• Død før 1707

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen