• Born 21 February 1775 (Tuesday) - Hansbeke , , , , Belgié
  • Deceased 28 October 1846 (Wednesday) - Hansbeke , , , , Belgié,aged 71 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Birth

Bernard CLAEYS is geboren op 21/02/1775 te Hansbeke als zoon van Joannes CLAEYS en Petronela Carolina BALCAENDe 21e; Ik ondergetekende, onderpastoor van deze parochie en in opdracht van de pastoor, heb gedoopt : Bernardus, legitieme zoon van de echtgenoten Joannes Claeys, uit deze parochie van Hansbeke en Petronilla Carolina Balcaen, uit de parochie van Mariakerke. Geboren vanmorgen om 5 uur. De doopheffers waren Joannes De …?. en Aldegonda Balcaen

Death

Bernard CLAEYS is overleden op 28/10/1846 te Hansbeke hij was 72 jaar oud en zoon van Joannes CLAEYS en Petronela Carolina BALCAEN en weduwnaar van Marie Christine DE MEYER

 Family Note

Marriage with Marie Christine DE MEYER

het huwelijk van Bernard CLAEYS met Marie Christine DE MEYER was op 08/07/1811 te Hansbekevertaling van de akte 8/07/1811

Het jaar 1811, de 8e van de maand juli om 9 uur ’s morgens, voor ons Pierre Dewinter, adjunct van de burgemeester, speciaal afgevaardigd voor het vervullen der functie van openbaar ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hansbeke, kanton van Nevele, Scheldedepartement bij arrest van mijnheer de Burgemeester van de gezegde gemeente op datum van 08/07/1811, zijn verschenen : Bernard Claeys, 36 jaar oud, werkman van beroep, meerderjarig, ongehuwd, geboren te Hansbeke de 21e februari 1775 en er wonende, zoon van wijlen Jean Claeys, overleden te Hansbeke 16 augustus 1795, zoals vastgesteld door de overlijdensakte afgeleverd te Hansbeke de 8e juli 1811 en van Petronille Caroline Balcaen, spinster, wonende te Hansbeke, hier aanwezig en toestemmende; en Juffrouw Marie Christine De Meyer, spinster van beroep, ongehuwd, geboren te Aalter de 25e oktober 1791, wonende te Hansbeke, minderjarige dochter bijgestaan door Pierre Jacques De Meyer, haar vader en van wijlen Isabelle Rose Lamettre, overleden te Aalter de 7e december 1794, zoals vastgesteld door haar overlijdensakte afgeleverd op het gemeentehuis van Aalter de 1e juli 1811; dewelke ons verzocht hebben om door te gaan met de voltrekking van het huwelijk tussen hen beraamd en waarvan de publicaties reeds gedaan zijn voor de hoofdingang van ons gemeentehuis, namelijk de 1e op de zondag 23 juni 1811 en voor de 2e keer op de daaropvolgende zondag 30 juni 1811, telkens om 11 uur in de voormiddag; geen tegenstand tegen dit huwelijk ons gemeld zijnde, recht doende aan hun verzoek, na voorlezing van alle stukken hierboven vermeld en van hoofdstuk zes van het burgerlijk wetboek getiteld het Huwelijk, gevraagd hebbende aan de toekomstige echtgenoot en aan de toekomstige echtgenote of zij elkander willen nemen als man en als vrouw, elk van hen afzonderlijk bevestigend geantwoord hebbende, verkondigen wij in naam van de Wet dat Bernard Claeys en Juffrouw Marie Christine De Meijer verenigd zijn door het huwelijk; waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in de aanwezigheid Francois Mynsberge, 53 jaar oud, herbergier, Charles mynsberghe, 37 jaar oud, herbergier van beroep, Joseph Massin, 56 jaar oud, kleermaker van beroep en van Constantin Beels, 62 jaar oud, herbergier, alle vier wonende te Hansbeke en kennissen van de contractanten; dewelke na de ook aan hen gedane voorlezing deze akte hebben getekend met ons, de contractanten verklaarden niet te kunnen schrijven.

 Sources

  • Birth: van het Rijksarchief van België online
  • Spouse, death: FamilySearch online

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}