Anenummer :1
  • Død

 Foreldre

 Giftermål

 Kilder

 Oversikt over anetavlen

   
sosa Nicolas François GOGNE  sosa Louise Marie Joséphine FOUCHER
|||
sosa Louis Philippe Frédéric GOGNE