SOURGET


  • Alexis Pierre, med Marie Guillemette JAN.
  • Marguerite Marie , datter av Alexis Pierre og Marie Guillemette JAN, gift med Jacques Pierre HOUISSE i 1812.