• Død før 1865

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen