Message to visitors

close

Herzlichd Willkommen auf meinem Stammbaum - Viel Spass beimgemeinsamen Hobby


  • Born 5 February 1697 - Sint Odilienberg / Roerdalen / Limburg / Niederlande
  • Baptized 5 February 1697 - Sint Odilienberg / Roerdalen / Limburg / Niederlande
  • Deceased 2 October 1772 - Swalmen / Roermond / Limburg / Niederlande,aged 75 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Gezin: Schrijnewerkers - Willems 164-165

Schrijnewerkers, Joannes gedoopt 05-02-1697 St-Odielnberg
overlijdt 02-10-1772 Swalmen fo42vs - klapper
trouwt 20-05-1728 Swalmen klapper
Willems, Sophia gedoopt mogelijk wilhelmus willems en elisabeth stockmans
(Ida) overlijdt 04-12-1775 Swalmen fol 56

Ida is mogelijk weduwe van Gisbertus Naus

Kinderen:

overleden kinderen 24-02-1735, 24-01-1739 25-09-1750 Swalmen

Hubertus geboren 08-04-1729 Swalmen klapper
trouwt 1 28-01-1751 Swalmen
trouwt 2 10-11-1757 Swalmen Catharina Everts 4de graad[24 blz 65]
overlijdt 25-03-1788 Swalmen
Joannes [82] geboren 12-11-1730 Swalmen Klapper
trouwt 23-09-1759 Swalmen
overlijdt
Jacobus geboren 15-09-1732 Swalmen klapper
trouwt 02-09-1756 Swalmen
overlijdt
Henricus geboren 02-11-1734 Swalmen klapper
overlijdt
Sebastianus geboren 22-04-1736 Swalmen klapper
trouwt 1 21-01-1766 Swalmen
trouwt2 voor 1796 Judith Aellers
overlijdt
Erwijnus, Joannes, Nepomucenus geboren 17-12-1738 Swalmen klapper
Franciscus Ludovicus geboren 14-01-1740 Swalmen klapper
[koster] trouwt 04-06-1769 Swalmen
overlijdt 28-06-1778 Swalmen fol 63vs-klapper
Maria geboren 10-04-1742 Swalmen klapper
Henricus geboren 24-07-1744 Swalmen klapper
trouwt 20-08-1772 Swalmen

geg: Loe Giesen:

Jan Schrijnewerckers en Sophia Willems verkochten op 2-1-1771 land op de Mortel gelegen. Jan Schrijnewerkers was in 1774 eigenaar van een huis op de Beneden-Boukoul gelegen (smabers-17/47).

In dit gezin de eerste vernoeming van een Nepomuk (kind 6), brugheilige te Swalmen. Vgl. G. Geraedts, 'Het beeld van Johannes Nepomucenus opde Swalmbrug in Swalmen', in Maas‑ en Swalmdal 5 (1985) blz. 81-85). Volgens dit artikel werd hij o.a. aangeroepen bij watersnood, zodat deoprichting van het beeld mogelijk verband houdt met het hoog water van 1740-'41, dat waarschijnlijk merkbaar was tot aan de brug.

1 juli 1770

SWALMEN - 'Dit is eenen bryef van een stuyck landt gelegen aen gen Hoorijck ongeveer eenen halven morgen groot van Johannes Schrijnewerckersende Sofia Wilms den welke in beleeningh heeft Hendericus Raemaeckersvoor vier naer volgende jaeren voor twelf paticons en vier schillinghen met jaerlijckx te geven vier schillinghen aen pensioen.'

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

Met handmerken en ondertekend door Joannes Schrijnewerckers, Sofia Wilms, Hubert Schrijnewerckers, Johannes Schrijnewerckers, Jacobus Schrijnewerckers, Janes Schrinewerckers, Ludovicus Schrijnewerckers en Hendericus Schrijnewerckers.

2 januari 1771

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis vanKeeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, dragen de echtelieden Jan Schrijnewerckers en Sophia Willems, krachtens volmacht aan toonder,ongeveer 1½ vierdel morgen akkerland op de Mortel gelegen naast de weduwe Hermen Ramaeckers en met de korte zijden grenzend aan Willem Ramaeckers en Joannes Gerardts, voor een bedrag van 14 pattacons over aan Willem Meuter en Henrina Thopoel, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. De medeschepen Thomas Ubbels wordt namens de verkopers onterfd.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 65-66.

Vrijwel zeker trad Ubbels op als gevolmachtigde en niet het echtpaar Schrijnewerckers zelf, doch dit staat er niet.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}