• Født i 1784
  • Død i 1834,alder 50 år

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen