• Born 19 December 1802 (Sunday) - Hedesunda (X), Ön
  • Deceased 26 April 1876 (Wednesday) - Hedesunda (X), Sevallbo,aged 73 years old

 Parents

  • Nils Larsson, born 20 August 1765 (Tuesday) - Hedesunda (X), Vestbyggeby nr. 6, deceased 18 August 1835 (Tuesday) - Hedesunda (X), Sevallbo nr. 1 aged 69 years old,
    Landbonde

    Married 29 December 1789 (Tuesday), Hedesunda (X), to
  • Cecilia Persdotter, born 16 February 1767 (Monday) - Hedesunda (X), Ön nr. 5, deceased 25 January 1829 (Sunday) - Hedesunda (X), Sevallbo nr. 1 aged 61 years old

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Event: Sevalbo nr 1 var ett frälsehemman som år 1605 taxerades till 6 öresland och 6 penningland. Hemmanet delades i slutet av 1600-talet i Sevalbo nr 1 och Sevalbo nr 2. Sevalbo nr 1 är hälften av det ursprungliga hemmanet och taxerades efter delningen till 3 öresland och 3 penningland.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Lars Andersson 1734-1810 Margareta Nilsdotter 1735-1801 Per Olsson 1737-1818 Karin Jonsdotter 1743-1824
||||


||
Nils Larsson 1765-1835 Cecilia Persdotter 1767-1829
|||
Anna Nilsdotter 1802-1876