Anenummer :1
  • Død

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen