Parents

   Spouses

   Siblings

   Family Tree Preview

  Bartomeu ROTGER TALTAVULL 1830- Esperança PONS SEGUÍ 1844- Pere PONS MURILLO 1831- Àngela SITGES TALTAVULL 1838-    
  |
  8
   |
  9
   |
  10
   |
  11
       


    
  | |  
  Bartomeu ROTGER PONS ca 1868- Josefina PONS SITGES  
  |
  4
   |
  5
      
  | 
  Rogelio ROTGER PONS Maria BIZQUERRA QUART
  |
  2
   |
  3  |
  x x