• Born 2 February 1745 (Tuesday) - Evergem , , , , Belgié
  • Deceased 2 July 1814 (Saturday) - Evergem , , , , Belgié,aged 69 years old

 Parents

 Spouses

  • Married 16 April 1774 (Saturday), Evergem , , , , Belgié, to Jeanne Catherine West ca 1750-1805
  • Married 4 February 1807 (Wednesday), Evergem , , , , Belgié, to Colette GEIRNAERT 1770

 Siblings

 Notes

Individual Note

Joseph Debbaut is vermoedelijk de broer van Georgius Debbaut en is geboren op 02/02/1745 te Evergem

Birth

Joseph DEBBAUT is geboren op 02/02/1745 te Evergem als zoon van Jacques of Jacobus DEBBAUT en Therese KEGELS

Death

Joseph DEBBAUT uit Evergem 69 jaar oud is overleden op 02/07/1814 (18:00) te Evergem als zoon van Judocus DEBBAUT en Jeanne KEGELS en hij was de echtgenoot van Colette GEIRNAERT en weduwnaar van Jeanne Catherine West en zijn woonplaats was Dorp

de vertaling van de akteHet jaar 1814, de 4e juli om 8 uur ’s morgens, voor ons Mathieu Jean Van den Eijnde, plaatsvervanger van de burgemeester der gemeente Evergem, kanton Evergem, Scheldedepartement, de functie van ambtenaar der burgerlijke stand vervullende, zijn verschenen : Jean Baptiste Taelman, 54 jaar oud, bakker te Evergem , buur van de overledene en Pierre Van Hulle, 47 jaar oud, wever te Evergem, buur van de overledene, dewelke ons hebben verklaard dat op de 2e juli om 6 uur ’s namiddags, Joseph Debbaut, weduwnaar van Jeanne Catherine West en thans in huwelijk met Colette Geirnaert, 69 jaar oud, geboren en wever te Evergem, zoon van Jacques en van Jeanne Kegels beiden overleden te Evergem, is overleden in zijn woonst, sectie en straat Bourg. Na gedane voorlezing van deze akte heeft de eerste comparant getekend met ons en de tweede heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

de getuigen waren Jean Baptiste Taelman 54 jaar en Pierre Van Hulle 47 jaar

folio 25

Family Note

Marriage with Jeanne Catherine West

het eerste huwelijk van Joseph Debbaut was met Jeanne Catherine West op 16/04/1774 te Evergem

de getuigen waren Petrus?Debbaut en Joanna West?

Family Note

Marriage with Colette GEIRNAERT

het tweede huwelijk van Joseph DEBBAUT was met Colette GEIRNAERT op 04/02/1807 te Evergemde vertaling van de huwelijks akteHet jaar 1807, de 4e februari om 9 uur ’s morgens, voor ons Jean Joseph Dhooghe, burgemeester en ambtenaar der burgerlijke stand van de gemeente en het kanton Evergem, Scheldedepartement, zijn verschenen : Joseph Debbaut, weduwnaar van Catherine West overleden te Evergem de 21e brumaire jaar veertien, 62 jaar oud, geboren te Evergem de 2e februari 1745, zoals vastgesteld door de notariële akte opgemaakt te Evergem de 24e januari laatst; en er wonende, landbouwer van beroep, zoon van Jacques Debbaut overleden te Evergem de 15e februari 1782 en van Therese Kegels ook overleden te Evergem de 12e juli 1763; En Colette Geirnaert, ongehuwd, 36 jaar oud, geboren te Evergem de 12e mei 1770 en er wonende, landbouwster van beroep, meerderjarge dochter van Francois Geirnaert, overleden te Evergem de 3e augustus 1806 en van Marie Anne Veesaert, ook overleden te Evergem de 10e van de maand pluviose jaar 10; alles vastgesteld door de aktes van geboorte en overlijden naar behoren afgeleverd en vertoond; welke ons verzocht hebben om door te gaan met de voltrekking van het huwelijk tussen hen beraamd, waarvan de afkondigingen werden gedaan in deze gemeente op de zondagen 25 januari laatst en de eerste dezer om 8 uur ’s morgens; geen tegenstand tot dit huwelijk ons gemeld zijnde, recht doende aan hun verzoek, na voorlezing van alle hierboven vermelde stukken en van hoofdstuk zes van de titel het burgerlijk wetboek, titel het Huwelijk, na gevraagd te hebben aan de toekomstige echtgenoot en toekomstige echtgenote of zij elkander willen nemen als man en als vrouw en elk van hen afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, verklaren wij in naam van de wet dat Joseph Debbaut en Colette Geirnaert verenigd zijn door het huwelijk. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in aanwezigheid van Josse De Maertelaere, 52 jaar oud, wever te Evergem, Jean Baptiste Roegiers, 36 jaar oud, landbouwer te Evergem, Jean West, 50 jaar oud, wever te Evergem en Jean Baptiste De Maertelaere, 24 jaar oud, wever te Evergem, alle vier geen verwanten van de contractanten en na de gedane voorlezing hebben de echtgenoot en de derde getuige getekend met ons, de echtgenote, de eerste, de tweede en de derde getuige hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

 Sources

  • Birth: bron uit zijn huwelijks akte van in het jaar 1807 te Evergem
  • Spouse 1: van het Rijksarchief online
  • Spouse 2: FamilySearch online
  • Death: Bron : Evergem: Overlijdens 1796-1831 (Bew. A. Steyaert)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
sosa Jacobus DEBBAUT ca 1703-1782 sosa Therese Kegels ca 1709-1763
|||
Joseph DEBBAUT 1745-1814