalve 85 x als voorouder voorkomt, is deze lijn met de grootste zorgvuldigheid weergegeven.


Index van de pagina's