• Born 21 May 1634 - Alaior, Menorca
  • Deceased 9 May 1671 - Ciutadella, Menorca,aged 36 years old
  • Apotecari

 Parents

 Spouses

 Family Note

Llibre 2 - Foli 59
En aquesta acta sembla que el 2n llinatge de l'esposa és Guayta (?) però coincideixen els noms dels pares... Un altre aspecte a aclarir: ella era fadrina i en canvi sembla que hi ha un matrimoni previ amb Rafel Ximenes (acta en mol t mal estat)...

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
 
 
 
Miquel CAVALLER Margarita SEGUÍ
|
2
 |
3|
Bernat CAVALLER SEGUÍ 1634-1671