• Død den 10. mai 1735 - Wilensteinerhof

 Giftermål og barn

 Kilder

 Oversikt over anetavlen