Anenummer :2
  • Født ca 1789
  • Død etter 1855

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen