Anenummer :1
  • Født før 1586
  • Død før 1625

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen

   
sosa Jean GAUCHER sosa Marie SODADE
|||
sosa Louis GAUCHER /1586-/1625