• Født ca 1602
  • Død ca 1650,alder rundt 48 år

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen