• Født den 7. august 1856
  • Død

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen