• Død etter 1684

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen