• Født før 1589
  • Død (après 1638)

 Giftermål og barn

 Oversikt over anetavlen