• Kronobåtsman

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Barn:
Olof Larsson omk 1692-1755-09-18
Gölin Larsdotter 1694-12-29
Jon Larsson 1702-06-22-1762-01-01

Family Note

marriage: "D: 7 Martij. Wigdes desse Brudf: Cronans Båtsmän. Lars Olofsson Geeting med An(n)a Jonsdotter i Sund. Lars fad:r war Olof Larson fordom klåckare här i Norahla modren hust Margreta N. från Dalarna. Brudens Fader Jon Päderson i Sund: Mod: h: Golu Pädersdotter förnim(m)es intet an(n)at hoos dem waret än ett ährbart lef:ne."

 Sources

  • Spouse: Urban Sikeborg -

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Olof Larsson †1689 Margareta Larsdotter †1692
|||
Lars Olsson Geting Lärka