Anenummer :1
  • Død

 Foreldre

 Giftermål

 Søsken

 Kilder

 Oversikt over anetavlen

   
sosa Jacques PRIEUR †1728/ sosa Louise BARBENOIRE †1728
|||
sosa Anne PRIEUR