• Død før 1738

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen