• Født før 1586
  • Død før 1625

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen

   
Jean GAUCHER Marie SODADE
|||
Louis GAUCHER /1586-/1625