Message to visitors

close

Hallo allemaal,

Welkom bij de stamboom van de familie Hakkert.

Heeft U op of aanmerkingen, laat dit mij dan weten.Antwoordkrijgt U altijd 

 


  • Born in 1722 - Onstwedde
  • Baptized 20 February 1722 - Onstwedde
  • Deceased 26 June 1788 - Nieuwe Pekela,aged 66 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Van WILLEM CORNELISZOON SMIT, die zich in 1767 voor 't eerst Grol noemde, weten we, dat hij aanvankelijk in Onstwedde woonde en eveneens smid was, zoals zijn toenaam trouwens zegt. Verkoop akten uit zijn Onstwedder tijd vond ik niet, wel eenacte, waarin iemand grond koopt op 21 Maart 1758 ten Westen van Willem Cornelis Smit.
Wel blijkt uit aantekeningen van de dominee, de Willem rond 1749 in Onstwedde huwde met Elisabeth Hendriks, die zich later ook Wubbeling noemde, en wier volle broer Jan Hendriks Vlas schijnt te zijn (in deze tijd ontstaan hier de familie - namen!) Uit dit huwelijk vond ik bij de dominee de volgende nakomelingen: 15 Februari 1750 een dochter Marieke, (naar Willem's moeder Maria Engelbartus) dan op 23 April 1752 een dochter Trijntje (wel naar Elisabeth's moeder) op 19 Februari 1758 een zoon Cornelis (naar grootvader Cornelis Jans Smit), Daarna verhuist Willen naar Nieuwe Pekela, waar hij en zijn vrouw op 18 Januari 1762 een halve stads - veenplaats met bijbehorend huis op nr.'56 Zuidkant kopen voor 2325 Caroliguldens, voor die tijd een enorm bedrag. Op dat ogenblik wonen zij volgens de acte nog in Onstwedde, naar dat zal op 1 Mei wel veranderd zijn volgens de gewoonte van die tijd. 28 December 1767 wordt in Kleinemeer door de pastoor een nakomertje gedoopt, dat Hendrik Stephanus heet (naar de grootvader van moeders kant). De vader heet dan Willem Cornelis GROL toch noemt hij zich in 1772 als zijn hand -tekening als eerste staat onder een verzoek van acht Pekelder veenboeren, om een katholieke kerk in Pekela te magen bouwenweer: "Willem Cornelis Smit op nr. 36". De pastoor van Kleinemeer, die in datzelfde jaar een lijst opmaakt van alle in de nieuw af te scheiden parochie woonachtige katholieken noemt hem echter Willem Corn. Grol, geboortig van Onstwedde, Smid van beroep en vader van vier kinderen.
Willem is zeker een man van betekenis geweest. Ook hem komt hulde toe om zijn katholiek blijven in het hervormde Onstwedde, ver van kerk of kruis. Dat hij naar Nieuwe Pekela trok, een veenkolonie, waar vele katholieken van Duitse herkomst woonden, zal mede in zijn geloof een reden gevonden hebben. De prijs, die hij voor zijn nieuwe woonoord betaalde, stempelt hem onder de kolonisten als een vrij vermogend man, terwijl de handtekening als eerste onder het verzoekschrift van 1772 zowel op een goed geloof, als op een vrij groot prestige wijzen.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Cornelis Jans Smit 1685-ca 1745 Maria Engelbartus
|||
Willem Cornelis Smit Grol 1722-1788