• Født ca 1590
  • Død

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Søsken

 Oversikt over anetavlen

  Pierre GAUCHER Marguerite BERTHIER
|||
Nicolas SODADE 1562-1633 Marie GAUCHER 1571-1637
|||
Perette SODADE ca 1590-