GUILLET


 • Christophe 1751-1800, sønn av Jean François og Catherine CHEVILLOT, gift med Marie Jeanne GERARD i 1784.
 • Eugène 1831-, sønn av Louis Etienne og Marie Jeanne Pétronille CHAMPAGNE.
 • Fernand Valentin 1894-1916, sønn av Jules Camille og Clotilde Marie ORET.
 • Gaspard Eugène ca 1854-, sønn av Joseph Nicolas og Reine Elisa LEBLANC.
 • Jean François, sønn av Joseph og Marie LAURENT, gift med Catherine CHEVILLOT i 1753.
 • Joseph, gift med Marie LAURENT.
 • Joseph Nicolas 1824-, sønn av Louis Etienne og Marie Jeanne Pétronille CHAMPAGNE, gift med Reine Elisa LEBLANC i 1851.
 • Jules Camille 1856-, sønn av Joseph Nicolas og Reine Elisa LEBLANC, gift med Clotilde Marie ORET i 1882.
 • Louis Augustin 1820-, sønn av Louis Etienne og Marie Jeanne Pétronille CHAMPAGNE.
 • Louis Etienne 1790-, sønn av Christophe og Marie Jeanne GERARD, gift med Marie Jeanne Pétronille CHAMPAGNE i 1816.
 • Lucienne.
 • Marcel Emile 1883-, sønn av Origène Placide og Céline Augustine LEGLAIVE.
 • Marie Ernestine Eline ca 1862-, datter av Joseph Nicolas og Reine Elisa LEBLANC, gift med Charles Augustes MATHIEU i 1884.
 • Marie Lucienne 1888-1971, datter av Jules Camille og Clotilde Marie ORET, gift med Marcel Arthur GRANDJEAN i 1912.
 • Marthe Marie 1885-, datter av Origène Placide og Céline Augustine LEGLAIVE.
 • Nicolas ca 1811-.
 • Origène Placide 1852-, sønn av Joseph Nicolas og Reine Elisa LEBLANC, gift med Céline Augustine LEGLAIVE i 1880.
 • Roger Pierre 1900-ca 1940, sønn av Jules Camille og Clotilde Marie ORET, gift med Marie Claire Louise MARTIN i 1923.
 • Yvonne.