• Død

 Giftermål og barn

 Kilder

 Oversikt over anetavlen