Anenummer :3
  • Født i 1571 - Moulon, Loiret, Centre, France
  • Død den 6. april 1637 - Moulon, Loiret, Centre, France,alder 66 år

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Kilder

 Oversikt over anetavlen

   
sosa Pierre GAUCHER sosa Marguerite BERTHIER
|||
sosa Marie GAUCHER 1571-1637