• Død

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen