• Født i 1593 - Moulon, Loiret, Centre, France
  • Død den 16. juli 1657,alder 64 år

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Søsken

 Kilder

 Oversikt over anetavlen

   
François GAUCHER 1570-1637 Michelle CHERON 1573-1612
|||
Magdeleine GAUCHER 1593-1657