• Født i 1762
  • Død i 1838,alder 76 år

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen